Spotkanie z Ciekawym Człowiekiem

W środę, 27 września odbyło się w naszej szkole kolejne już Spotkanie z Ciekawym Człowiekiem organizowane przez opiekunkę Galerii  Zaczarowane Wyspy Panią Ewę Jakubowicz, we współpracy z Panią Martą Jackiewicz. Tym razem, dzięki uprzejmości Pana Jakuba Jackiewicza, udało nam się zaprosić Panią Zuzę Andruczyk – przeuroczą, młodą Suwalczankę, która realizuje projekt Korona Ziemi. Polega on na zdobyciu najwyższych szczytów górskich na świecie. Zuza zdobyła już trzy: Kilimanjaro (5895m), Mont Blanc (4810m) oraz niedawno, bo we wrześniu tego roku – Elbrus (5642m). Właśnie na temat wejścia na ten ostatni szczyt mówiła podczas spotkania, dopełniając  opowieści zdjęciami i krótkimi filmikami. Nasz gość o swojej pasji wyraża się z wielkim entuzjazmem. Jesteśmy więc pewni, że „zaraziła” nią niejednego słuchacza. Mogliśmy obejrzeć z bliska, a niektórzy też dotknąć, kilku elementów ubioru i sprzętu niezbędnego do takich wypraw.

Serdecznie dziękujemy Pani Zuzie za niezmiernie ciekawą wizytę w naszej szkole. Życzymy zdobywania kolejnych szczytów!!!

Polecamy również profil Zuzy:  https://www.facebook.com/znaszlaku/

 smartslider3[19]

Fot. Jakub Jackiewicz, Ewa Jakubowicz


Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

5 października uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski, otrzymali stypendia Starosty Powiatu Augustowskiego. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu stypendia przyznane na pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018 to kwota 1276 zł wypłacona jednorazowo.

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w sali teatralnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Wyróżnionym uczniom towarzyszyli ich rodzice, którzy uhonorowani zostali listami gratulacyjnymi. Stypendia najlepszym uczniom wręczali: pan Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, pani Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski, pani Bożena Kondracka – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Spośród uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie stypendia otrzymali:

Mateusz Czajkowski (klasa IIa) i Adam Rółkowski (klasa IIa) - za wyniki w nauce;

Zuzanna Polkowska (klasa IIIa), Konrad Zawadzki (klasa IIIb), Anita Świacka (klasa IIa), Aleksandra Julia Korzun (klasa IIb) – za wyniki sportowe.

Przed nami jeszcze uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Stypendystką PRM jest Daria Trocka (klasa IIIa), która to zaszczytne stypendium otrzymała drugi rok z rzędu.

 

Stypendystom i ich Rodzicom serdecznie gratulujemy


Potrójny jubileusz

          14 września 2017 roku II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie świętowało potrójny jubileusz. Szkoła obchodziła 25-lecie II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie, 10-lecie nadania imienia Polonii i Polaków na Świecie oraz 90-lecie tradycji szkolnictwa w budynku II LO. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Stanisław Karczewski.

