Imię szkoły

II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie nosi imię Polonii i Polaków na Świecie.

Koncepcja ta powstała z inicjatywy rodziców uczniów II LO, a następnie została poddana analizie w środowisku szkolnym. Zyskała również poparcie szerszej społeczności lokalnej oraz "Wspólnoty Polskiej" - wyrażone przez jej przewodniczącego, prof. Andrzeja Stelmachowskiego. Do wyboru takiego imienia skłoniła nas przeszłość historyczna naszego regionu i jego przygraniczne położenie.

Dziedzictwo, do którego chcemy się odwołać, stanowi skarbnicę ważnych wartości wychowawczych. Chcemy, aby nasza szkoła stała się miejscem pamięci o milionach naszych rodaków mieszkających poza granicami Ojczyzny oraz ośrodkiem przekazującym wiedzę o ich historii, kulturze i dokonaniach. Pragniemy szczególną opieką otoczyć Polaków mieszkających na Wschodzie tak, aby mogli poczuć ciepło Ojczystego Domu. Planujemy organizację wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin o korzeniach polskich, a w przyszłości utworzenie klasy polonijnej. Będziemy również dążyć, aby Polacy mieszkający na świecie mogli spotykać się w Augustowie, dzieląc się swoimi doświadczeniami.

Informujemy również, iż Patronatem Honorowym uroczystość nadania imienia szkole objął Ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska – prof. Andrzej Stelmachowski.

Uroczystość nadania imienia odbyła się 14 września 2007 roku na placu przed budynkiem II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie przy Al. K. Wyszyńskiego 1.