Ogłoszenie - orgaznizacja pracy do 11 kwietnia 2021

Praca szkoły od 29 marca do 11 kwietnia:

- kontynuujemy kształcenie na odległość;

- z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności na 2 tygodnie zawieszone zostają stacjonarne konsultacje dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego oraz stacjonarne dyżury szkolnego pedagoga i psychologa;

- biblioteka szkolna pracuje w reżimie sanitarnym w niezmienionych godzinach;

Przed nami wiosenna przerwa świąteczna - od 1 do 6 kwietnia (czwartek – wtorek).

Kochani Uczniowie, Szanowni Rodzice, Szanowni Nauczyciele, wszyscy pracownicy – cała społeczność szkoły – wszystkich proszę o respektowanie wprowadzonych zasad funkcjonowania w pandemii i troskę o własne bezpieczeństwo.

Barbara Koronkiewicz