Sukces uczniów II LO na egzaminie maturalnym

Wczoraj, 30 września w PWSZ w Suwałkach Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży przeprowadziła coroczną konferencję, której celem było podsumowanie wyników egzaminu maturalnego w sesji wiosna – lato 2015. Szkoły maturalne na 100% to II LO w Augustowie i trzy licea suwalskie: „pierwsze”, „drugie” i „trzecie”. Do dyrektorów tych szkół zwróciła się pani dyrektor OKE w Łomży z serdecznymi gratulacjami.

Wielką dumą napawa fakt, że II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie już kolejny rok pojawia się w rankingach OKE w Łomży na pierwszym miejscu pod względem zdawalności egzaminu maturalnego. Warto podkreślić, że spośród augustowskich szkół ponadgimnazjalnych tylko w II LO zdawalność jest stuprocentowa.

Do egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 roku przystąpiło w II LO 115 absolwentów, z czego 114 zdawało egzamin w nowej formule, a jeden w starej formule.

Od 1 września 2012 roku wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych realizują nową podstawę programową. Podstawa programowa to obowiązkowy na danym etapie edukacyjnym zestaw treści nauczania oraz umiejętności, określony przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w stosownym rozporządzeniu. Treści nowej podstawy określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze zmianą w 2014 roku, natomiast stara podstawa programowa została określona w Rozporządzeniu Ministra Edukacji narodowej z 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Stara podstawa programowa była wygaszana stopniowo, w minionym roku szkolnym 2014/2015 była jeszcze realizowana w czwartej klasie technikum ze względu na czteroletni okres nauki na tym etapie kształcenia. Dlatego tegoroczni absolwenci zdawali egzamin maturalny w dwóch formułach: absolwenci liceów ogólnokształcących w nowej formule, absolwenci techników w starej formule.

Świetne wyniki z egzaminu maturalnego 2015 uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie zasługują na uznanie: 100-procentowa zdawalność (gdzie zdawalność w województwie podlaskim 90%, a w kraju 89%), doskonałe wyniki z poszczególnych przedmiotów zdawanych jako przedmioty obowiązkowe:

język polski – w szkole 74,71%, w województwie 65%, w kraju 66%;

matematyka – w szkole 60,6%, w województwie 56%, w kraju 55%;

język angielski – w szkole 79,%, w województwie 76%, w kraju 77%;

język rosyjski – w szkole 87,6%, w województwie 75%, w kraju 68%;

język francuski - w szkole 84%, w województwie 79%, w kraju 83%

język niemiecki - w szkole 64,6%, w województwie 75%, w kraju 63%.

Powyższy sukces jest procesem złożonym. Najistotniejszym jego ogniwem są uczniowie. Naukę w II Liceum Ogólnokształcącym wybierają uczniowie, którzy czują się odpowiedzialni za swoją przyszłość, są chętni do wysiłku, otwarci na współpracę. Na ich drodze do sukcesu towarzyszą im kompetentni, twórczy i pracowici nauczyciele. By proces kształcenia był efektywny, potrzebne są odpowiednie warunki lokalowe i baza dydaktyczna. Są one w II Liceum Ogólnokształcącym na wysokim poziomie, dzięki środkom finansowym organu prowadzącego szkołę, czyli Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz rodziców uczniów.

Sukces na egzaminie maturalnym to systematyczna, rozłożona na lata, wytężona praca ucznia i nauczyciela. Serdecznie gratuluję wszystkim absolwentom 2014/2015 z II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie rewelacyjnego wyniku na egzaminie maturalnym, a nauczycielom determinacji w motywowaniu i inspirowaniu naszych uczniów do uczenia się.

- Barbara Koronkiewicz -


Uczestniczyliśmy w II Sztafecie Niepodległości

W dniach 18-20 września 2015 r. trasę: Sokółka - Kopna Góra - Kuźnica - Augustów - Sejny - Berżniki przebiegli uczestnicy II Sztafety Niepodległości  upamiętniającej 95. rocznicę bitwy nad Niemnem. Młodzi ludzie - odwiedzając miejsca ważnych wydarzeń historycznych, modląc się na grobach Polaków, którzy oddali życie za Ojczyznę -  dali świadectwo, że są kolejnym pokoleniem dla którego wolność i niepodległość są ważnymi wartościami.

Pięknie przyjęło uczestników II Sztafety Niepodległości II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im.  Polonii i Polaków na Świecie. W sobotnie popołudnie, 19 września br., uczniowie tej szkoły, zorganizowani przez Zbigniewa Ryniewicza, włączyli się w sztafetę i poprowadzili ją od rogatek miasta pod Pomnik Żołnierzy Wyklętych Poległych na Wschodzie (w biegu udział wzięli: Paulina Łapińska, Julia Mursztyn, Aleksandra Skamrot, Martyna Piętowska, Adam Kurczyński, Michał Koszycki, Mateusz Łebski, Hubert Huszcza, Szczepan Dąbrowski, Kacper Bućko, Paweł Prasał, Piotr Wielgat, Piotr Romańczuk, Mateusz Szczęsny, Maciej Jurgiel). Wraz z nimi biegli gimnazjaliści z Zespołu Szkół Samorządowych im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie z opiekunem Tomaszem Kuźmickim.
Pod pomnikiem „Wyklętych” oczekiwała na biegnących dyrektor augustowskiego II LO Barbara Koronkiewicz i wicedyrektor Tomasz Choroszewski wraz z grupą uzdolnionej młodzieży, którzy poprzez teksty poetyckie i historyczne oraz muzykę przedstawili dramatyczne losy Polaków – Kresowych Straceńców, poległych w walce z sowieckim zniewoleniem w latach 1944 - 1954 na kresach II RP. Słowa najwyższego uznania należą się młodym artystom: Patrycji Frydrych, Anecie Leszczyńskiej, Klaudii Paszkowskiej, Paulinie Prostko, Robertowi Baranowskiemu, Wojtkowi Czarnieckiemu, Kubie Milewskiemu i Mateuszowi Siedleckiemu. Występ uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie przygotowali nauczyciele tej szkoły: Maria Kisielewska i Tomasz Choroszewski, wg scenariusza opracowanego wraz z Danutą Kaszlej. Nagłośnienie zapewniły Augustowskie Placówki Kultury.

