Non omnis moriar…

Refleksyjne zamyślenie w Galerii Zaczarowane Wyspy

Listopad – miesiąc, w którym szczególnie wspominamy zmarłych, jesienna aura za oknem sprzyjają zadumie nad wartością i sensem życia oraz tajemnicą śmierci.

W piątek, 20 listopada, grupa teatralna Antrakt w składzie: Justyna Bronakowska, Patrycja Frydrych, Patrycja Olizarowicz, Klaudia Paszkowska, Paulina Prostko, Weronika Zyskowska, Daria Trocka – oprócz deklamacji także wokal oraz Natalia Kołakowska, dopełniająca recytacje muzyką skomponowaną przez siebie, zaczarowała słuchaczy refleksyjnym klimatem.

Podkreślały go przejmujące w swojej wymowie wiersze m. in. Krystyny Gudel, zaprzyjaźnionej z naszą szkołą poetki z nieodległej Suchowoli, subtelna dekoracja z jesiennych liści i płonących zniczy oraz fotografie ze Starych Powązek – najstarszego, najbardziej szacownego i najpiękniejszego zabytkowego cmentarza w Warszawie.

Non omnis moriar… Nie wszystek umrę…

Zdjęcia: Maria Kisielewska


Narodowe Święto Niepodległości

"Poloneza czas zacząć takim pięknym akcentem uczniowie klasy I C rozpoczęli uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie.

Prowadzący Szymon Wiszniewski i Natalia Hołubowicz powitali dyrekcję, nauczycieli oraz zgromadzonych uczniów. Następnie Pani dyrektor Barbara Koronkiewicz przypomniała uczniom historię Święta Niepodległości oraz podkreśliła  jego znaczenie dla kolejnych pokoleń Polaków. Uczniowie klas pierwszych  II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie obchodzili to święto w sposób szczególny, ponieważ tego samego dnia odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów. Uczniowie podnieśli prawe dłonie i powtarzali za przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego - Aleksandrą Ossowską- słowa przysięgi. Ślubowali m.in. pilnie uczyć się i godnie reprezentować naszą szkołę. Na pamiątkę ślubowanie każda z  klas otrzymała dyplom.

Następnie uczniowe klasy I c  zaprezentowali przygotowaną przez siebie część artystyczną. Zobrazowali zaborców, w których wcieliły się : Paulina Sołtys, Klaudia Skrocka oraz Julia Pieńczykowska, a także zniewoloną Polskę w postaci Dominiki Kierklo. Szymon i Natalia przybliżyli uczestnikom apelu historię Święta Niepodległości, a uczennice Emilia Kowalewska oraz  Natalia Sturgulewska pięknie deklamowały  patriotyczne wiersze polskich poetów.  Kolejnym etapem uroczystości było odśpiewanie przez uczennicę klasy Ic Dominikę Kierklo i wszystkich zgromadzonych "Roty" Marii Konopnickiej.  Z pewnością  duzą atrakcją był quiz historyczny przygotowany przez uczennice klasy Ic - Martynę Piętowską, Aleksandrę Skamrot oraz Angelikę Wierzbicką. W I turze konkursu rozgrywającego się wśród klas drugich wygrała klasa II B, a w drugiej turze pośród klas pierwszych klasa I A. Zwycięzcom gratulujemy postawy patriotycznej i wiedzy historycznej.

Dziękujemy również klasie I c, która w profesjonalny i ciekawy sposób przedstawiła uczniom liceum Święto Niepodległości. Dziękujemy Pani Dorocie Prokop za merytoryczną opiekę nad scenariuszem uroczystości oraz Pani Danucie Dobrzyniewicz ( wychowawcy klasy Ic) oraz Pani Patrycji Sieńko za opiekę nad organizacji całej uroczystości.


Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Aleksandra Ossowska, uczennica klasy IIa – stypendystką stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wojewódzka uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom PRM na rok szkolny 2015/2016 odbyła się 3 listopada 2015 r. o godz. 13.00 w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Zygmunta Augusta przy ul. Warszawskiej 8 w Białymstoku.

