Czytaj więcej...Czytaj więcej...


 

 Sic transit gloria mundi – tak przemija chwała świata…

słowa tej sentencji łacińskiej wypisane na granitowym kamieniu, stojącym
w pierwszym lapidarium, wymownie podkreślają sens kultywowania pamięci.

           W tym roku już po raz dziesiąty II Liceum Ogólnokształcące, Klub Historyczny im. AK w Augustowie i parafia Najświętszego Serca Jezusowego organizują kwestę na augustowskim cmentarzu.

Jak co roku 1 listopada o godzinie 9.00 na cmentarne alejki wyruszą z
 kwestarskimi puszkami wolontariusze , w większości uczniowie II LO, ale też przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, nauczyciele, augustowscy poeci, przewodnicy turystyczni, lekarze. Słowem – duża grupa ludzi dobrego serca, bez zaangażowania których nie udałoby się dokonać licznych renowacji zabytkowych nagrobków.

      Z dotychczas zebranych funduszy zorganizowane zostały trzy lapidaria, co w widoczny sposób uporządkowało przestrzeń cmentarza.  W sumie odnowiono 50 nagrobków i krzyży: granitowych, żeliwnych, marmurowych oraz
z piaskowca. Dokumentuje te dokonania wystawa prezentowana na cmentarzu w dniach od 1 do 11 listopada.

      Aktualnie planujemy gruntowne odnowienie Kwatery Obrońców Ojczyzny, znajdującej się przy alei głównej, nieopodal kaplicy cmentarnej. Dlatego datki
z tegorocznej kwesty, jak też z dwóch poprzednich, przeznaczone zostaną na ten cel.

Należy wspomnieć o jeszcze jednym przedsięwzięciu, które zaistniało w kontekście kwesty; to Zaduszki patriotyczne. Grupa teatralna Antrakt z II LO wystawi je 2 listopada  o godz.16.00 w kaplicy cmentarnej, a 5 listopada o godz. 18.00 w Miejskim Domu Kultury.

Zachęcamy do wspólnego przeżycia Zaduszek patriotycznych, w szczególny czas setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Zapraszamy do grona kwestarzy, dziękujemy za dotychczasowe dary serca, które są  ważne nie tylko w sensie materialnym, ale czynią nasze działania zasadnymi.

Pamiętajmy … transit gloria mundi….

 Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...

 

 


„Nie można odcinać korzeni, z których się wyrosło…”

Słowa Świętego Jana Pawła II przyświecały uroczystej promocji książki „Dialog pokoleń. Suwalszczyzna. Powiat Augustowski”, która odbyła się 13 czerwca 2018 roku w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie. W uroczystości udział wzięli: prof. dr hab. Barbara Falińska, dr hab. prof. UW  Elżbieta Wierzbicka – Piotrowska, mgr Irmina Wągrocka, prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta – Prezes Towarzystwa Kultury Języka, dr Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Pani Beata Katarzyna Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski. W wydarzeniu uczestniczyły także osoby biorące udział w  badaniach dialektologicznych, a więc bohaterowie książki: Pani Marianna Bartoszewicz z Topiłówki, Pani Waleria Piekarska z Kamionki Starej, Pani Krystyna Borawska z Ponizia, Państwo Krystyna i Piotr Rowińscy z Nowinki, jak również uczniowie przeprowadzający badania: Ewelina Łapińska (II b), Aleksandra Julia Korzun (II b), Natalia Kierklo (II b), Kinga Borawska (II c), Kinga Bartoszewicz (II c), Paulina Bartoszewicz (II c) oraz Grzegorz Konrad Jurguć (II b).

