Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń

W ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna +” w okresie od 01.09.2016 do 31.12.2016 w II Liceum Ogólnokształcącym realizowany był program pt. „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń. Poprawa warunków nauki, wychowania i opieki w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie”.


Działania zrealizowane:

 1. Praktyczne szkolenia pierwszej pomocy dla uczniów.
 2. Praktyczne szkolenia pierwszej pomocy dla nauczycieli.
 3. Praktyczne szkolenia ppoż dla wybranych uczniów.
 4. Praktyczne szkolenia nt. zachowania na wodzie.
 5. Warsztaty szkoleniowe dla uczniów nt. przeciwdziałania agresji i przemocy koleżeńskiej.
 6. Zamontowanie rolet przeciwsłonecznych na sali gimnastycznej.
 7. Wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich.
 8. Zaopatrzenie schodów zewnętrznych w balustrady zabezpieczające.
 9. Warsztaty dla uczniów nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinne.
 10. Warsztaty dl uczniów nt. bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni.

Całkowity koszt realizacji zadań ujętych w programie: 17633,00. Z czego:

 • koszty pokryte z dotacji: 14130,00;
 • koszty pokryte ze środków finansowych własnych: 3533,00.

Dofinansowanie z dotacji związanych z realizacją zadania pozwoliło na wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich, a tym samym udostępniło osobom niepełnosprawnym wjazd do szkoły. Likwidacja tej bariery architektonicznej przyczyniła się do znacznej poprawy dostępności szkoły i jej szerokiej otwartości lokalnemu środowisku. Montaż balustrad zabezpieczających schody zewnętrzne do szkoły oraz rolet przeciwsłonecznych na sali gimnastycznej wpłynął w bardzo dużym stopniu na poprawę warunków bezpieczeństwa: balustrady chronią przed nagłymi upadkami na schodach, a rolety przeciwsłoneczne przed urazami spowodowanymi oślepieniem przez słońce i niedostrzeżeniem przez zawodników piłki podczas gier zespołowych. Praktyczne szkolenia pierwszej pomocy dla uczniów oraz nauczycieli wyposażyły obie grupy w wiedzę i niezbędne odruchy konieczne przy udzielaniu pierwszej pomocy dorosłym i dzieciom. Dofinansowanie z dotacji pozwoliło na zorganizowanie uczniom warsztatów, dzięki którym poprawią się relacje miedzy uczniami (znikną przypadki przemocy koleżeńskiej), a także relacje miedzy uczniami i ich rodzicami. Warsztaty o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni uświadomiły uczniom, jak straszne mogą być skutki działań nastawionych na ośmieszenie drugiej osoby, że w internecie nie są anonimowi, że łatwo jest znaleźć sprawcę czynu popełnionego w sieci i każdy sprawca narażony jest na bardzo poważne konsekwencje. Warsztaty przyczyniły się także do przygotowania wewnętrznych szkolnych procedur postępowania pracowników szkoły w sytuacji zaistnienia lub podejrzenia o zaistnienie cyberprzemocy w szkole oraz w zakresie przeciwdziałania cyberprzemocy.

akładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte. Zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane działania. Działania programu korelują z działaniami programu profilaktyki i programu wychowawczego szkoły. Zdobyte przez uczniów umiejętności będą przekazywane młodszym rocznikom. Niektórzy uczniowie liceum kilkakrotnie korzystali ze wsparcia w ramach realizacji zadań programu.