Spotkanie z Nikitą Pietrowem – wiceprzewodniczącym rosyjskiego Stowarzyszenia „Memoriał”

W czwartek – 13 października 2011 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie miała miejsce nadzwyczajna sesja Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie, której specjalnym gościem był dr Nikita Pietrow – wiceprzewodniczący rosyjskiego Stowarzyszenia „Memoriał”. W sesji wzięły udział liczne rodziny osób pomordowanych w Obławie Augustowskiej, a wśród nich Ksiądz Stanisław Wysocki – Prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r., przedstawiciele związków kombatanckich i stowarzyszeń – AK-owcy, Sybiracy, wicestarosta Augustowski Jarosław Szlaszyński, kierownictwo i historycy z Oddziału IPN w Białymstoku z dyrektorem prof. Cezarym Kuklo na czele. Obecna była grupa historyków, a także miłośników historii – stałych uczestników spotkań w ramach augustowskiego Klubu Historycznego. Spotkanie prowadził Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku dr Waldemar Wilczewski, tłumaczem była Emilia Faszcza – nauczycielka języka rosyjskiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie.

Nikita Pietrow jest autorem książki „Według scenariusza Stalina. Rola organów NKWD-MGB ZSRR w sowietyzacji krajów centralnej i wschodniej Europy w latach 1945-1953”, opublikowanej w br. w Rosji, w której zamieścił przełomowy dokument na temat przebiegu Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r., odsłaniający szczegółowy plan tej zbrodni. Opublikowany szyfrogram pozwala nadać badaniom nad dziejami Obławy inny wymiar, nie ujawnia jednak rzeczy najważniejszej – miejsca straceń i pochówku. Nikita Pietrow nie krył, że dotarcie do innych dokumentów dotyczących Obławy w rosyjskich archiwach, jest zadaniem bardzo trudnym, jednak jego zdaniem wszystko jest w rękach władz polskich oraz rodzin ofiar, które zginęły w Obławie, by wszelkimi sposobami powinny zabiegać o odszukanie i odtajnienie dokumentów. Życzył wytrwałości w wyjaśnianiu okoliczności Obławy Augustowskiej.

Nikita Pietrow przyjechał do Polski na zaproszenie Instytutu Pamięci Narodowej. Jego wizyta dała wszystkim nadzieję, że cała prawda o lipcowej Obławie Augustowskiej zostanie wreszcie wyjaśniona i rodziny pomordowanych osób zapalą symboliczne światełko na miejscu ich pochówku.
W uznaniu zasług Nikity Pietrowa w utrwalaniu wiedzy o Obławie Augustowskiej, Jarosław Szlaszyński – Wicestarosta Augustowski wręczył wiceprzewodniczącemu Stowarzyszenia „Memoriał” pamiątkowy medal „200-lecia tradycji Powiatu Augustowskiego”.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa „Miejsca przetrzymywania aresztowanych w Obławie Augustowskiej – lipiec 1945 r.”, która powstała w ramach realizacji projektu Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie i Starostwa Powiatowego w Augustowie  „Obława Augustowska – lipiec 1945 r. Gdy nie ma grobów ocalmy pamięć”. Podczas spotkania rozdawane były także symboliczne różance, utrzymujące w modlitewnej pamięci ofiary Obławy Augustowskiej.


ROZPOCZĘCIE  ROKU SZKOLNEGO W  II LO W AUGUSTOWIE.


W dniu 1 września o godzinie 900 na placu szkolnym odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011\2012. Pan Dyrektor Wojciech Walulik powitał zaproszonych gości, młodzież, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.

Gośćmi honorowymi uroczystości byli: Pan Adam Sieńko – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Pan  Andrzej Muczyński - pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz rodzina bohatera  z czasów II wojny światowej, Pana Czesława Wojciechowskiego, który na stałe mieszka w Wielkiej Brytanii.

Pan Andrzej Muczyński odczytał – w  imieniu Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Białymstoku Pana Cezarego Kuklo – list, w którym podkreślił zasługi szkoły w popularyzowaniu wiedzy o najnowszej historii Polski oraz w wychowaniu patriotycznym młodzieży.

Następnie został przekazany szkole przez Panią  Ewę Mazurkiewicz  strój galowy Pana  Zbigniewa  Antoniego Wołowca  wraz z odznaczeniami  z czasów II wojny światowej.

O oprawę artystyczną uroczystości zadbały uczennice klasy III a: Magdalena Bernatowicz i Zuzanna Gulan.

 


List Dyrektora Instytutu Pamięci NarodowejW październiku 2008 roku z okazji jubileuszu 400-lecia pobytu Polaków w Ameryce przedstawiciele naszej szkoły zostali zaproszeni przez Prezesa Światowej Rady Badań nad Polonią Pana Waltera Wiesława Gołębiewskiego do odwiedzenia U.S.A. Korzystając z zaproszenia zwiedziliśmy Chicago zapoznając się z miejscami i historią związaną z pobytem Polaków w wietrznym mieście. Uczestniczyliśmy w uroczystościach związanych z 400-leciem pobytu Polaków w Ameryce. Odwiedziliśmy polskie i amerykańskie szkoły. Niezapomniane wrażenia pozostawiła w nas wizyta w Kennedy High School gdzie uczestniczyliśmy w zajęciach lekcyjnych wraz z uczniami oraz poznaliśmy życie polskiej młodzieży w tejże szkole.