Dyrektor szkoły, Pani Barbara Koronkiewicz, witając znakomitych gości, wyraziła ogromną radość z faktu, iż w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie dzieją się tak niezwykłe rzeczy, zaś praca młodzieży oraz nauczycieli przyczynia się do upamiętnienia bogatej spuścizny językowej starszego pokolenia. Nie ukrywała dumy z wydanej książki, dziękując wszystkim osobom, które przyczyniły się do jej powstania. Uczniowie, którzy podjęli wyzwanie, wspaniale zdali egzamin ze swojej tożsamości regionalnej, wpisując się jednocześnie znakomicie w słowa Józefa Piłsudskiego: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

W niezwykły klimat spotkania wprowadzili zebranych Julia Kopiczko (I c) oraz Grzegorz Jurguć (II b), którzy wykonali pieśni ludowe, wykorzystując język gwarowy. Dodatkową atrakcją uroczystości była prezentacja dziewcząt z Zespołu Tańca Ludowego „Bystry” (Julii Kopiczko, Angeliki Pomichter, Anny Lewkowicz i Klaudii Jermakow), które opowiedziały o swojej pasji, jak również zaprezentowały się w pięknych strojach ludowych rodem z Podlasia.

Zasadniczą część spotkania stanowiła jednak prezentacja książki poświęconej gwarze Powiatu Augustowskiego. Powstała ona jako zbiór opracowanych naukowo wywiadów przeprowadzanych przez młodzież II LO w Augustowie (pod kierunkiem wicedyrektora szkoły, Pana Tomasza Choroszewskiego) ze swoimi babciami oraz dziadkami, jak również fragmentów prac podyplomowych poświęconych badanemu zagadnieniu. Prof. dr hab. Barbara Falińska przybliżyła zebranym historię badań dialektologicznych, która sięga lat 60. XX wieku. Podkreśliła ważność omawianego zagadnienia i znaczenie gwary jako specyficznej odmiany języka w polszczyźnie ogólnej. Dr hab. prof. UW  Elżbieta Wierzbicka – Piotrowska, jedna z recenzentek książki, przedstawiła z kolei ideę „Dialogu pokoleń”, jak również specyfikę najnowszego wydawnictwa z tej serii. Projekt jest realizowany przez Towarzystwo Kultury Języka w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, ogłoszony przez Narodowe Centrum Kultury. Uczniowie przeprowadzają wywiady z przedstawicielami najstarszego pokolenia, swoimi babciami i dziadkami, dzięki czemu przyczyniają się do ratowania językowej przeszłości, która coraz częściej i szybciej odchodzi w zapomnienie. Zgromadzony przez nich bezcenny materiał pomaga w zachowaniu i przekazaniu kolejnym pokoleniom ginącej kultury ludowej i gwary. Doniosłość tych badań potwierdził prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta – Prezes Towarzystwa Kultury Języka. Przyznał, iż gwara jest niezwykle barwnym zjawiskiem językowym, dlatego prace nad jej badaniem, poza aspektem czysto naukowym, sprzyjają także zacieśnianiu więzi międzypokoleniowych.

Starosta Augustowski towarzyszy od samego początku udziałowi II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie w projekcie. Był gościem honorowym podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Tradycja w języku, historii i kulturze”, która odbyła się w szkole w sierpniu 2016 roku, gdy odbywały się pierwsze rozmowy dotyczące możliwości zaangażowania się młodzieży w badania. W swoim wystąpieniu dr Jarosław Szlaszyński wyraził uznanie dla wszystkich współtwórców książki. Zauważył, że upamiętnianie języka przedstawicieli najstarszego pokolenia to wspaniała forma budowania „małej ojczyzny”, której język jest jednym z elementarnych składników. Swoją wypowiedź Starosta ubarwił licznymi wtrętami gwarowymi, pokazując jednocześnie, że język ten, poza specyfiką i atrakcyjnością czysto lingwistyczną, jest przecież także zapisem pewnego rodzaju mentalności ludzkiej oraz typowo ludowego oglądu świata.

