Komunikaty dla rodziców

Komunikaty dla rodziców (1)

czwartek, 18 kwiecień 2019 16:25

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice.

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń rady pedagogicznej na rok szkolny 2018/2019 klasyfikacyjna rada pedagogiczna w sprawie zatwierdzenia wyników uczniów klasy trzeciej zaplanowana została na 24 kwietnia 2019 r. (środa). W związku z terminem Świat Wielkanocnych, przypadających na ostatni tydzień roku szkolnego klas trzecich i by dostarczyć wychowawcom klas trzecich więcej czasu na czynności związane z pracami nad dokumentacją absolwentów (m.in. arkusze ocen, świadectwa), przesunęłam termin posiedzenia rady pedagogicznej na 17 kwietnia. W związku z trwającym w szkole strajkiem części członków rady pedagogicznej termin ten okazał się bardzo niefortunny. Posiedzenie rady pedagogicznej odbyło się, jednak uchwała w sprawie klasyfikacji trzecioklasistów nie mogła być podjęta. W takiej sytuacji, postępując zgodnie z przepisami prawa, wyznaczyłam termin kolejnego klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej na 24 kwietnia 2019 r.