          Uroczystość rozpoczęła msza święta celebrowana przez Ekscelencję Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego w kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w intencji społeczności szkolnej i jej absolwentów. Od godziny 12.00 uroczystości jubileuszowe były kontynuowane na dziedzińcu szkoły. Pani Barbara Koronkiewicz, Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie serdecznie powitała przybyłych gości. Na uroczystość zaproszenie przyjęli: Pani Senator Małgorzata Kopiczko, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Andrzej Zbigniew Koronkiewicz, Starosta Augustowski Jarosław Szlaszyński, Wicestarosta Augustowski Katarzyna Beata Sturgulewska, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wiesława Zofia Jedlińska, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Augustowie Bożenna Kondracka, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach Anna Urban, Burmistrz Augustowa i wieloletni dyrektor szkoły Wojciech Walulik, dyrektorzy szkół zrzeszonych w Podlaską Rodzinę Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej na czele z jej Przewodniczącym Andrzejem Rybnikiem, Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku Waldemar Brenda, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku Dorota Zimnoch, Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Lidia Kłoczko, Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Augustowie Jan Dziądziak, pierwszy Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie Tadeusz Janusz Wierzbicki, Prezes Stowarzyszenia Polaków Kiejdan Irena Duchowska, członkowie Zarządu Powiatu w Augustowie: Marek Dobkowski, Lech Haraburda i Andrzej Zarzecki, Radni Rady Powiatu w Augustowie: Daniel Kaszuba, Leszek Płoński, Marcin Kleczkowski i Dariusz Jan Szkiłądź, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie nadkom. Marek Bogdan, przedstawiciel Powiatowej Straży Pożarnej w Augustowie st. kpt Krzysztof Kiewlak, Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Augustowie kpt. Zofia Zielepucha, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustów Roman Rogoziński, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów – Lipowiec Zbysław Kurczyński, akowcy: Anna Urbanowska, Marianna Zambrzycka, Halina Jankowska, Anna Wasilewska, Edward Maksimowski i Prezes ŚZŻAK Koło w Augustowie Zbigniew Kaszlej, Sybiracy: Prezes Związku Sybiraków Oddział w Augustowie Jerzy Sienkiewicz oraz Barbara Czrtoszewska, Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie Małgorzata Pieńczykowska, dyrektorzy, wicedyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Augustowskiego, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów z Augustowa i terenu Powiatu Augustowskiego, liczni nauczyciele ze szkół zaprzyjaźnionych z liceum poprzez udział w licznych przedsięwzięciach inicjowanych przez II Liceum Ogólnokształcące, rodzice uczniów, absolwenci.

          Dyrektor Barbara Koronkiewicz przybliżyła zebranym historię szkoły, pochwaliła się również jej najnowszymi osiągnięciami. Starosta Augustowski pogratulował II LO w Augustowie osiągnięć, zaś w dowód uznania uhonorował placówkę Medalem „Za Zasługi dla Powiatu Augustowskiego”. Tym samym Medalem odznaczona została Pani Danuta Kaszlej, Prezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie. Z kolei Radosławowi Lotkowskiemu przyznana została Nagroda Starosty Augustowskiego za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Starosta Augustowski przekazał również na ręce Dyrektor szkoły prezent – projektor multimedialny. Chwilę później Pani Barbara Koronkiewicz wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom szkoły. Otrzymali je: Dorota Prokop, Danuta Kaszlej, Marta Jackiewicz, Agnieszka Gromkowska, Grzegorz Gołaszewski, Tomasz Choroszewski, Teresa Milewska oraz Bogusław Romanowski.

          Zaproszeni goście gratulowali szkole dotychczasowych dokonań i życzyli dalszej owocnej pracy i kolejnych osiągnięć. Zwracali szczególną uwagę na wychowanie patriotyczne młodzieży, które w tak znakomity sposób funkcjonuje w szkole. Doceniali także współpracę II LO z Polonią, która wpisuje się w imię szkoły.

          Część oficjalna uroczystości zakończona została spektaklem w wykonaniu grupy teatralnej „Antrakt”. Scenariusz stworzył wicedyrektor szkoły i opiekun zespołu – Tomasz Choroszewski, zaś w przygotowaniu inscenizacji pomagały: Maria Kisielewska, Marta Jackiewicz i Agnieszka Kuźma (układy choreograficzne poloneza). Montaż przybliżał historię szkoły, ozdobiony był także okolicznościowymi wierszami oraz piosenkami. Wywołał głębokie poruszenie wśród publiczności. Aby podkreślić uroczysty charakter inscenizacji, została ona okraszona staropolskim polonezem, który otwierał i zamykał spektakl. W finałowym korowodzie uczniowie II LO w Augustowie utworzyli pary z zaproszonymi gośćmi i w rytm Poloneza Husarii przemaszerowali do auli II LO, gdzie miały miejsce dalsze rozmowy o charakterze wspomnieniowym

smartslider3[14]