Dyplomy stypendystom wręczali: wicewojewoda podlaski, pan Wiesław Żyliński i Podlaski Kurator Oświaty, pan Jerzy Kiszkiel.

Oli gratulujemy serdecznie tak prestiżowej nagrody i życzymy dalszych sukcesów.

(bk)


MISTRZOSTWA II LO W TENISIE STOŁOWYM

We wtorek 10 listopada w Sp. Nr 4 w Augustowie odbyły się eliminacje szkolne do Półfinału Licealiady Województwa Podlaskiego w drużynowym tenisie stołowym, który odbędzie się 19 listopada w Suchowoli. Turniej rozegrano w systemie ,,każdy z każdym” w kategorii dziewcząt i chłopców. Wyłonił on drużyny reprezentujące II LO w półfinale w Suchowoli. Do 3 osobowych zespołów awansowali:

Dziewczęta: Monika Łozowska, Katarzyna Woronko i Katarzyna Jakubowska.

Chłopcy: Szymon Siłkowski, Patryk Urban, Robert Żukowski.

W rozgrywkach dzielnie rywalizowali również: Martyna Piętowska, Aleksandra Skamrot, Radosław Kierkla, Radosław Harasim, Karol Sokołowski i Sylwia Nieścier.

Tenis stołowy to dyscyplina sportowa wymagająca ciągłego treningu, świetnego przygotowania sprawnościowego, a przede wszystkim wybitnej odporności psychicznej i cierpliwości powiązanej z precyzją ruchów. Już w marcu zapraszamy na kolejne eliminacje szkolne, tym razem do Indywidualnych Mistrzostw Województwa Podlaskiego.

Szczególne podziękowania należą się Dyrektorowi Sp. Nr 4 Grzegorzowi Augusewiczowi za udostępnienie stołów oraz sali na czas rozegrania zawodów.

Imprezę zorganizował, opisał i sfotografował pan Zbigniew Ryniewicz.


Spotkanie z poetką Ziemi Suchowolskiej Panią Krystyną Gudel

Dziś w naszej bibliotece zagościła poezja. Zainteresowani uczniowie z klas humanistycznych wzięli udział w spotkaniu z poetką Ziemi Suchowolskiej Panią Krystyną Gudel zorganizowanym przez Panie Bożenę Daniluk i Martę Jackiewicz. Pani Krystyna sprezentowała swoją twórczość i zachęciła uczniów do spróbowania swoich sił w tworzeniu sonetów i haiku. Podczas mini warsztatów powstały piękne i nastrojowe formy wierszowe. Spotkaniu dodała kolorów przepiękna muzyka w wykonaniu Kamila Wielgata z klasy IIB, któremu serdecznie za to dziękujemy. Mamy nadzieję, że to nie ostatnie spotkanie z Panią Krystyną, bo poezja to temat, którego nie da się wyczerpać.

KJ


Czy rodziny z ziemi augustowsko – suwalskiej odnajdą swych bliskich wśród ekshumowanych w białostockim więzieniu?

27 października 2015 r. w augustowskim II Liceum Ogólnokształcącym miały miejsce dwa ważne i dopełniające się wydarzenia, których organizatorem był Klub Historyczny im. Armii Krajowej: pobranie materiału do badań DNA od krewnych ofiar totalitaryzmów oraz wystąpienie dr. Marcina Zwolskiego „Ofiary terroru totalitarnego w więzieniu w Białymstoku”.

Gościliśmy na sesji księdza infułata Antoniego Kochańskiego, Burmistrza Miasta Augustów Wojciecha Walulika, nauczycieli z augustowskich szkół, świadków historii, przedstawicieli mediów oraz uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie i Augustowskiego Centrum Edukacyjnego. Powitała ich serdecznie Dyrektor II LO – Barbara Koronkiewicz.

