II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie jest jedyną szkołą w Polce noszącą imię, które bezpośrednio i jednoznacznie odwołuje się do tradycji i osiągnięć polskiej emigracji oraz Polaków mieszkających na Wschodzie. Społeczność szkoły poznaje i propaguje dzieje i dorobek polskiej emigracji oraz tych Polaków, których powojenne granice odcięły od ojczystego państwa. W aktywność szkoły wpisuje się także organizowanie edukacji i wypoczynku dla młodzieży z rodzin polonijnych.

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie swoją osobowość kształtują w myśl zasady: Vir honestus et bonus civis (Człowiek szlachetny i zacny obywatel). Celem pracy edukacyjnej jest wszechstronny rozwój każdego ucznia, przygotowanie go do odniesienia życiowego sukcesu, zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami i potrzebami; wykształcenie ludzi przygotowanych do podejmowania wyzwań współczesności; nauczenie wierności zasadom etycznym i szacunku wobec dziedzictwa kulturowego narodu, Europy i świata.