Zaproszenie - odbiór świadectw dojrzałości

Maturzyści II LO w Augustowie, zapraszam Was serdecznie po odbiór świadectw dojrzałości i aneksów, które odbędzie się 9 lipca 2024 r. w następujących godzinach:

09.30 – 10.00 - klasa IVa;

10.00 – 10.45 - klasa IVb;

10.45 – 11.30 - klasa IVc.

Miejsce: sala 3.

Maturzyści (obowiązuje strój godny) odbierają świadectwa w obecności wychowawcy klasy
i dyrektora szkoły.

W przypadku, gdy świadectwa/aneksy odbiera osoba upoważniona – upoważnienie musi zawierać imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego osoby, która w zastępstwie odbiera dokumenty.

Świadectwa/aneksy nieodebrane w wyżej podanym terminie będą do odbioru w sekretariacie szkoły.

Trzymam kciuki za satysfakcjonujące wyniki matury.

Barbara Koronkiewicz