Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE egzamin maturalny w części pisemnej w terminie poprawkowym zostanie przeprowadzony w szkołach macierzystych.

Termin egzaminu: 23 sierpnia 2022 r. – wtorek; godz. 9.00; miejsce egzaminu – aula.

Na egzamin należy zgłosić się kwadrans przed godziną rozpoczęcia z dokumentem identyfikującym zdającego i długopisem z czarnym wkładem. Obowiązuje strój szkolny odświętny.