Rada pedagogiczna II Liceum Ogólnokształcącego

w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie

w roku szkolnym 2021/2022

 

Barbara Koronkiewicz – dyrektor szkoły, język rosyjski

Tomasz Choroszewski – wicedyrektor szkoły, wychowawca klasy IIIbG, język polski

Dorota Prokop – język polski

Grzegorz Gołaszewski – wychowawca klasy II a, język polski

Jolanta Wojczulis – język polski, elementy dziennikarstwa

Radosław Lotkowski – wychowawca klasy IIIbP, język angielski

Ewa Jakubowicz – wychowawca klasy I a, język angielski

Karolina Kozłowska – język angielski

Katarzyna Wojewnik-Nowakowska – język angielski

Barbara Sadowska – język rosyjski

Bogdan Ostrowski – wiedza o społeczeństwie, historia, historia i społeczeństwo, podstawy przedsiębiorczości

Danuta Kaszlej – wychowawca klasy II b, historia, historia i społeczeństwo

Wioletta Waracka – matematyka

Bożena Śliwowska – wychowawca klasy IIIcG, matematyka

Janusz Cichor – matematyka, fizyka, informatyka

Agnieszka Milanowska – wychowawca klasy IIIaP, biologia, przyroda

Elżbieta Sturgulewska – biologia

Cezary Michałowski – informatyka

Bożena Potapowicz – wychowawca klasy II c, fizyka, informatyka

Zbigniew Ryniewicz – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Agnieszka Kuźma – wychowawca klasy IIIaG, wychowanie fizyczne

Agnieszka Gromkowska – chemia, podstawy przedsiębiorczości

Bożena Daniluk – biblioteka szkolna

Anna Sikora – wychowawca klasy I c, język niemiecki

Zbigniew Citko – religia katolicka

Mariusz Kozłowski – religia prawosławna

Halina Suchodolska – religia staroobrzędowa

Marzena Szczęsna – Wasilewicz – język francuski

Jolanta Kołakowska – wychowawca klasy I b, geografia, język angielski

Maria Kisielewska – język łaciński i kultura antyczna

Lena Olechowska – muzyka

Dorota Winiewicz – wychowawca klasy IIIcP, pedagog szkolny

Emilia Polkowska – psycholog szkolny

Ewa Perkowska – zajęcia rewalidacyjne

Robert Chilicki – zajęcia rewalidacyjne

Pracownicy administracji i obsługi:

Agata Roszkowska – sekretarz szkoły

Anna Zyskowska – księgowa

Elżbieta Wawiórko – higienistka szkolna

Agata Nowicka – woźna

Jadwiga Wnukowska – woźna

Bogusław Romanowski – konserwator