Rada pedagogiczna II Liceum Ogólnokształcącego

w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie

w roku szkolnym 2022/2023

Barbara Koronkiewicz – dyrektor szkoły, język rosyjski

Tomasz Choroszewski – wicedyrektor szkoły, wychowawca klasy I b, język polski

Dorota Prokop – wychowawca klasy I c, język polski

Grzegorz Gołaszewski – wychowawca klasy III a, język polski

Jolanta Wojczulis – język polski, warsztaty dziennikarskie, biblioteka szkolna

Ewa Jakubowicz – wychowawca klasy II a, język angielski

Katarzyna Nowakowska – Wojewnik – język angielski

Karolina Zofia Kozłowska – język angielski

Maryla Rudziewicz – język angielski

Radosław Lotkowski – wychowawca klasy IV b, język angielski

Anna Sikora – wychowawca klasy II c, język niemiecki

Bogdan Ostrowski – historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości

Danuta Kaszlej – wychowawca klasy III b, historia

Piotr Augustynowicz – wychowawca klasy I a, historia, historia i teraźniejszość

Agata Daniłowicz – matematyka

Hanna Suszyńska – matematyka

Bożena Zając – matematyka (urlop dla poratowania zdrowia)

Ewa Sobolewska – matematyka

Elżbieta Sturgulewska – biologia

Agnieszka Renata Milanowska – wychowawca klasy IV a, biologia, matematyka

Cezary Michałowski – informatyka

Janusz Cichor – fizyka, informatyka

Bożena Potapowicz – wychowawca klasy III c, fizyka, informatyka, matematyka

Zbigniew Ryniewicz – wychowawca klasy I d, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Kazimierz Kołakowski – wychowanie fizyczne

Agnieszka Kuźma – wychowanie fizyczne

Monika Kowalczyk – wychowanie fizyczne

Agnieszka Gromkowska – chemia (urlop dla poratowania zdrowia)

Wiesława Borowska – Gulan – chemia

Maria Daniłowicz – chemia

Zbigniew Citko – religia rzymskokatolicka

ks. Mariusz Kozłowski – religia prawosławna

Halina Suchodolska – religia staroobrzędowa

Barbara Sadowska – język rosyjski

Marta Krysztofik – język francuski

Jolanta Kołakowska – wychowawca klasy II b, geografia, język angielski

Maria Kisielewska – język łaciński i kultura antyczna, lektorat języka łacińskiego i kultury antycznej

Lena Olechowska – muzyka

Dorota Winiewicz – wychowawca klasy IV c, pedagog szkolny

Mikołaj Litwińczuk – psycholog szkolny

Pracownicy administracji i obsługi

Agata Roszkowska – sekretarz szkoły

Anna Zyskowska – księgowa

Elżbieta Wawiórko – higienistka szkolna

Jadwiga Wnukowska – woźna

Agata Nowicka – woźna

Bogusław Romanowski – konserwator