Rada pedagogiczna II Liceum Ogólnokształcącego

w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie

w roku szkolnym 2023/2024

Barbara Koronkiewicz – dyrektor szkoły, język rosyjski

Tomasz Choroszewski – wicedyrektor szkoły, wychowawca klasy II b, język polski

Dorota Prokop – wychowawca klasy II c, język polski

Grzegorz Gołaszewski – wychowawca klasy IV a, język polski

Jolanta Wojczulis – język polski, warsztaty dziennikarskie, biblioteka szkolna

Ewa Jakubowicz – wychowawca klasy III a, język angielski

Katarzyna Nowakowska – Wojewnik – język angielski

Karolina Zofia Kozłowska – wychowawca klasy I a, język angielski

Angelika Kozłowska – język angielski

Radosław Lotkowski – wychowawca klasy I b, język angielski

Anna Sikora – wychowawca klasy III c, język niemiecki

Barbara Sadowska – język rosyjski

Wioleta Stachurska – język rosyjski

Marta Krysztofik – język francuski

Danuta Kaszlej – wychowawca klasy IV b, historia

Piotr Augustynowicz – wychowawca klasy II a, historia, historia i teraźniejszość

Wiktoria Papis – historia, wiedza o społeczeństwie

Agata Daniłowicz – wychowawca klasy I c, matematyka, fizyka

Hanna Suszyńska – matematyka (urlop dla poratowania zdrowia)

Iwona Kadaj – matematyka

Wioletta Waracka – matematyka

Elżbieta Sturgulewska – biologia

Agnieszka Renata Milanowska – biologia, matematyka

Cezary Michałowski – informatyka

Grzegorz Jacewicz – informatyka

Janusz Cichor – fizyka, informatyka

Bożena Potapowicz – wychowawca klasy IV c, fizyka, informatyka, matematyka

Teresa Gorajewska – podstawy przedsiębiorczości, biznes i zarządzanie

Zbigniew Ryniewicz – wychowawca klasy II d, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Agnieszka Kuźma – wychowawca klasy I d, wychowanie fizyczne

Agnieszka Gromkowska – chemia (urlop dla poratowania zdrowia)

Wiesława Borowska – Gulan – chemia

Maria Daniłowicz – chemia

Dorota Rukścińska – chemia

Zbigniew Citko – religia rzymskokatolicka

ks. Mariusz Kozłowski – religia prawosławna

Halina Suchodolska – religia staroobrzędowa

Jolanta Kołakowska – wychowawca klasy III b, geografia, język angielski

Maria Kisielewska – język łaciński i kultura antyczna, lektorat języka łacińskiego i kultury antycznej

Lena Olechowska – muzyka

Ewa Perkowska – zajęcia rewalidacyjne

Dorota Winiewicz – pedagog szkolny

Mikołaj Litwińczuk – psycholog szkolny

Pracownicy administracji i obsługi

Agata Roszkowska – sekretarz szkoły

Anna Zyskowska – księgowa

Elżbieta Wawiórko – higienistka szkolna

Jadwiga Wnukowska – woźna

Agata Nowicka – woźna

Bogusław Romanowski – konserwator