Już po raz trzeci umożliwiliśmy rodzinom ofiar II wojny światowej i okresu powojennego, które nie znają miejsca pochówku swych bliskich, przekazanie materiału do badań DNA w Augustowie – bez konieczności udawania się do Oddziału IPN w Białymstoku. Jest to ważne ułatwienie ze względu na podeszły wiek większości zainteresowanych, dlatego serdecznie dziękujemy proboszczom parafii oraz mediom, które ogłosiły komunikat Klubu Historycznego w tej sprawie.

Pracownicy IPN pobierają materiał biologiczny od krewnych, by móc zidentyfikować szczątki ofiar totalitaryzmów w wypadku ich odnalezienia. O wydobyciu szczątków 392 ofiar w trakcie ekshumacji w białostockim więzieniu opowiedział uczestnikom klubowego spotkania dr Marcin Zwolski, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku.

Marcin Zwolski jest autorem monografii „Więzienie w Białymstoku w latach 1944- 1956”. W oparciu o jego kilkunastoletnie badania historyczne w 2013 roku w białostockim więzieniu rozpoczęte zostały prace ekshumacyjne, w wyniku których dotąd wydobyto szczątki 392 ofiar wojny i okresu powojennego. Pięć etapów ekshumacji na terenie dawnego ogrodu więziennego zobrazował zebranym film nakręcony przez Krzysztofa Jodczyka, pracownika Oddziału IPN w Białymstoku.

Marcin Zwolski wskazał na trudności, które wystąpiły przy lokalizacji miejsc pochówku ofiar, wyraził opinię, że bez zaangażowania szerokiego zespołu osób – historyków, antropologów, genetyków, prokuratorów IPN, nie byłoby możliwe osiągnięcie takiego efektu prac. Na podstawie wstępnej analizy można stwierdzić, że wśród ofiar znalazły się zarówno osoby zmarłe i zamordowane w okresie okupacji niemieckiej (1941–1944), jak i w okresie powojennym (1944–1956).
10 procent ofiar nosi ślady obrażeń w wyniku postrzałów. Wśród innych, ustalonych przyczyn zgonu należy wymienić śmierć z powodu ran odniesionych podczas brutalnego bicia w czasie przesłuchań, niedożywienia oraz złych warunków sanitarnych, powodujących epidemie i choroby. Ofiarami chorób i niedożywienia padali najsłabsi – tym Marcin Zwolski wytłumaczył mogące być zaskoczeniem dane, że wśród 385 ekshumowanych z dawnego ogrodu więziennego 36 procent stanowią dzieci (przebywały one wraz z uwięzionymi rodzicami), 16 procent kobiety. Potwierdzono też, że wśród ekshumowanych ofiar były osoby zabite w trakcie obław i operacji zbrojnych prowadzonych po wojnie przez Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, Milicję Obywatelską i wojsko, przywiezione na teren ogrodu przywięziennego w celu ukrycia zwłok.
Odrębnie, w innym śledztwie, prowadzone są nadal prace ekshumacyjne w piwnicy budynku administracyjnego Aresztu Śledczego. Do chwili obecnej ekshumowano w ich trakcie szczątki 6 mężczyzn.

Z wydobytych w więzieniu białostockim ludzkich szczątków pobrany został materiał biologiczny, który pozwoli na przywrócenie im imion i nazwisk, jeśli krewni ofiar dostarczą materiał porównawczy do badań DNA. We wrześniu br. w siedzibie IPN w Białymstoku wręczono noty identyfikacyjne dwóm rodzinom, których bliscy zostali zidentyfikowani w wyniku badań porównawczych DNA. By również pozostałe szczątki przestały być bezimienne trzeba dotrzeć do jak największej ilości krewnych ofiar.

Danuta Kaszlej, prezes Klubu Historycznego, poprosiła uczestników sesji, by informowali w swoich środowiskach o prowadzonej przez IPN akcji zbierania materiału genetycznego. Gros audytorium stanowili uczniowie II LO oraz ACE pochodzący nie tylko z Augustowa, ale z różnych miejscowości ziemi augustowskiej. Daje to nadzieję, że Ci młodzi ludzie mogą dotrzeć z informacją do rodzin, które z akcją IPN jeszcze się nie spotkały.

