Dwie przestrzenie. Dwa światy.

MultiMedialny Projekt Literacki świętował właśnie swoją XIV edycję, której finał  odbył się 2 czerwca 2017 roku w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie. Powiatowy konkurs artystyczny przyciąga młodzież uzdolnioną w wielu dziedzinach, a w szczególności fotograficznie oraz literacko.

Tematem tegorocznej edycji była ,,Przestrzeń wewnątrz. Przestrzeń na zewnątrz”. Czym więc ona jest? To po pierwsze nic innego jak nasze wnętrze złożone z sieci myśli, ulotnych emocji, niespełnionych marzeń, dawnych i świeżych doświadczeń, pielęgnowanych wspomnień, czyli wewnętrznego krajobrazu, który jest niematerialny, niemierzalny, a który jest osobistym światem samym w sobie dla każdego z nas. Z kolei przestrzeń na zewnątrz  jest dostrzegalna, realna, posiada trzy wymiary oraz jest osadzona w czasie. Przede wszystkim są to miejsca ważne (własny pokój, dom, miejscowość, w której mieszkam, ojczyzna), funkcjonalne (miejsca użyteczności publicznej) lub te obszary, do których lubimy wracać lub chcielibyśmy wrócić z różnych względów (sentymentalnych, podróżniczych, wypoczynkowych, rodzinnych). Można więc było w tej edycji skupić się na wybranym aspekcie tematu lub połączyć je w jedną harmonijną całość, w której to, co czujemy i to, co widzimy, jest nierozerwalne.

Inspiracją do pracy nad projektami stało się te oto zdanie, które stanowiło esencję twórczych poszukiwań: Świat duchowy, emocjonalny, jak i otaczająca nas rzeczywistość, przenikają się wzajemnie, ale mogą też istnieć osobno, jednak zawsze pozostaną dla nas znaczące i nieobojętne.

W jury konkursu zasiedli: Pani Marta Jackiewicz – nauczycielka języka angielskiego oraz etyki, Pani Maria Kisielewska – nauczycielka wiedzy o kulturze, edukacji dla bezpieczeństwa oraz lektoratu języka łacińskiego, Pan Grzegorz  Gołaszewski – nauczyciel języka polskiego oraz wiedzy o kulturze oraz nasz gość specjalny, absolwent naszego liceum – artysta i fotograf – Pan Bartłomiej Fijołek. Przygotował on absolutnie wyjątkowy pokaz autorskich fotografii, proponując tym samym swoją osobistą interpretację tegorocznego tematu-wyzwania. Jako ciekawostkę należy dodać, że Pan Bartłomiej Fijołek miał swoją autorską wystawę w naszej funkcjonującej od wielu lat w II Liceum Ogólnokształcącym Galerii Zaczarowane Wyspy, w której uczniowie prezentują swoje wielorakie talenty. Była to wystawa czynna na przełomie października 2006 i stycznia 2007 roku, a zatytułowana została ,,Światło/wody".

Konkurs otworzył pokaz Początek przyszłości, czyli w podróży z Kazimierzem Malewiczem autorstwa Bernadetty Kuklińskiej oraz Bartosza Łosińskiego z Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym. Praca ta otrzymała pierwszą nagrodę w ubiegłorocznej, XIII edycji, konkursu. Pani Bogusława Grudzińska była opiekunem ich prezentacji.

A oto wyniki XIV edycji powiatowego konkursu artystycznego MultiMedialny Projekt Literacki zatytułowanej ,,Przestrzeń wewnątrz. Przestrzeń na zewnątrz”:

I miejsce:

Praca pt. Przestrzeń wewnątrz, przestrzeń na zewnątrz. Wertykalna podróż w głąb ogrodu duszy, której autorkami są Katarzyna Prokop i Weronika Rółkowska – uczennice Zespołu Szkół Społecznych STO w Augustowie. Jest to w pełni autorska praca dziewcząt.

II miejsce:

Pokaz pt. Mara przygotowany przez duet z II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie: Gabrielę Dec oraz Kaję Łowczyńską. Opiekunami pracy byli - Pani Dorota Prokop oraz Pan Jerzy Lech. 

III miejsce ex aequo:

Film autorstwa Mileny Łosińskiej oraz Amelii Palczewskiej z Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym, zatytułowany Zieloność uczuć. Opiekunem pracy jest Pani Anna Skowrońska. 

Prezentacja Przestrzeń wewnątrz, przestrzeń na zewnątrz. Czym jest przestrzeń dla każdego z nas?  autorstwa Macieja Mikołaja Godlewskiego z Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym.  Opiekunem pracy jest Pani Bogusława Grudzińska.