Inauguracja roku szkolnego

„Jeśli chcesz znaleźć źródło/ musisz iść do góry pod prąd./ Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,/ wiesz, że ono musi gdzieś tu być.” – słowa Jana Pawła II powitały zebranych na uroczystej inauguracji roku szkolnego 2017/2018 w naszej szkole. Prowadzący spotkanie – Magdalena Stanko z klasy II c oraz Dawid Sujata z klasy II b – skierowali do wszystkich zgormadzonych życzenia jak najlepszych wyników w nauce, sukcesów na różnych polach oraz satysfakcji z każdego dnia spędzonego w II LO w Augustowie. Nie zapomnieliśmy także o bohaterach poległych w czasie II wojny światowej – delegacje uczniów zapaliły znicze pod Dębem Niepodległości oraz Pomnikiem Katyńskim. Dyrektor szkoły – Pani Barbara Koronkiewicz – szczególnie ciepło powitała uczniów klas pierwszych, gratulując im wyboru oraz życząc jak najszybszej aklimatyzacji i pokazania pełni swoich możliwości. Odczytała również fragment listu Rzecznika Praw Dziecka, Marka Michalaka: „Chociaż czasem w to wątpicie, wiele zależy od Was – to Wy decydujecie, czy warto z uwagą i aktywnie słuchać tego, co mówią nauczyciele. Także Wy możecie, lub nie, zmieniać i dostosowywać szkołę do Waszych potrzeb i marzeń. My dorośli mamy Wam pomagać zdobyć wiedzę i otworzyć świat. Wy macie nam mówić czego potrzebujecie, by uczyć się w najbardziej efektywny i nowoczesny sposób. Nie wierzcie tym, którzy wmawiają Wam, że się nie da. Organizujcie się, wraz z rodzicami, w  Samorządach Uczniowskich oraz Radach Szkoły. Domagajcie się organizowania zajęć pozalekcyjnych, zgodnych z Waszymi zainteresowaniami i aspiracjami. Szukajcie współzawodnictwa w konkursach i olimpiadach.  Tylko działając aktywnie i przy wsparciu mądrych dorosłych zyskacie rzeczywisty wpływ na otoczenie, w którym spędzacie na co dzień tak wiele czasu. Włączcie się w życie szkoły, zaplanujcie i realizujcie swoje pomysły – duma z osiągniętych dzięki własnemu działaniu sukcesów to naprawdę fantastyczne uczucie. Pomogą wam w tym wspaniali nauczyciele, pedagodzy. Szukajcie takich, którzy będą pracowali z Wami i dla Was, a nie tylko realizowali program.” Następnie Pani Dyrektor oficjalnie rozpoczęła rok szkolny 2017/2018.

W dalszej części uroczystości prowadzący przedstawili zebranym członków kadry pedagogicznej, jak również wszystkich pracowników szkoły. W finale natomiast nasze znakomite wokalistki – Julia Milanowska i Marcelina Czyżewska z klasy II a – przekonywały – za Pauliną Przybysz – by „nie bać się chcieć”, co może być zachętą dla wszystkich w nowy roku szkolnym.

 smartslider3[18]

Zdjęcia dzięki uprzejmości Jolanty Wojczulis.


Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego

„- (…) warto po raz kolejny, mam nadzieję – bo jestem przekonany, że każdy już czytał w swoim życiu Wesele ‒ tę piękną pozycję naszej literatury przeczytać. Przeczytać ją razem, przypomnieć sobie te niezwykle ważne dla naszej historii, dla naszej kultury, dla właśnie fundamentów tego, co nazywamy polskością, te niezwykle ciekawe wersy dramatu, arcydramatu Stanisława Wyspiańskiego” – przekonywał w lutym tego roku Prezydent RP Andrzej Duda, ogłaszając wyniki głosowania internautów na lekturę, która stanie się bohaterką tegorocznej edycji Narodowego Czytania. W liście inaugurującym akcję dodał zaś: „Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do wspólnego czytania Wesela, do lektury, która wydobędzie różnorodność bohaterów, wyjątkową scenerię, bogactwo odniesień”.

