Pan naboru do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022
w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie

Nazwa oddziału

Przedmioty w zakresie rozszerzonym

Liczba

oddziałów

Liczba miejsc

Okres nauki

A
medyczny

biologia,

chemia,
j. angielski

1

30

4 lata

B
politechniczny

matematyka,  informatyka,

geografia/fizyka (jeden przedmiot dla klasy)

1

30

4 lata

C
socjologiczny

j. polski,
j. angielski,
wos/historia (jeden przedmiot dla klasy)

1

30

4 lata