Wyróżnienia:

Prezentacja zatytułowana Wszystko jest pozorem, która została wykonana przez Annę Łaniewską i Karolinę Skowrońską z Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym. Opiekunem pracy jest Pani Anna Skowrońska.

Praca List do… Sary Ruggiero z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego. Opiekunem pracy jest Pani Dorota Sikora.

Pokaz slajdów Dzieląc się tym, co skrywam w sobie Bartosza Łosińskiego. Bartek jest, przypominamy, zwycięzcą ubiegłorocznej edycji naszego konkursu, a zarazem uczniem klasy pierwszej naszego Liceum. Opiekunem pracy jest Pani Danuta Kaszlej.

Szczególne podziękowania chcielibyśmy złożyć na ręce opiekunów wszystkich prac konkursowych - Pani Bogusławie Grudzińskiej, Pani Danucie Kaszlej, Pani Dorocie Sikorze, Pani Annie Skowrońskej oraz Panu Jerzemu Lechowi. Naszą wdzięczność chcielibyśmy wyrazić również Pani Dyrektor Barbarze Koronkiewicz za obecność i wsparcie, jak również  członkom  jury. Gorące podziękowania kierujemy do Rady Rodziców naszego Liceum za niecenioną pomoc w ufundowaniu nagród.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom! Już dziś zapraszamy na kolejną - XV jubileuszową edycję MultiMedialnego Projektu Literackiego w przyszłym roku szkolnym…!

Ewa Jakubowicz

Dorota Prokop

Fotografie: Mikołaj Kwiatkowski

smartslider3[7]


Galeria Zaczarowane Wyspy przenosi w świat artystycznych wizji

Od początku drugiego semestru bieżącego roku szkolnego w Galerii odbywają się cotygodniowe spotkania uczennic  zainteresowanych rozwijaniem swoich malarsko – rysunkowych pasji. Młodym entuzjastkom Warsztatów  rysunku zatytułowanych Akwarelą i ołówkiem – studium artystyczne służy pomocą nauczycielka wiedzy o kulturze - Pani Maria Kisielewska.

Pierwsze zajęcia polegały na rysowaniu konturów, następnie były przedmioty trójwymiarowe i kolejno – rysunki obiektów symetrycznych oraz asymetrycznych, układanie walorów i cieniowanie, rysunek długopisem i cienkopisem oraz węglem.  W efekcie powstały ciekawie przedstawione martwe natury oraz różne ujęcia przedmiotów codziennego użytku.

Swoje dotychczasowe prace uczennice Arletta Stachurska i Natalia Wojewnik  zaprezentowały na otwartej 31 maja wystawie zatytułowanej Kroki.

Chciałybyśmy, by wystawa była inspiracją

do odkrywania  artystycznych talentów.

Zatem zapraszamy do Galerii!

Maria Kisielewska

smartslider3[6]

 


 

Bookow!sko 3

 

To nasz zastrzeżony znak towarowy! Inspirujący, twórczy i przede wszystkim jedyny taki w Polsce event szkolny dla tych, którzy pasjonują się literaturą, teatrem, filmem i grami komputerowymi, czyli BOOKOWISKO NUMER 3, miał miejsce 25 i 26 maja 2017 roku w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie.

 

Każda edycja Bookow!ska jest inna. W tegorocznym dwudniowym programie spotkania (składającym się z trzech części) znalazł się niemalże premierowy występ grupy teatralno-kabaretowej ANTRAKT. Przedstawiła ona nieco zmodyfikowaną wersję najsłynniejszej augustowskiej legendy, czyli tej o Gołej Zośce. Premiera miała miejsce 20 maja, gdy zespół uświetnił obchody 460 – lecia Augustowa, prezentując miniaturę „Wiła wianki, czyli (nie całkiem) Goła Zośka”.

 

Rozstrzygnęliśmy dwa konkursy literacko-artystyczne - drugą edycję konkursu fotograficznego ,,Sekretne życie książek”, w którym pierwszą nagrodę otrzymała Beata Szarkowska oraz również drugie wydanie konkursu literacko-reklamowego dla blurbowiczów, o anglojęzycznej nazwie BluRb, oznaczającej krótką, pozytywną recenzję zwykle publikowaną na okładce nowo wydanej książki i zachęcającą do jej przeczytania. Konkurs polegał na napisaniu własnej notki rekomendacyjnej do wybranej książki beletrystycznej. Ideą tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim zachęcenie  do czytania, przeżywania czytania, rozumienia czytania. Zwyciężczynią, wybraną przez publiczność, okazała się Natalia Bronakowska, uczennica klasy IIA i jej BluRb do książki ,,Maybe Someday” Colleen Hoover.

