Rada pedagogiczna II Liceum Ogólnokształcącego
w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie
w roku szkolnym 2019/2020

 • Barbara Koronkiewicz– dyrektor szkoły, nauczyciel języka rosyjskiego
 • Tomasz Choroszewski– wicedyrektor szkoły, wychowawca klasy I bG, nauczyciel języka polskiego, opiekun grupy teatralnej „Antrakt”, opiekun szkolnej drużyny piłkarskiej
 • Dorota Prokop– wychowawca klasy II c, nauczyciel języka polskiego
 • Grzegorz Gołaszewski– wychowawca klasy III a, nauczyciel języka polskiego i warsztatów dziennikarskich
 • Karolina Zofia Kozłowska– wychowawca klasy III c, nauczyciel języka angielskiego
 • Emilia Borkowska – nauczyciel języka angielskiego
 • Radosław Lotkowski– wychowawca klasy I bP, nauczyciel języka angielskiego
 • Bogdan Ostrowski– nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, historii i społeczeństwa oraz podstaw przedsiębiorczości
 • Danuta Kaszlej–  nauczyciel historii oraz historii i społeczeństwa, Prezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie działającego przy II LO w Augustowie
 • Hanna Suszyńska– nauczyciel matematyki
 • Bożena Śliwowska– wychowawca klasy I cG, nauczyciel matematyki, opiekunka Klubu Wolontariuszy „Ptaśki” oraz Szkolnego Koła Caritas
 • Janusz Cichor – nauczyciel matematyki
 • Elżbieta Sturgulewska– wychowawca klasy I aP, nauczyciel biologii oraz przyrody
 • Cezary Michałowski– nauczyciel informatyki
 • Bożena Potapowicz – nauczyciel fizyki
 • Zbigniew Ryniewicz– wychowawca klasy II a, nauczyciel wychowania fizycznego oraz edukacji dla bezpieczeństwa, opiekun szkolnej drużyny siatkarskiej chłopców oraz sekcji pływackich dziewcząt i chłopców
 • Agnieszka Kuźma– wychowawca klasy I aG, nauczyciel wychowania fizycznego, opiekunka Zarządu Samorządu Uczniowskiego, opiekunka szkolnej drużyny siatkarskiej dziewcząt
 • Agnieszka Gromkowska– wychowawca klasy III b, nauczyciel chemii oraz podstaw przedsiębiorczości
 • Bożena Daniluk– nauczyciel-bibliotekarz
 • Barbara Bielska– pedagog szkolny, nauczyciel języka niemieckiego
 • Zbigniew Citko– nauczyciel religii katolickiej, opiekun Klubu Wolontariuszy „Ptaśki” oraz Szkolnego Koła Caritas
 • ks. Łukasz Kaczmarski– nauczyciel religii katolickiej
 • ks. Mariusz Kozłowski – nauczyciel religii prawosławnej
 • Emilia Faszcza– nauczyciel języka rosyjskiego
 • Barbara Sadowska – nauczyciel języka rosyjskiego
 • Janina Zawacka– nauczyciel matematyki
 • Marzena Szczęsna– Wasilewicz – nauczyciel języka francuskiego
 • Jolanta Kołakowska– wychowawca klasy II b, nauczyciel geografii
 • Lena Olechowska- nauczyciel muzyki
 • Maria Kisielewska– nauczyciel wiedzy o kulturze, opiekunka lektoratu języka łacińskiego i kultury antycznej oraz Galerii „Zaczarowane Wyspy”
 • Wojciech Walulik– nauczyciel wychowania fizycznego
 • Iwona Rutkowska-Cyl – nauczyciel wychowania fizycznego
 • Katarzyna Łebska – nauczyciel wychowania fizycznego
 • Dorota Winiewicz– wychowawca klasy I cP, pedagog szkolny
 • Emilia Polkowska– psycholog szkolny

Pracownicy administracji i obsługi

 • Agata Roszkowska– sekretarz szkoły
 • Anna Zyskowska– główna księgowa
 • Maria Miezio– starsza woźna
 • Jadwiga Wnukowska– woźna
 • Bogusław Romanowski– majster
 • Wojciech Bujnowski– konserwator