Pierwsze miejsce naszych siatkarzy!

W niedzielę (26.02.2017 r.) zakończyły się rozgrywki Ligi Gminnej Piłki Siatkowej, które toczyły się w hali sportowej Gimnazjum w Janówce. Bezapelacyjnym triumfatorem został zespół złożony w większości z zawodników naszej szkoły (zarówno uczniów, jak i nauczycieli). Drużyna występująca pod wiele mówiącą nazwą „Więcej patosu” wygrała 11 z 12 rozegranych meczów, zdobywając w sumie 32 punkty (na 36 możliwych). Trzon zespołu stanowili: Radosław Harasim (kapitan), Jakub Milewski, Wojciech Czarniecki, Tomasz Choroszewski, Maciej Banaszewski, Maciej Sieńkowski i Mateusz Jeleniewski. W kilku meczach drużynę wspomogli: Zbigniew Citko, Adam Kurczyński oraz Karol Sokołowski. Jak pokazuje końcowy wynik patosu (jak również potasu…) naszym zawodnikom nie zabrakło, dlatego efektowny puchar trafił do ich rąk. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...


 

Konferencja naukowa „Język ojczysty jako przedmiot badań regionalnych. Ocalamy dziedzictwo kulturowe od zapomnienia”

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to coroczne święto obchodzone 21 lutego, które zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Uświetnieniem tegorocznych obchodów była konferencja naukowa „Język ojczysty jako przedmiot badań regionalnych. Ocalamy dziedzictwo kulturowe od zapomnienia”  zorganizowana przez Centralną Bibliotekę Rolniczą, Towarzystwo Kultury Języka, Mazowieckie Towarzystwo Kultury oraz Polską Fundację Kościuszkowską. Odbyła się ona 20 lutego 2017 roku w pięknej auli Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie. Do udziału w niej została zaproszona także nasza szkoła, która od 2016 roku uczestniczy (choć jeszcze nieoficjalnie) w projekcie „Dialog pokoleń”, który został ogłoszony przez Narodowe Centrum Kultury w programie „Ojczysty, dodaj do ulubionych”. W ramach prac uczniowie przeprowadzają wywiady z przedstawicielami najstarszego pokolenia, swoimi babciami i dziadkami, dzięki czemu przyczyniają się do ratowania językowej przeszłości, która coraz częściej i szybciej odchodzi w zapomnienie. Zgromadzony przez nich i starannie udokumentowany bezcenny materiał jest dokumentem ginącej kultury ludowej i gwarowych odmian języka.

Najaktywniejsi badacze gwary – w ramach nagrody za wykonaną pracę – mieli okazję uczestniczyć we wspomnianej konferencji naukowej. Ewelina Łapińska, Aleksandra Korzun, Natalia Kierklo oraz Grzegorz Jurguć (uczniowie klasy I b) wraz z opiekunem – panem Tomaszem Choroszewskim – wysłuchali szeregu ciekawych referatów wygłaszanych przez wybitnych specjalistów z zakresu dialektologii: prof. Barbarę Falińską, prof. Józefa Porayskiego – Pomstę (prezesa Towarzystwa Kultury Języka), prof. Stanisława Gajdę, prof. Jerzego Sierociuka, czy też prof. Józefa Kąsia. Poznali specyfikę tej dziedziny wiedzy, jak również zadania stojące przed szkołami dotyczące ocalenia kultury regionalnej.

Na zakończenie konferencji młodzież mogła podzielić się swoimi refleksjami dotyczącymi prowadzonych badań językowych z prof. Barbarą Falińską – inicjatorką obozów gwaroznawczych i wielką miłośniczką Suwalszczyzny. Wybitna językoznawczyni potwierdziła, iż dokumentowanie przeszłości, także tej językowej, to obowiązek zwłaszcza młodego pokolenia. Wyraziła swoje zadowolenie z faktu, iż młodzi ludzie z naszej szkoły także odczuwają taką potrzebę – obiecała, iż podczas kolejnej konferencji (być może w Augustowie) będą oni mogli podzielić się wynikami swoich badań z najwybitniejszymi naukowcami.

Wszystkie osoby chętne, które chciałyby włączyć się w prace związane z projektem „Dialog pokoleń” proszone są o kontakt z wicedyrektorem szkoły – panem Tomaszem Choroszewskim.

 Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...


TCh

 

Powiatowa inauguracja nowego roku szkolnego 2016/2017

1 września o godzinie 9.30 w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie odbyła się powiatowa inauguracja roku szkolnego 2016/2017. Poprzedzona została uroczystą mszą świętą w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej. W uroczystości wzięli udział znamienici goście: przedstawiciele władz powiatowych ze Starostą Augustowskim, panem Jarosławem Szlaszyńskim, Wicestarostą Augustowskim, panią Katarzyną Beatą Sturgulewską, Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu w Augustowie, panią Wiesławą Zofią Jedlińską oraz Naczelnikiem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, panią Bożenną Kondracką na czele, księża: ksiądz infułat Antoni Kochański oraz ksiądz prałat Marian Szewczyk, nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów – pan Mirosław Sinkiewicz oraz służby mundurowe: podkomisarz Paweł Jakubiak – oficer prasowy Powiatowej Komendy Policji w Augustowie, podpułkownik Jarosław Oborski - Komendant Placówki Straży Granicznej w Augustowie i brygadier Leszek Krzyżewski – Komendant Powiatowej Staży Pożarnej  w Augustowie. Obecni byli także dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i jednostek edukacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Augustowie, jak również rodzice uczniów i przyjaciele placówki.

Wszystkich zgromadzonych powitała serdecznie na dziedzińcu szkoły Dyrektor II LO w Augustowie – pani Barbara Koronkiewicz. W swoim wystąpieniu zapewniła o wysokiej jakości kształcenia, jak również intensywnej pracy opiekuńczo – wychowawczej, na jaką mogą liczyć uczniowie. Jednocześnie podziękowała Starostwu Powiatowemu w Augustowie za wszelką pomoc, wsparcie i cenne uwagi, na jakie może liczyć szkoła. Podkreśliła, iż w II LO szczególnie mocny nacisk kładzie się na indywidualne podejście do wychowanków, na wszechstronny rozwój ich osobowości oraz pasji. Czynią to nauczyciele traktujący swą pracę jako powołanie, niezwykle oddani temu, co robią. Jako przykład została podana prof. Danuta Kaszlej, która otrzymała w tym roku tytuł honorowego profesora oświaty.

„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia” – od sentencji Seneki rozpoczął swoje wystąpienie pan Jarosław Szlaszyński, Starosta Augustowski. Podkreślił, jak ważną rolę odgrywa edukacja w XXI wieku – jest przepustką w dorosłe życie, pozwala w nim znaleźć swoje miejsce i rozwijać się. Dodał jednak, iż sama wiedza nie wystarcza – musi iść z nią w parze wychowanie. I właśnie kwestie wychowawcze są priorytetem organu prowadzącego w nowym roku szkolnym. Zaapelował o budowanie na zajęciach z młodzieżą polskiej tożsamości narodowej oraz zdrowego patriotyzmu. Na zakończenie życzył wszelkiej pomyślności oraz czerpania satysfakcji dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz uczniom szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem klas pierwszych.

Ksiądz prałat Marian Szewczyk wyraził uznanie II Liceum Ogólnokształcącemu, jak również pozostałym augustowskim szkołom za znakomitą pracę z młodzieżą. Dodał, iż wychowanie, które uczeń odbiera w domu, a które zostaje ugruntowane i pogłębione przez szkołę, przyczynia się do rozwoju młodego człowieka, kształtowania jego wnętrza oraz przygotowuje do dorosłego życia i pełnienia ważnych ról rodzinnych i społecznych.