 

Tegoroczna 3. edycja spotkania obfitowała w autorów książek, którzy czują się duszą, ciałem i piórem związani z Augustowem i Suwałkami. Nasze zaproszenie przyjęli PanowieJerzy Socała oraz Igor Strumiński, miłośnicy również i nam znanych klimatów, czyli suwalskich kartaczy, golonki, rustykalnych gospód, biesiad i ginących etnoświatów. To nałogowi włóczykije i admiratorzy nieprzetartych szlaków, którzy w pełnym humoru i dobrych rad wywiadzie z naszymi niezastąpionymi dziennikarkami – Anią Moroz oraz Darią Trocką – przybliżyli nam swoją twórczość literacką. Trylogię naszych gości, będącą epicką trzytomową panoramą sensacyjnej fabuły, zachwycającej przyrody i barwnych postaci, tworzą kolejno: ,,Rękopis zagubiony w Jeleniewie”, ,,Gra w ciemno” oraz ,,Manuskrypt Heweliusza”. Tak! To dobre skojarzenie! Tom pierwszy tej historyczno-awanturniczej serii zaczyna się tu obok, na XVII-wiecznej, porośniętej puszczą Suwalszczyźnie! Zachęcamy gorąco do przeczytania całości.

W piątek odbyło się godzinne spotkanie z pisarzem młodego pokolenia, człowiekiem stąd, Panem Szymonem Teżewskim – autorem Eteromanki – debiutanckiej powieści z onirycznym duchem dawnego Augustowa. Ten dynamiczny, serdeczny wywiad przygotowała i poprowadziła Pani Marta Jackiewicz. Prezentację fotografii dawnego Augustowa oraz kontakt z naszym gościem, Panem Szymonem, umożliwiła nam Pani Monika Rowińska. Wszyscy autorzy przekazali naszej bibliotece wymienione książki wraz z autografami.

W ramach całego eventu odbyły się również ponad godzinne warsztaty literacko-pisarskie prowadzone przez Panów - Jerzego Socałę i Igora Strumińskiego, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczniów naszego Liceum. Oto fragment relacji ze spotkania autorstwa pierwszego z twórców: Jestem pod wrażeniem utalentowanej młodzieży z II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie... event mający popularyzować czytanie książek i zachęcać do własnej twórczości, czyli Bookow!sko 3, był zorganizowany pomysłowo, a dziewczyny prowadzące całą imprezę zaprezentowały wręcz profesjonalne, fajne dziennikarstwo... oj, w Augustowie rosną nowe gwiazdy!

Ciekawostką przygotowaną specjalnie na tę edycję Bookow!ska był też pokaz slajdów przedstawiający to, co można zrobić z książek i gazet. Quiz o tym, jak wyglądają domowe biblioteczki naszych nauczycieli, również wywołał duże zaangażowanie młodzieży.

Organizatorzy Bookow!ska  - Pani Bożena Daniluk, Pani Marta Jackiewicz, Pani Ewa Jakubowicz oraz Pan Tomasz Choroszewski - serdecznie dziękują wszystkim gościom, osobom wspierającym to przedsięwzięcie, a w szczególności Pani Dyrektor Barbarze Koronkiewicz i Pani Monice Rowińskiej,  nauczycielom i uczniom naszej szkoły oraz uczestnikom z Gimnazjum nr 2 za obecność. Edycja 4. już w przygotowaniu. MUSICIE TAM BYĆ!!!

 

Fotografie: Mikołaj Kwiatkowski

smartslider3[4]


 Konkurs o gen. Władysławie Andersie

Gratulujemy uczniom II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie sukcesów w konkursach historycznych:

Marek Kondracki zdobył II miejsce za prezentację w Wojewódzkim Konkursie Historycznym "Z miłości do niepodległej Ojczyzny - życie i działalność gen. Władysława Andersa ".
Marek odebrał nagrodę w Białymstoku 15 maja br. a siedem dni później - 22 maja - triumfował w Augustowie, uzyskując I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o 2 Korpusie Polskim i gen. Władysławie Andersie.

W konkursie tym wysokie IV miejsce zajął Michał Krajewski a udziału gratulujemy również Damianowi Wiśniewskiemu.