Młodzież biorąca udział w badaniach przyznała, iż było to dla nich nowe, ale niezwykle cenne doświadczenie. Uczniowie stwierdzili, iż praca była niezwykle intrygująca, mieli także świadomość, że przyczyniają się do ocalenia czegoś niezwykle cennego – zarówno języka swoich dziadków, jak również często niezwykłych historii z ich życia. Dumy ze swoich podopiecznych nie krył opiekun zespołu, Pan Tomasz Choroszewski, dziękując im za wspólny czas spędzony przy realizacji projektu, za piękną przygodę, którą był „Dialog pokoleń”, przygodę, która wcale nie musi się w tym momencie kończyć.

Z kolei obecni na spotkaniu przedstawiciele najstarszego pokolenia przyznali, iż z ogromną przyjemnością wzięli udział w badaniach. Dodali, iż były to dla nich niezwykle wzruszające chwile. Specjalną niespodziankę przygotowała zebranym Pani Krystyna Rowińska, która na co dzień występuje w zespole ludowym „Modry len”. Wykonała ona piosenkę poświęconą pracy przy żniwach, jak również opowiedziała o obyczajach ludowych.

W wyniku starań wielu osób powstała książka niezwykła, która jest zapisem bezcennego materiału językowego. Podjęty wysiłek przyniósł fantastyczne efekty. Pozostaje mieć nadzieję, że prace będą kontynuowane i przyczynią się do powstania kolejnych tomów z serii „Dialog pokoleń”, które będą poświęcone naszemu regionowi, a w dalszej perspektywie „Atlasu gwar Podlasia i Suwalszczyzny”.

 smartslider3[49]


"Piknik z Hospicjum"

Nasi Wolontariusze w dniu 12.06.2018 uczestniczyli w organizowanym przez Hospicjum w Augustowie pikniku. Piekli ciasta oraz pomagali przy organizacji wydarzenia. 
Hospicjum opiekuje się osobami ciężko chorymi lub niepełnosprawnymi osobami. Dba o to, aby podopieczni byli otoczeni dobrą opieką, troską, doświadczali miłej i życzliwej atmosfery, aby czuli się jak w domu. Cieszymy się, że mogliśmy im w tym pomóc.

 smartslider3[48]


Sztuka iluzji 

Czas pomyśleć inaczej, spojrzeć niestereotypowo i nieszablonowo na otaczający nas świat, zamyślić się nad jego iluzorycznością! MultiMedialny Projekt Literacki jest taką właśnie przestrzenią, która co roku, już od 15 lat (!), stwarza doskonałe warunki do twórczych poszukiwań, nie ogranicza, podpowiada, rozwija, prowokuje.  

Nieprzerwanie od 15 lat powiatowy konkurs artystyczny MultiMedialny Projekt Literacki przyciąga szczególnie uzdolnionych i niezwykle wrażliwych młodych ludzi. 8 czerwca 2018 roku odbyła się w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie 15. jubileuszowa edycja. Trudno jest nam, organizatorkom, w to uwierzyć! Edycja tegoroczna, zatytułowana Wszystko jest iluzją (?) była inspirowana między innymi obrazami Giuseppe Arcimboldo – XVI-wiecznego malarza, twórcy ekscentrycznych portretów będących kompozycją elementów martwej natury, uważanego za pre-surrealistę, którego twórczość mocno oddziaływała m.in. na Salvadora Dali. Uczestnicy konkursu starali się wziąć pod uwagę odwieczne wątpliwości człowieka dotyczące tego, jak postrzegamy świat i samych siebie i je właśnie uczynić osią konstrukcyjną swojej pracy. Poszukując w tej edycji konkursu twórczego tworzywa, spróbowali odpowiedzieć na pytanie, czy zmysły, dzięki którym pozostajemy w kontakcie z rzeczywistością, pozwalają nam odkryć prawdę o niej, czy też tę prawdę zakłamują.

