Sukces w OLiJP

Kolejny sukces humanistek z naszego liceum! Olga Wysocka - uczennica klasy maturalnej (IIIa) oraz Barbara Pużyńska z klasy IIcG zostały finalistkami LI  Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. By uzyskać ten zaszczytny tytuł, musiały przejść kolejne etapy tych trudnych zmagań  i zdobyć odpowiednią ilość punktów w etapie szkolnym i okręgowym zawodów (w części pisemnej i ustnej) oraz otrzymać kwalifikację do etapu centralnego.

Dziewczęta wykazały się ogromną wiedzą z zakresu historii literatury polskiej i powszechnej, wiedzą z dziedziny językoznawstwa oraz sprawnością w tworzeniu prac badawczych.

Uzyskując tytuł finalisty, nasze uczennice wywalczyły zwolnienie z egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz możliwość przyjęcia na najbardziej renomowane uczelnie w kraju. GRATULUJEMY wspaniałym humanistkom oraz ich opiekunce
- pani Dorocie Prokop! Olu i Basiu! Bardzo się cieszymy z Waszego sukcesu! W pełni na niego zasłużyłyście!

Ola i Basia