Odwiedzając Naperville spotkaliśmy się z wielką życzliwością miejscowej Polonii. Spotkała nas również miła niespodzianka ze strony Mayor’a Naperville George Pradel’a. Otrzymaliśmy honorowe certyfikaty obywateli miasta.

Druga część wizyty przebiegała w stolicy Stanu Iowa w Des Moines, gdzie gościliśmy w domu Państwa Gołębiewskich oraz zwiedziliśmy szkołę Dowling Catholic Hihg School, po której oprowadzał nas dyrektor dr Jim Dowdle oraz Iowa State Capitol – stanowy parlament.

Wszystkim osobom, które zorganizowały nasz pobyt w U.S.A i opiekowały się nami podczas wizyty serdecznie dziękujemy:

Walter Wiesław Gołębiewski – Prezes Światowej Rady Badań nad Polonią,

Helena Ziółkowska – Prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce,

Magda Kobiela,

Jadwiga Pytlik,

Marek Kotarski,

Jolanta Nocoń,

Kazimiera Gal,

Stanisław Raźniak,

Wojciech Wierzewski,

Frank Spula – Prezes Związku Narodowego Polskiego oraz Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej,

Małgorzata Kot,

Halina Misterka,

Ewa Ernest-Vargyas,

Barbara Pańczyk,

George Pradel – Mayor Naperwille,

Jim Dowdle- Dyrektor Catholic High School w Des Moines,

George Szkarpiak – dyrektor Kennedy High Scholl.

Zdjęcia z wizyty w galerii.


21 listopada 2006 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie


miała miejsce uroczysta inauguracja działalności


Klubu Historycznego im. Armii Krajowej.


Powołanie Klubu jest efektem współpracy Starostwa Powiatowego w Augustowie, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie.

Ideę powołania Klubu przedstawił otwierający spotkanie Dyrektor II LO w Augustowie Wojciech Walulik: "Celem klubu historycznego jest przekazywanie wiedzy historycznej młodemu pokoleniu,(...) kształtowanie postaw patriotycznych oraz otaczanie czcią bohaterskich żołnierzy Armii Krajowej, Armii Andersa, Sybiraków oraz innych bezimiennych bojowników o wolność Rzeczypospolitej. Przez dziesiątki lat PRL-u byli oni wyrzucani na margines historii, odsądzeni od czci. Dziś w wolnej, demokratycznej Polsce zostało im przywrócone należyte miejsce w dziejach naszego Państwa. Ci wielcy patrioci pokazali nam wszystkim jak Bóg, Honor i Ojczyzna mogą być zawsze na pierwszym miejscu, nawet w najtrudniejszych czasach. Tę wiedzę i te wartości chcemy przekazać kolejnym pokoleniom Polaków".

Uroczystego otwarcia Klubu dokonał Franciszek Wiśniewski Starosta Augustowski, koordynator działań związanych z jego powołaniem. Następnie zabrał głos dr Waldemar Wilczewski - Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku, który potwierdził w swym wystąpieniu chęć współpracy ze strony Instytutu. Gotowość wspierania działalności Klubu wyraził też Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - ppłk Czesław Cywiński. We wzruszającym liście Do Pedagogów i Młodzieży Szkół Ziemi Augustowskiej podkreślił znaczenie edukacji historycznej dla wychowania młodzieży w patriotyzmie. "Nas, pokolenie młodzieży polskiej II Rzeczypospolitej tak właśnie wychowywano, na przykładach walk Powstania Styczniowego 1863 r.". List odczytał Michał Wiśniewski, pomysłodawca zainicjowania działalności Klubu w Augustowie.

Uroczyste otwarcie działalności Klubu odbyło się w pięknym, bogatym w patriotyczne akcenty wystroju auli przygotowanym przez Marię Kisielewską. W tą kunsztowną oprawę wkomponowana została wystawa "Losy Augustowian w czasie II wojny światowej" wykonana przez pracowników Muzeum Ziemi Augustowskiej - Barbarę Kondracką i Wojciecha Baturę.

W intencjach pomysłodawców zadaniem Klubu Historycznego jest zapoznawanie z opartą na rzetelnych podstawach naukowych wiedzą o dziejach Augustowszczyzny, Suwalszczyzny i Sejneńszczyzny, również o losach państwa i społeczeństwa polskiego, z akcentem na historię najnowszą. Chcielibyśmy, by Klub stał się przestrzenią międzypokoleniowego spotkania historyków i innych osób zainteresowanych przeszłością, świadków historii, kombatantów, Sybiraków i młodzieży.

Jesteśmy przekonani, że wiedzę o dziejach regionu i o historii najnowszej warto upowszechniać i że nie brakuje osób nią zainteresowanych, tym bardziej, że projektowane działania wpisują się w odświętną atmosferę obchodów 450-lecia uzyskania przez Augustów praw miejskich. W ramach Klubu Historycznego chcielibyśmy państwa zapraszać, m.in. na cykliczne wykłady, prezentacje multimedialne, promocje opracowań dotyczących regionu, wystawy i filmy o tematyce historycznej.

Pragniemy wykorzystać wiedzę historyków zajmujących się dziejami naszego terenu, a także zapraszać tych naukowców, którzy przedstawią wyniki badań w szerszym kontekście. Zapraszamy kolekcjonerów, osoby, które z racji własnych przeżyć lub zainteresowań chciałyby podzielić się na forum Klubu swą wiedzą i doświadczeniami. Jesteśmy też otwarci na inne propozycje.

Danuta Kaszlej