Przypominamy, że dotyczy ona krewnych osób, które zginęły z rąk okupantów: sowieckiego bądź niemieckiego w latach II wojny światowej; zamordowanych w Obławie Augustowskiej i wszystkich zabitych przez funkcjonariuszy komunistycznego aparatu represji po 1944 r., w tym straconych na mocy wyroków kary śmierci wydanych przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku.

Opracowaliśmy i opublikowaliśmy (na http://akklub.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-sesje-klubu-polaczona-ze-zbieraniem-materialu-dna-od-krewnych-ofiar-totalitaryzmow/#more-5540spisy żołnierzy niepodległościowego podziemia z ziemi augustowsko-suwalskiej skazanych i straconych w Białymstoku w latach 1946 – 1953 oraz zabitych do 1954 r. w operacjach UB-KBW. Ich szczątki mogą znajdować się wśród ekshumowanych w białostockim więzieniu – apelujemy do krewnych tych osób o przekazanie IPN materiału biologicznego.

Od tego m.in. zależy odpowiedź na pytanie czy rodziny z ziemi augustowskiej, sejneńskiej, suwalskiej odnajdą swych bliskich wśród szczątków osób ekshumowanych w białostockim więzieniu.

Danuta Kaszlej, Zbigniew Kaszlej

fot. Zbigniew Kaszlej

fot. Karolina Jatkowska


10. urodziny Galerii Zaczarowane Wyspy

W dniu 20 października 2015 roku w odświętnej atmosferze panującej w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie  świętowaliśmy jubileusz 10-lecia Galerii Zaczarowane Wyspy. Uroczystość 10. urodzin Galerii zatytułowaliśmy ,,Struktura przestrzeni i iluzja czasu.” Swoją obecnością zaszczycili nas: Pani Katarzyna Bejm – przedstawiciel Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Augustowie, Burmistrz Miasta Augustowa – Pan Wojciech Walulik, Pani Anna Huszcza – Skarbnik Rady Rodziców oraz Przyjaciele Galerii wspierający nas od początku naszej działalności swoim talentem, ciepłem, sercem: Pani Józefa Drozdowska – poetka ziemi augustowskiej, Pani Krystyna Gudel – poetka ziemi suchowolskiej, radna, członkini Nauczycielskiego Klubu Literackiego, Pan Peter Barkworth – native speaker języka angielskiego, Pan Jakub Jackiewicz – fotograficzny duch naszej szkoły, a także dwóch gości, którzy zabrali nas w niezwykły świat fotografii – Pan Piotr Malczewski, który jest znanym fotografem, podróżnikiem, organizatorem i prowadzącym warsztaty fotograficzne, a od 2001 roku prowadzi również Galerię Fotografii w Budzie Ruskiej nad Czarną Hańczą oraz Pan Radek Nowacki – dziennikarz i fotograf, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich; specjalizuje się w fotografii prasowej, portretowej i dokumentalnej; jego prace publikowane były zarówno w polskich jak i brytyjskich tygodnikach, magazynach, a cztery fotografie z jego projektu "The Scots DNA" zostały wręczone Księciowi Walii Karolowi i jego małżonce Księżnej Kornwalii Kamili, a także włączono je do Royal Collection.

W programie spotkania znalazła się prezentacja historii działalności Galerii Zaczarowane Wyspy w formie video-clipu, wystawa prac naszych obecnych uczniów oraz absolwentów zatytułowana: ,,DOODLES,” której inspiracją i zarazem nazwą stały się, tłumacząc z języka angielskiego, gryzmoły, bazgroły oraz mandale, czyli rysunki na planie koła. Wystawie towarzyszył happening artystyczny, prezentacja slajdów z rożnych podróży przygotowana przez Pana Piotra Malczewskiego, pokaz prac Pana Radka Nowackiego zatytułowany ,,The Scots DNA” oraz warsztaty fotograficzne dla młodzieży naszego Liceum.