Część artystyczna uroczystości została przedstawiona przez członków grupy teatralno – kabaretowej „Antrakt” działającej w II LO w Augustowie (Anetę Leszczyńską, Patrycję Frydrych, Weronikę Zyskowską, Marlenę Kondracką, Darię Trocką, Patrycję Olizarowicz, Julitę Bożewicz, Oliwię Prawdzik, Mikołaja Jonika, Michała Zaniewskiego, Mikołaja Litwińczuka, Kamila Wielgata, Wojciecha Czarnieckiego, Jakuba Milewskiego, Patryka Urbana), a przygotowana przez opiekuna zespołu – pana Tomasza Choroszewskiego. Montaż słowno – muzyczny nawiązywał do tragicznego września 1939, kiedy to – o czym wspominał również Starosta Augustowski – dzieci nie poszły jak co roku do szkoły. Niedobrym blaskiem lśniła złota polska jesień,/ Bo miast czerwieni liści czerwień krwi przelanej. Licealiści – chcąc oddać hołd ofiarom – zapalili znicze w miejscach pamięci znajdujących się na terenie II LO: pod Dębem Wolności oraz Pomnikiem Katyńskim. Prowadzący uroczystość – Klaudia Paszkowska oraz Radosław Harasim – podkreślili, jak wiele współczesne pokolenie zawdzięcza, tym, którzy złożyli dar ze swego życia na ołtarzu Ojczyzny. Nasz współczesny patriotyzm powinien więc w dużej mierze polegać na jak najlepszym wykorzystaniu swojego potencjału intelektualnego, samorozwoju, który będzie się przyczyniał do budowania Polski silnej, mądrej i szczęśliwej. Na zakończenie zaapelowali do swoich rówieśników słowami św. Jana Pawła II: Jeśli chcesz znaleźć źródło,/ musisz iść do góry, pod prąd./ Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,/ wiesz, że ono musi tu gdzieś być…

Po zakończonej uroczystości uczniowie rozeszli się do klas, by po raz pierwszy w tym roku szkolnym spotkać się z wychowawcami oraz koleżankami i kolegami.

BK

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

 Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... 

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...


 

Uczniowie II LO  na uroczystości 72. rocznicy operacji „Ostra Brama”

W dniach od 15 do 18 lipca 2016r. Natalia Żytkowska, Ida Granacka, Mateusz Czajkowski i Weronika Chmielewska, uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, uczestniczyli w obchodach 72. rocznicy operacji „Ostra Brama”. Czterodniowy pobyt w Wilnie i jego okolicach uczniom naszej szkoły i nauczycielowi - opiekunowi sponsorowało Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. Serdecznie dziękujemy!

Współorganizatorami obchodów byli: Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Polaków na Litwie oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W organizację tej uroczystości zaangażowane było także Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ambasada RP w Wilnie.

Uroczystość 72. rocznicy operacji „Ostra Brama” rozpoczęła się 16 lipca mszą św. w kościele pw. Św. Teresy w Wilnie i modlitwą w kaplicy w Ostrej Bramie za dusze żołnierzy AK z okręgu Wileńskiego i Nowogródzkiego, poległych podczas zdobywania Wilna w lipcu 1944 roku. Główna część uroczystości odbyła się na cmentarzu „Na Rossie”. Uczestniczyli w niej: Ambasador RP na Litwie - p. Jarosław Czubiński, Konsul Generalny - p. Stanisław Cygnarowski, p.o. Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - p. Jan Józef Kasprzyk, delegaci Światowego Związku Żołnierzy AK, przedstawiciele innych środowisk kombatanckich z Polski i Litwy, delegacja IPN w składzie dr Krzysztof Langowski i Margarita Chilińska, polskie organizacje społeczne na Litwie, delegacje uczniów i nauczycieli ze szkół w Warszawie, Augustowie, Sejnach.  Kolejnym etapem uroczystości - 17 lipca - było złożenie przez środowiska kombatanckie oraz zaproszonych gości wieńców i zapalenie przez młodzież zniczy pod pomnikiem w Boguszach, upamiętniającym dzień 17 lipca 1944 roku, kiedy to oficerowie AK podstępnie zostali rozbrojeni i aresztowani przez wojska radzieckie (wśród aresztowanych był płk Aleksander Krzyżanowski, ps. „Wilk” – dowódca operacji „Ostra Brama”) oraz w Kalwarii Wileńskiej, miejscu spoczynku żołnierzy „Łupaszki”, i w Kolonii Wileńskiej na grobach żołnierzy AK poległych w szturmie na Wilno. 18 lipca uczestnicy uroczystości uczcili pamięć pomordowanych Polaków i obywateli narodowości żydowskiej w Ponarach (w lesie ponarskim w latach 1941-1944 poniosło śmierć ok. 70 tys. Żydów i ok. 20 tys. Polaków zamordowanych przez hitlerowców; jest to największe miejsce kaźni na Wschodnich Kresach dawnej Rzeczypospolitej).