2 września 2017 r. o godzinie 11:00 w Miejskim Domu Kultury społeczność Augustowa już po raz piąty włączyła się w akcję Narodowego Czytania. Fragmenty „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego były czytane przez przedstawicieli władz naszego miasta i powiatu, ludzi kultury, jak również mieszkańców Augustowa. Całość uświetniły inscenizacje teatralne poszczególnych scen dramatu w wykonaniu uczniów augustowskich szkół. Naszej grupie teatralno – kabaretowej „Antrakt” przypadły w udziale dwa fragmenty: początek utworu oraz jego zakończenie. W scenie pierwszej Artur Bobier (II c) oraz Olaf Kuczyński (II c) brawurowo odegrali dialog Dziennikarza z Czepcem, barwnie ukazując różnice społeczne oraz mentalne zachodzące między bohaterami. W scenie finałowej natomiast Dawid Sujata (II b) jako Jasiek oraz Bartosz Łosiński (II c) jako Chochoł rewelacyjnie oddali wymowę dramatu Wyspiańskiego – niespełnienie, rozczarowanie, marazm…  Dodatkowo Bartosz swoim niezwykłym wykonaniem słynnej pieśni „Miałeś, chamie, złoty róg…” wprowadził całą publiczność w swoisty letarg, uśpienie, chocholi taniec. Wszyscy – jak u Wyspiańskiego – zaczęli kołysać się w rytm melancholijnej melodii… Na twarzach widać było niezwykłe skupienie, a z wielu oczu popłynęły łzy… Niezwykłe podkłady muzyczne do obydwu fragmentów przygotował Damian Wiśniewski (II c). Całość wyreżyserował opiekun grupy – Pan Tomasz Choroszewski. Tego dnia sala Miejskiego Domu Kultury stała się rzeczywiście bronowicką chatą. Serdeczne gratulacje organizatorom, jak również naszym znakomitym aktorom!

 smartslider3[17]

Zdjęcia dzięki uprzejmości Jolanty Wojczulis i Adama Bajkowskiego.

 


WAKACYJNE WARSZTATY GWAROZNAWCZE

W dniach 20 – 23.07.2017 r. odbyły się w Sejnach warsztaty gwaroznawcze dla uczniów i ich opiekunów biorących udział w projekcie „Dialog pokoleń”. Nie mogło tam oczywiście zabraknąć przedstawicieli naszej szkoły. II LO w Augustowie reprezentowali: Ewelina Łapińska (II b), Natalia Kierklo (II b) oraz Kinga Borawska (II c) wraz z opiekunem – Panem Tomaszem Choroszewskim. Ogółem w spotkaniu uczestniczyły delegacje szkolne z sześciu miejscowości: Augustowa, Grajewa, Karolina, Łomży, Miętnego i Wyszek.

W programie warsztatów znalazły się wykłady (m. in. prof. Barbary Falińskiej, dr hab. Elżbiety Wierzbickiej – Piotrowskiej, prof. Haliny Pelcowej), pokazy, ćwiczenia językowe, gra miejska „Poznajemy miasto Sejny, jego historię i zwyczaje” i konkurs wiedzy o gwarach „Czy znasz język swojego regionu?”, a także występ zespołu folklorystycznego z Suwalszczyzny. W piątek (21 lipca) zaśpiewał zespół dziecięcy z Rutki-Tartak, prowadzony przez panią Beatę Szyszko-Anzulewicz. W grze miejskiej oraz konkursie o gwarach nasza reprezentacja zajęła III miejsce.

W czwartek (20 lipca) uczestnicy warsztatów zwiedzili Sejny łącznie z muzeum w Klasztorze Podominikańskim i Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej. Podczas warsztatów delegacje poszczególnych szkół mogły zaprezentować efekty swoich dotychczasowych prac, wymienić się doświadczeniami, jak również ustalić plany na najbliższą przyszłość.

Nieustannie zachęcamy uczniów naszej szkoły do włączenia się w badania dialektologiczne. W nowym roku szkolnym chcemy, by prowadzone zajęcia miały już charakter koła naukowego.

smartslider3[16]