Orgaznizacja pracy II LO w maju

Od 4 do 7 maja - czas wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klasy I i II:

04.05.2021 r. (wtorek),

05.05.2021 r. (środa),                                            

06.05.2021 r. (czwartek)

07.05.2021 r (piątek)

Są to dni, w czasie których uczniowie klasy III piszą egzaminy maturalne.

Życzę przyjemnego i bezpiecznego oddechu od szkoły.

 Od 10 do 14 maja uczniowie klasy I i II kontynuują naukę w formie zdalnej.

 Od 17 do 28 maja uczniowie klasy I i II przechodzą na naukę w systemie hybrydowym (szczegółowy harmonogram wkrótce).

 Od 31 maja wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

Barbara Koronkiewicz