Jury w ocenie prac brało pod uwagę przede wszystkim zgodność prezentacji z tematem tegorocznej edycji, walory tekstów literackich, walory artystyczne zamieszczonych zdjęć, jak również pracę włożoną w obróbkę fotografii oraz w stworzenie lub dobór tekstów literackich. Kryteria oceny dostosowane są ściśle do charakteru konkursowych prac, które mogą być zarówno prezentacjami w programie PowerPoint® lub PREZI®, jak również filmami, video clipami, czy animacjami, a w tym roku nawet ilustrowanymi autorskimi grafikami słuchowiskami! Uczestnicy wykazali się ogromnym potencjałem na płaszczyźnie tekstów literackich, fotografii, grafiki, jak również w sferze umiejętności technicznych w posługiwaniu się programami do przetwarzania grafiki i tworzenia filmów i animacji.

Członkami jury byli - pani Maria Kisielewska – nauczycielka wiedzy o kulturze oraz lektoratu języka łacińskiego i kultury antycznej oraz nasi goście specjalni tegorocznej edycji - pani Janina Osewska - poetka, autorka wielu tomików poetyckich, w tym nominowanego w tym roku do Ogólnopolskiej Nagrody im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego tomu „Niebieska chwila” oraz utalentowany twórca młodego pokolenia - autor muzyki, animacji, filmów, obrazów olejnych, grafik - pan Mateusz Gudel.

Nasze podziękowania kierujemy przede wszystkim do Pani Dyrektor Barbary Koronkiewicz, Rady Rodziców naszego Liceum, Starostwa Powiatowego w Augustowie, pani Marty Jackiewicz, uczestników i opiekunów prac oraz uczniów naszej szkoły – klasy IIB, klasy IIC oraz klasy IID oraz Szymona Ewko i Michała Wasilewskiego z klasy IB. To wszystko mogło się wydarzyć dzięki Wam i nie jest to iluzja!

A oto wyniki 15. jubileuszowej edycji MultiMedialnego Projektu Literackiego 2018:

I miejsce

Iluzja bratniej duszy – Maja Bielawska

(opiekun: pani Ewa Rowińska)

Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Augustowie

II miejsce

Iluzja a człowiek - Kinga Rybakowicz oraz Miłosz Sadowski

(opiekun: pani Marzanna Markowska)

Gimnazjum Nr 4 w Augustowie

III miejsce

Iluzja - Kaja Łowczyńska oraz Gabriela Dec

(opiekun: pani Dorota Prokop)

II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie

Wyróżnienia

1. Wszystko jest iluzją - Katarzyna Sidorowicz oraz Agnieszka Rowińska

(opiekun: pani Monika Ślużyńska – Kowalewska)

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Nowince

2. W cieniu złudzenia - Milena Łosińska

(opiekun: pani Anna Skowrońska)

Szkoła Podstawowa w Bargłowie Kościelnym

3. Wszystko jest iluzją - Katarzyna Zaniewska oraz Karol Sołtys

(opiekun: pani Marzanna Markowska)

Gimnazjum Nr 4 w Augustowie

4. Wszystko jest iluzją - Sara Ruggiero, zdjęcia: Jakub Klepacki

(opiekun: pani Dorota Sikora)

Augustowskie Centrum Edukacyjne

 smartslider3[47]

Fotografie: Ewelina Dadura

Organizatorki konkursu:

Ewa Jakubowicz

Dorota Prokop


Jak nie czytam jak czytam

W piątek (8.06.2018 r.) uczniowie naszej szkoły włączyli się w kolejną, trzecią już, edycję ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam jak czytam”, której pomysłodawcą jest miesięcznik „Biblioteka w Szkole”. Augustowskie Placówki Kultury oraz Zespół Szkół Społecznych STO w Augustowie przygotowały piknik czytelniczy, w którym naszą szkołę reprezentowały klasy I b i I c, pod opieką pani Bożeny Daniluk oraz pana Tomasza Choroszewskiego. Na skwerze przed Miejską Biblioteką Publiczną w Augustowie uczniowie zamanifestowali miłość do książek oraz podzielili się swoimi wyborami czytelniczymi.

