REGULAMIN RADY RODZICÓW

Prezydium Rady Rodziców
II Liceum Ogólnokształcącego
w Augustowie
im. Polonii i Polaków na Świecie
w roku szkolnym 2021/2022

 Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

  • Przewodniczący – pani Emilia Słucka

  • Wiceprzewodniczący  - pani Aleksandra Sigillewska           

  • Skarbnik – pani Agnieszka Poźniakowska

  • Sekretarz – pani Joanna Denert

  • Członek – pani Edyta Okragła

  • Członek – pani Emilia Sturgulewska

  • Członek – pani Marta Azarewicz

  • Członek – pan Tadeusz Jaworski

Konto Rady Rodziców

Bank Spółdzielczy w Augustowie

33 9351 0000 0015 7137 2000 0020