VII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Jana Pawła II

16 października tego roku – w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża – w Zespole Szkół Technicznych im. gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie odbyła się VII edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Jana Pawła II, w której  uczestniczyło dwanaścioro uczniów naszej szkoły. Wszyscy reprezentowali bardzo wysoki poziom, zaś pięcioro z nich uhonorowanych zostało przez jury wyróżnieniami i nagrodami.

Klaudia Paszkowska z klasy IIc zajęła I miejsce, Paulina Prostko z klasy IIIc – II, zaś Klaudia Trocka z klasy Ia – III. Jak łatwo zauważyć, całe podium należało do niezwykle uzdolnionych uczniów II LO. J Dwa spośród trzech wyróżnień przyznanych przez jury również należało do nas. Jedno z nich zdobyła Natalia Sturgulewska z klasy Ic, drugie natomiast Kacper Bućko z klasy IIIc.

Serdecznie gratulujemy zarówno nagrodzonym, wyróżnionym, jak i ich opiekunom – pani profesor Dorocie Prokop oraz panu wicedyrektorowi Tomaszowi Choroszewskiemu.

Czytaj więcej...


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 października  w II LO im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie spotkali się nauczyciele i pracownicy oświaty szkół i placówek powiatowych na uroczystości Powiatowego  Dnia Edukacji Narodowej. Zebranych powitała dyrektor szkoły, pani Barbara Koronkiewicz. Następnie zabrał głos  Starosta Powiatu Augustowskiego , pan Jarosław Szlaszyński. W swoim wystąpieniu podziękował nauczycielom i pracownikom oświaty za codzienną troskę o wykształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Podczas uroczystości zostały wręczone nauczycielom  nagrody Starosty Powiatu Augustowskiego . Jedną z nagrodzonych została nasza nauczycielka języka angielskiego , pani Ewa Jakubowicz. Uczniom wręczono stypendia szkolne za wyniki w nauce i za wyniki sportowe ufundowane przez Starostę Powiatu  Augustowskiego. Listy gratulacyjne władze powiatu wręczyły zarówno stypendystom, jak i ich rodzicom. Podsumowaniem DEN była część artystyczna przygotowana przez młodzież naszej szkoły pod opieka pana Tomasza Choroszewskiego, pani Marii Kisielewskiej i pani Barbary Bielskiej.

BD

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

 


Wycieczka edukacyjna do Warszawy

09.10. 2015 roku uczniowie klas pierwszych wraz z opiekunkami: Barbarą Bielską, Ewą Jakubowicz i Marią Kisielewską  uczestniczyli
w wycieczce do Warszawy. Młodzież wzięła udział w lekcjach muzealnych: Muzealne przeboje oraz Brzydkie oblicze sztuki. Funkcje brzydoty w sztuce dawnej i współczesnej.

Następnie uczniowie poznawali historię Łazienek Królewskich – zespołu pałacowo-ogrodowego założonego w XVIII wieku przez Stanisława Augusta Poniatowskiego, gdzie podziwiali m. in.: Amfiteatr, Biały Domek, Pałac Myślewicki, Starą Pomarańczarnię, Pałac na Wyspie, Wodozbiór oraz pomniki: F. Chopina i H. Sienkiewicza.

Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie Starych Powązek - cmentarza założonego w 1790 roku, na działce podarowanej przez rodzinę Szymanowskich. Tutaj była okazja do chwili zadumy i refleksji przy wiekowych nagrobkach, będących niejednokrotnie dziełami sztuki oraz przy grobach współczesnych, upamiętniających znanych ludzi polityki, literatury, sztuki.

Wycieczkowiczom sprzyjała piękna , słoneczna pogoda, a był to element bardzo istotny; w innym wypadku kilkugodzinny pobyt na świeżym powietrzu nie byłoby tak przyjemny!

Wspólny wyjazd  był dla młodzieży okazją do integracji, a także pogłębienia

wiedzy oraz uzupełnienia wiadomości z historii, wiedzy o kulturze i języka polskiego.

Trafnym podsumowaniem wyjazdu było postanowienie uczestników: wiosną też jedziemy!

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

MK


PEREGRYNACJA RELIKWII ŚW. JANA PAWŁA II

5 października w naszej szkole miała miejsce podniosła uroczystość. Społeczność szkolna gościła relikwie św. Jana Pawła II. Modlitwa , śpiew, adoracja i ucałowanie relikwii oraz interesujące prezentacje przybliżające życie i działalność naszego wielkiego rodaka , stanowiły godną oprawę dla świętej pamiątki.

BD

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...