Kilka minut po godzinie 10.00 w budynku biblioteki, na schodach, ławkach, chodnikach i trawnikach czytali przez kwadrans wszyscy: duzi, mali, uczniowie i nauczyciele. Po to, by pobić rekord czytania w jednym momencie, a przede wszystkim pokazać, że czytanie może być fantastyczną, wciągającą przygodą!

Piątkowa akcja wpisała się również w obchody Roku Zbigniewa Herberta. Młodzież oddała hołd wybitnemu twórcy, tworząc ściankę z najsłynniejszych myśli i sentencji poety. Ponadto uczniowie zaprezentowali wszystkim zebranym fragmenty najbardziej znanych esejów oraz wierszy artysty. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy I c:  Beata Miklaszewicz („U wrót doliny”), Angelika Pomichter (fragment „Delty”), Magda Pachucka (fragment „Duszyczki”), Anna Łaniewska (fragment „Wspomnień z Valois”), Joanna Żukowska („Historia Minotaura”) oraz Julia Kopiczko („Przesłanie Pana Cogito”).

Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się na wzięcie udziału w akcji.

 smartslider3[46]


Literaci z II LO w Augustowie wśród najlepszych w kraju 

5 czerwca 2018 r. w Pałacu Młodzieży w Katowicach odbył się finał XVIII Ogólnopolskiego Konkursu na Pracę z Literatury dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wśród nagrodzonych znalazła się także młodzież z naszej szkoły. Potwierdziła tym samym przynależność do ścisłej krajowej czołówki w swojej kategorii wiekowej. II miejsce zajęła Izabela Boguszewska z klasy II b za pracę na temat „Kobieta jest jedną wielką epicką powieścią: są w niej wszystkie wątki – dramat, miłość, radość i codzienność. (Irving Stone) Kobiety, bohaterki tekstów literackich i filmowych, do których – Twoim zdaniem – można odnieść słowa Irvinga Stone’a.”. III miejsce przypadło w udziale Kindze Borawskiej z klasy II c, która opracowała zagadnienie „Wiara jest mozaiką złożoną z wątpliwości. (Nikos Kazantzakis) Rola wiary w życiu wybranych bohaterów literatury XX i XXI wieku.”, jak również Małgorzacie Toczyłowskiej z klasy II b, która zajęła się – podobnie jak Iza – problemem różnorodnych kreacji kobiet w tekstach kultury. Jury przyznało także dwa wyróżnienia reprezentantkom II LO – trafiły one do rąk Aleksandry Julii Korzun z klasy II b, która podjęła się realizacji tematu „Nie można być wielkim człowiekiem tanim kosztem. (Honoré de Balzac) Słowa Honoré de Balzaca uczyń mottem swojej wypowiedzi o istocie człowieczeństwa i drodze ludzi do wielkości. Odwołaj się do literatury, filmu i własnych doświadczeń.”, oraz Angeliki Pomichter z klasy I c, która zajęła się rozważaniami na temat „Wierzcie mi: nic bardziej pożądanego, a nic trudniejszego na ziemi jak prawdziwa rozmowa. (Adam Mickiewicz) Ważne rozmowy bohaterów literackich i filmowych. Dlaczego właśnie te? Uzasadnij swój wybór.”.

Wszystkie wypowiedzi zachwyciły jurorów głębią przekazu, dojrzałością myślenia, jak również pięknem stylu i oryginalnością ujęcia problemu. Autorzy wykazali się niezwykłą erudycją, ogromną wrażliwością oraz niezwykle bogatym warsztatem literackim. Opiekunem prac wszystkich laureatek był wicedyrektor szkoły, pan Tomasz Choroszewski.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 smartslider3[45]