Udział w uroczystości pozwolił uczniom dokładnie poznać przebieg operacji „Ostra Brama”, jej uczestników i tragiczne konsekwencje tego ogólnonarodowego powstania dla jego uczestników i ludności cywilnej z Wileńszczyzny. Bogaty program obchodów dostarczył młodzieży niezapomnianych wrażeń i wiedzy o wręcz legendarnych działaniach Armii Krajowej na Wileńszczyźnie. Młodzież mieszkała w Domu Polskim w Wilnie. Opiekę nad uczniami pełniła p. Danuta Grygorowicz, nauczyciel historii i jej pasjonatka.

Więcej informacji o 72. rocznicy operacji „Ostra Brama” można znaleźć na stronie http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/

(bk)

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...


Podziękowanie

Drodzy Absolwenci Gimnazjów, Szanowni Rodzice Gimnazjalistów,

15 lipca zakończyła się rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. Ogromne zainteresowanie nauką w II Liceum Ogólnokształcącym jest dla nas - pracowników Szkoły – dowodem uznania dorobku tej szkoły i wdrażanej w niej wysokiej jakości pracy skierowanej na wszechstronny rozwój każdego ucznia, przygotowanie go do odniesienia życiowego sukcesu, zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami i potrzebami. Dziękuję, że z bogatej oferty szkół ponadgimnazjalnych wybraliście naszą Szkołę.

Drodzy Uczniowie, wierzę, że wspólny wysiłek będzie drogą do realizacji Waszych planów i spełnienia marzeń, czego z głębi serca serdecznie życzę.

 

- Barbara Koronkiewicz -

(dyrektor szkoły)


Zwycięstwo w IV Wojewódzkim Konkursie Historyczno-Literackim „By czas nie zaćmił i niepamięć”.

W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej.

4 czerwca 2016 roku w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku odbyło się uroczyste podsumowanie IV edycji Konkursu Historyczno-Literackiego „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej, którego pomysłodawcą i organizatorem jest pan Jarosław Zieliński, poseł RP, wicemister spraw wewnętrznych i administracji.

Jednym z celów konkursu jest głębsze zainteresowanie uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w województwie podlaskim trzema, połączonymi tragicznie ze sobą, wydarzeniami z najnowszej historii naszej Ojczyzny - zbrodnią katyńską, katastrofą smoleńską i Obławą Augustowską.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono ponad 100 prac z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego. Komisja Konkursowa oceniała prace w dwóch kategoriach: gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajął Jarosław Malinowski, uczeń klasy Id naszej szkoły.  Opiekunem Jarka była pani Jadwiga Motuk. Laureatowi i pani profesor serdecznie gratulujemy.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy wraz z nagrodami książkowymi bądź rzeczowymi, a nagrodą specjalną za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii szkół ponadgimnazjalnych jest wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego, którego fundatorem jest Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Karol Karski.


„II LO dzieciom”, czyli festyn z okazji Dnia Dziecka

02.06.2016 na terenie naszej szkoły odbyła się kolejna edycja festynu organizowanego przez naszą młodzież na rzecz dzieci. Organizatorami była klasa Id, pomagali jej inni uczniowie klas pierwszych.

W tym roku gościli u nas uczniowie: Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie, Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkół im. Powstańców Styczniowych w Nowince oraz Szkoły Podstawowej im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Kolnicy, Przedszkola Kubusia Puchatka w Augustowie,

Nasza młodzież przygotowała wiele atrakcji. Dzieci obejrzały sztukę teatralną „Królewna Śnieżka”, w której wystąpili uczniowie klasy Ia. Na dzieci czekały również rozmaite sektory: kącik kucharza, malarza, naukowca, zagraniczny, sportowca. Dzieci bawiły się w kalambury, fotografowały się w różnych strojach teatralnych, malowały twarze i koszulki. Uczestnicząc w różnych zabawach, zdobywały bon, za który mogły wylosować nagrodę. Kącik kulinarny oferował słodki poczęstunek.

Pogoda nam dopisywała, toteż zarówno organizatorzy festynu jak i dzieci świetnie się bawili. Dziękujemy społeczności naszej szkoły za pomoc w zorganizowaniu przedsięwzięcia. Na kolejny festyn zaprosimy dzieci w przyszłym roku

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...