Wybór należy do mnie…

W ostatnią środę (30 września 2015 roku) w Galerii „Zaczarowane Wyspy”, działającej w murach II Liceum Ogólnokształcącego, mogliśmy powitać Dariusza Bugalskiego, poetę, prozaika, znanego i cenionego dziennikarza radiowej Trójki, augustowianina! Autor popularnych audycji, takich jak: „Trójka pod Księżycem" oraz „Klub Trójki", przyjechał do nas po to, by powiedzieć, na czym polega praca w mediach. Dowiedzieliśmy się, co to znaczy być dziennikarzem. Co to znaczy być prawdziwym dziennikarzem, a nie stać się tylko dziennikarskim celebrytą.

Podczas 5. i 6. godziny lekcyjnej w sali 108 klasa II C pracowała pilnie, poznając tajniki dziennikarskiego warsztatu. Spotkanie przebiegło w miłej, niemal rodzinnej atmosferze. Zadawaliśmy wiele pytań, na które pan Bugalski chętnie odpowiadał, przywołując swoje doświadczenia. Między innymi dowiedzieliśmy się, że jego specjalnością są wywiady przeprowadzane na żywo, spotyka ciekawych ludzi, ale zdecydowanie unika w studiu obecności polityków.

Odpowiadając na pytanie o wzory, które mogą inspirować młodych dziennikarzy, Dariusz Bugalski wyróżnił najbardziej inspirujące go nazwiska takich mistrzów jak: Bohdan Tomaszewski (dziennikarz sportowy) i Marek Niedźwiecki (dziennikarz muzyczny). Jednak najwięcej uwagi poświęcił Januszowi Korczakowi, wydawcy „Małego Przeglądu”, którego redaktorami przed II wojną światową były dzieci. Dariusz Bugalski powiedział, że praca Korczaka nad pismem najbardziej przypomina współczesne dziennikarstwo, które w centrum stawia pojedynczego człowieka, opowiada o jego osobistym świecie.

Następnie radiowiec zaproponował nam kilka ćwiczeń dziennikarskich. Jedno z nich polegało na dopasowaniu postaci z literatury oraz telewizji do podanych archetypów. Kolejnym wyzwaniem było wcielenie się w rolę redaktora i przeprowadzenie wywiadu ze świadkiem egzekucji, w którego wcielił się pan Bugalski. Ostatnią zabawą było sprawdzenie umiejętności łączenia faktów. Prowadzący zajęcia opowiedział nam koniec historii, początku musieliśmy domyślić się sami, zadając pytania, na które odpowiedzi brzmiały tylko „tak" lub „nie". Rezultat był zaskakujący, ponieważ mimo banalnej treści zadania nie udało nam się go wykonać. Dariusz Bugalski, prowadząc ćwiczenia, pokazał nam, jakie przymioty muszą charakteryzować dziennikarza, które umiejętności są konieczne, by w ogóle myśleć o posługiwaniu się głosem i piórem.

Dariusz Bugalski pokazał nam, że praktyka jest niezwykle ważna, ale istotna jest także naukowa wiedza dotycząca funkcjonowania mediów. Opisał i rozrysował schemat dobrej audycji, która powinna zawierać informację, relewancję (związek treści z odbiorcą) i rozrywkę w równych proporcjach - twórcą teorii równowagi jest prof. Geller.

Na pożegnanie Dariusz Bugalski opowiedział nam o swoich najciekawszych wywiadach. Ze wzruszeniem wspomniał o więźniarce obozu Auschwitz, która długo relacjonowała swoje przeżycia w radiu, nie dawała sobie wejść w słowo w czasie trwania audycji, sama poprowadziła i zakończyła program. Dariusz Bugalski powiedział, że to było bardzo prawdziwe spotkanie, a reakcja kobiety świadczy o tym, że tylko ci, którzy doświadczyli okrutnych czasów, mogą i powinni o nich opowiadać. Podobna sytuacja zdarzyła się również podczas rozmowy z kosmonautą – Mirosławem Hermaszewskim. Innym ciekawym wywiadem okazała się pogawędka z dziewczyną chorą na zespół Downa. Początek zapowiadał się niezbyt zachęcająco, lecz na koniec audycja okazała się wielkim sukcesem, ponieważ był to jeden z pierwszych wywiadów, w którym słuchacze mogli dowiedzieć się, jak na świat patrzy osoba inna od nas.

Dariusz Bugalski jest niezwykle inteligentnym i wartościowym człowiekiem. Widać, że dziennikarstwo sprawia mu wiele satysfakcji i radości. Swoją postawą odzwierciedla pasję, którą stara się zarazić młodych ludzi. Reprezentuje poziom, do którego warto dążyć. Jak stwierdził, tę drogę wybrał, wybrał też sposób mówienia o świecie i sposób w nim uczestniczenia, bo każdy wybiera sobie właściwą drogę.

Aneta Leszczyńska i Klaudia Paszkowska

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

 

zdjęcia Anna Kamińska