Ksiądz Dariusz Stańczyk, proboszcz parafii z Tobolska na Syberii a jednocześnie komendant Wileńskiego Hufca Maryi im. Pani Ostrobramskiej wzruszony dziękował obecnemu na uroczystości Burmistrzowi Augustowa - Wojciechowi Walulikowi oraz dyrekcji, nauczycielom i młodzieży augustowskiego II LO  za tak serdeczne przyjęcie uczestników sztafety, wśród których była też grupa wileńskich harcerzy.
Gratulujemy organizatorom przedsięwzięcia - zaprzyjaźnionemu Stowarzyszeniu Historycznemu im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej. Na ich prośbę nasz Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie włączył się w przyjęcie Sztafety Niepodległości na terenie augustowskiego powiatu. Zaprosiliśmy biegnących na uroczysko Kozi Rynek, gdzie Danuta Kaszlej opowiedziała o powstańcach 1863 r. z oddziału płk. Józefa Konstantego Ramotowskiego „Wawra”, którzy mieli tu swoje obozowisko. Powstańcza mogiła na Kozim Rynku kryje prochy powstańców z partii „Wawra” poległych 29 czerwca 1863 r. w bitwie z rosyjską piechotą i kozakami. Nieopodal znajduje się pomnik Uderzeniowych Batalionów Kadrowych Konfederacji Narodu, upamiętniający potyczkę z 4 sierpnia 1943 r. UBK pod dowództwem Ryszarda Reiffa ps. „Jacek”, stoczoną z Niemcami w okolicach Koziego Rynku. Opowiedział o niej uczestnikom sztafety Zbigniew Kaszlej, który zaakcentował też walkę o niepodległą Polskę żołnierzy Armii Krajowej i Żołnierzy Wyklętych dla których augustowskie lasy były miejscem schronienia.
Na augustowskim przystanku II Sztafety Niepodległości nie mogliśmy też pominąć Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r., tym bardziej, że dotknęła ona również mieszkańców ziemi sokólskiej i wileńskiej, czyli przodków biegnącej w sztafecie młodzieży. Każdy uczestnik otrzymał przygotowane przez Danutę i Zbigniewa Kaszlejów Wydanie Specjalne Biuletynu Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie z podstawowymi informacjami o Obławie Augustowskiej. Mamy nadzieję, że organizatorzy i uczestnicy II Sztafety Niepodległości będą dzielić się wiedzą o tej sowieckiej zbrodni na Polakach w swoich środowiskach.

Organizatorem sztafety było Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej, jej augustowską część współfinansował Burmistrz Miasta Augustowa zapewniając uczestnikom posiłki oraz Starosta Augustowski, który zaprosił na nocleg w Bursie Międzyszkolnej. O bezpieczeństwo biegnących zadbali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Augustowie.

Danuta Kaszlej, Prezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

(zdjęcia: Zbigniew Kaszlej, Zbigniew Ryniewicz)


Wolontariusze II LO pomagają w V Półmaratonie Augustowskim

W dniu 13.09.2014 odbył się V Półmaraton Augustowski. Od samego początku istnienia imprezy nasi wolontariusze pomagają przy jego organizacji. Ich praca polega na zabezpieczaniu trasy biegu oraz obsługiwaniu punktu odżywiania. Atmosfera na trasie biegu była bardzo przyjazna, dominował duch dobrej rywalizacji, liczni kibice dopingowali uczestników. Wolontariusze wykazali się dużym zaangażowaniem i troską o profesjonalną obsługę wydarzenia.

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...


Zmiany w roku szkolnym 2015/2016 - „Niezbędnik”

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało dokument – „Niezbędnik”, który  zawiera informacje skierowane do rodziców, uczniów, nauczycieli na temat zmian w roku szkolnym 2015/2016 (dotyczących np. darmowych podręczników, wyeliminowania „śmieciowego” jedzenia za szkół, zmian w ocenianiu uczniów na lekcjach WF i inne).

Zachęcamy wszystkich rodziców, nauczycieli oraz uczniów, aby do niego zajrzeli.

Wiecej na stronie MInisterstwa Edukacji Narodowej.


Wolontariusz SZLACHETNEJ PACZKI poszukiwany!

 

SZLACHETNA PACZKA niesie potrzebującym mądrą pomoc, daje impuls do zmiany życia. To wszystko jest możliwe dzięki SuperW, czyli wolontariuszowi, który odwiedza potrzebujących. Wolontariuszem może zostać osoba pełnoletnia. Musi się ona utożsamiać z wartościami SZLACHETNEJ PACZKI, być otwarta na zmiany oraz poznawanie nowych ludzi.

Jeśli nie boisz się wejść w świat prawdziwej biedy i chcesz mieć wpływ na realną zmianę swojego otoczenia – zgłoś się. Wystarczy wejść na stronę www.superw.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy wybierając rejon Powiat Augustowski J

Zostań wolontariuszem i zmień świat ludzi na lepsze! Rekrutacja trwa do 30 września.