Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 poz.1603 z póź. zm.) dyrektor szkoły (…) może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W roku szkolnym 2020/2021 są nimi:

04.05.2021 (wtorek, egzamin maturalny)

05.05.2021 (środa, egzamin maturalny)

06.05.2021 (czwartek, egzamin maturalny)

07.05.2021 (piątek, egzamin maturalny)

04.06.2021 (piątek, po Bożym Ciele)