Historia działalności Galerii Zaczarowane Wyspy nieprzerwanie trwa od 13 października 2005 roku. Powstała ona z inicjatywy Pani Ewy Jakubowicz oraz Pani Marii Kisielewskiej. Galeria jest projektem artystyczno-społecznym, w którym sfera artystyczna jest powierzchnią wystawową dla fotografii, grafik, szkiców, witraży naszych uczniów, absolwentów oraz znanych i uznanych już artystów fotografików i znajduje się na 2 piętrze budynku naszej szkoły. Spotkania z interesującymi ludźmi spoza szkoły, montaże słowno-muzyczne jak również lekcje otwarte, podczas których wykorzystywane są zasoby Galerii, są z kolej przestrzenią społeczną tego projektu.

W ciągu 10 lat działalności Galerii odbyło się 45 wystaw fotograficzno-artystycznych, 30 spotkań z ciekawymi ludźmi (pisarzami, dziennikarzami, fotografikami, aktorami, sportowcami, historykami, pasjonatami wszelkich dziedzin życia społeczno-artystycznego), 9 montaży słowno-muzycznych, jak również 3 lekcje otwarte.

Przejrzyjmy teraz kilka kartek z kalendarza Galerii ze spotkań z ciekawymi ludźmi. Jest ich 30. Gośćmi Galerii byli między innymi: dwukrotnie Pani Józefa Drozdowska, czterokrotnie Pani Janina Osewska, dwukrotnie Pan Erazm Stefanowski, trzykrotnie Pan Piotr Malczewski, Pan Marek Cichucki, Pan Wojciech Batura, Pani  Irena Batura, Pan Juliusz Szczęsny-Batura, Pani Krystyna Gudel, Pani Zofia Piłasiewicz, dwukrotnie Pan Dariusz Bugalski oraz native speakerzy języka angielskiego – Pani Bianca Lawrie (rodowita Nowozelandka) oraz Pan Peter Barkworth (rodowity Brytyjczyk).

9. Tyle jest zapisanych kartek w Galerii montażami słowno - muzycznymi. Oto niektóre z nich: luty 2006r. – popołudnie z poezją ks. Jana Twardowskiego; październik 2007r. – montaż słowno - muzyczny przygotowany wraz z grupą teatralno-kabaretową ANTRAKT zatytułowany: ,,Wędrówką życie jest człowieka” dedykowany zmarłym nauczycielom i uczniom naszej szkoły; czerwiec 2009r. – montaż słowno - muzyczny z okazji 20. rocznicy odzyskania niepodległości: ,,Nie możemy godzić się na słabość” oparty na tekstach Karola Wojtyły – fragmenty z ,,Trzech poematów”; grudzień 2010r. – montaż słowno - muzyczny pt.: ,, Wśród popołudniowej ciszy…”.

45. W Galerii Zaczarowane Wyspy wystawiali swoje prace zarówno uczniowie, absolwenci oraz nauczyciele naszego Liceum, uczestnicy Pracowni Fotografii przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym, jak i fotograficy spoza szkoły, między innymi Pan Piotr Malczewski oraz Pan Michał Chilmon.

Wielokrotnie pisano o nas w prasie. Artykuły, które pojawiły się w Przeglądzie Powiatowym to: ,,Magia w obiektywie” (październik 2005), ,,Dżuma i Napoleon” (marzec 2006), ,,Strofy księdza Jana” (marzec 2006). Również kilka z nich mogliśmy przeczytać w Przeglądzie Augustowskim: ,,Galeria też może być zaczarowana” (grudzień 2005), ,,Poetycka lekcja w II LO” (grudzień 2006), ,,Galeria pachnąca mirrą” (kwiecień 2007) oraz ,,Honorowy Znak Tożsamości” (październik 2007). Intersujący artykuł został również opublikowany w kwartalniku wydawanym na Litwie w 2010 roku i nosił tytuł ,,Liceum z królewskim rodowodem i odrestaurowaną duszą.”

I pamiętajmy, że w Galerii czas jest tylko iluzją… (ej)

Fotografie: Jakub Jackiewicz