Orgaznizacja pracy do 11 kwietnia 2021

Organizacja pracy II LO od 22 marca do 11 kwietnia

 

Od poniedziałku, 22 marca obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół – kontynuujemy nauczanie zdalne do 11 kwietnia (decyzja MEiN z 18 marca).

Kontynuujemy stacjonarne konsultacje przedmiotowe dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego (indywidulane lub w małych grupach).

Pozostałe ustalenia organizujące prace szkoły, m.in. pracę biblioteki szkolnej, pedagoga i psychologa pozostają niezmienione.

Kochani Uczniowie, Szanowni Rodzice, Szanowni Nauczyciele, wszyscy pracownicy – cała społeczność szkoły – wszystkich proszę o respektowanie wprowadzonych zasad funkcjonowania w pandemii i troskę o własne bezpieczeństwo.

-Barbara Koronkiewicz-