Wszyscy wymienieni znawcy działalności gen. W. Andersa są uczniami klasy 1 c naszej szkoły a ich opiekunem w obu konkursach była p. Danuta Kaszlej

smartslider3[13]


 Jak głosować w konkursie DRZEWO ROKU 2017?

Konkurs trwa od 1 do 30 czerwca na stronie www.drzeworoku.pl

Możesz oddać tylko jeden głos przy użyciu jednego adresu e-mail.

Jak głosować?

1.     Wybierz drzewo, na które chcesz oddać swój głos poprzez kliknięcie w jego miniaturkę w dolnej części ekranu – augustowski Dąb Niepodległości jest w finałowej szesnastce na miejscu 8.

2.     Kliknij Głosuj (ikona drzewa w prawym dolnym rogu dużego zdjęcia).

3.     Pojawi się okienko dialogowe, w którym należy zaakceptować regulamin konkursu i kliknąć OK.

4.     Podaj adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość z linkiem, który musisz kliknąć aby zatwierdzić głos.

5.     Przepisz tekst z obrazka (Captcha), aby uwiarygodnić swój głos.

6.     Po akceptacji głosu pojawia się on automatycznie na stronie konkursu (w prawym górnym rogu miniaturki).

Uwaga! Jeżeli nie otrzymałeś wiadomości e-mail z linkiem - sprawdź w folderze spam swojej poczty.

Weryfikacja głosów

W trakcie całego konkursu jak również po jego zakończeniu organizator zastrzega sobie prawo do usuwania głosów, które zostaną uznane za oddane w nieuczciwy sposób.

Niedozwolone praktyki:

1.     głosowanie przy użyciu robotów internetowych,

2.     używanie narzędzi do tworzenia tymczasowych adresów e-mail,

3.     używanie generatorów adresów e-mail,

4.     używanie wielu adresów e-mail prowadzących do jednej skrzynki e-mail (np. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lubTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w takich przypadkach zostanie uznany tylko jeden głos,

Wielokrotne głosowanie z jednego nr IP jest dozwolone tylko w przypadku szkół, firm, organizacji, instytucji oraz rodzin. gdzie wiele osób korzysta z jednego komputera.

Ogłoszenie wyników

Po zakończeniu głosowania wyniki zostaną opublikowane w ciągu 12 godzin na stronie www.swietodrzewa.pl oraz stronie www.drzeworoku.pl.

Bezpieczeństwo danych osobowych

 

Dane personalne (adres e-mail) zostaną użyte tylko w celu realizacji konkursu Drzewo Roku oraz do identyfikacji głosujących.


Ogólnopolski Konkurs Literacki „Płynąć pod Prąd”

Bardzo się cieszymy z ogromnego sukcesu naszej uczennicy – Julii Kuźmy z klasy Ia, która w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Płynąć pod Prąd” zajęła III miejsce. Celem konkursu było stworzenie tekstu przedstawiającego historię bohatera nieznanego szerokiemu gremium, osadzonego w konkretnej rzeczywistości historycznej, społecznej, rodzinnej, który był lub jest wierny, podobnie jak Zbigniew Herbert, wartościom takim jak Bóg, Honor, Ojczyzna, Prawda – nawet za cenę utraty życia. Konkurs zorganizowany został przez XIX Gimnazjum we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny, a jego honorowym przewodniczącym jest Pan Profesor Jan Miodek. Serdecznie gratulujemy naszej wspaniałej młodej poetce oraz jej opiekunce – pani Dorocie Prokop -  i życzymy dalszych sukcesów. 

 

 


 Zakończenie Roku Szkolnego Klas Maturalnych

28 kwietnia pożegnaliśmy tegorocznych maturzystów. Świadectwa ukończenia szkoły wręczyła ,wspólnie z Wychowawcami, Pani Dyrektor Barbara Koronkiewicz.

Tradycją naszej szkoły jest nagradzanie wyróżniających się absolwentów medalem Vir honestus et bonus Cibis. W tym roku uhonorowano nim: Aleksandrę Ossowską z kl IIIa,

Klaudię Citkowską i Michała Zaniewskiego z kl. IIIb oraz Radosława Harasima, Anetę Leszczyńską, Klaudię Paszkowską  i Weronikę Wasilewską z kl.IIIc

Oprawę artystyczną przygotowała kl. IIb pod kierunkiem pań- Barbary Bielskiej i Bożeny Daniluk. Na zakończenie uroczystości wystąpił zespół muzyczny, który także pożegnał się z naszą szkołą 

smartslider3[5]