REGULAMIN RADY RODZICÓW

Prezydium Rady Rodziców
II Liceum Ogólnokształcącego
w Augustowie
im. Polonii i Polaków na Świecie
w roku szkolnym 2019/2020

 

  • Grzegorz Olszewski – przewodniczący
  • Justyna Stadnik-Bogdańska – zastępca przewodniczącego
  • Joanna Denert – sekretarz
  • Beata Perzanowska – członek
  • Elżbieta Piekarska – członek

 

  • Izabella Kęcik - komisja rewizyjna
  • Janina Zawacka - komisja rewizyjna
  • Iwona Czaja - komisja rewizyjna

Konto Rady Rodziców

Bank Spółdzielczy w Augustowie

33 9351 0000 0015 7137 2000 0020