Maraton pisania listów 2011

Dnia 9.12.2011 z inicjatywy młodzieży odbył się w naszej szkole Maraton Pisania Listów 2011, który jest organizowany corocznie przez Amnesty International w dniach 10-11.12.2011r. Klasa ID, była pomysłodawcą i głównym organizatorem całego przedsięwzięcia. W cyklicznych spotkaniach organizowanych na długiej przerwie przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego, młodzież zajmowała się sprawami organizacyjnymi. Należało bowiem przede wszystkim zdecydować, w obronie kogo będziemy pisać listy, a także zgłosić się do fundacji Amesty International o potrzebne materiały, w tym plakaty i ulotki. Dodatkowo, potrzebny był także grafik, według którego poszczególne klasy miałyby wziąć udział w akcji, materiały(np. papier), ławki i krzesła, oraz osoby, które ogłosiłyby nie tylko w poszczególnych klasach, lecz także w innych szkołach o naszych planowanych działaniach.
Ustaliliśmy wspólnie, że swą pomoc ofiarujemy w tym roku dla ludności Portu Harcourt w Nigerii. Od 2000 roku ponad dwa miliony ludzi w Nigerii straciło swoje domy na skutek przymusowych wysiedleń. Podobny los grozi setkom tysięcy osób. Przymusowe wysiedlenia najczęściej dotykają grupy wykluczone oraz mieszkańców dzielnic dotkniętych nędzą, z których większość przez lata nie miała dostępu do czystej wody, urządzeń sanitarnych oraz odpowiedniej opieki medycznej czy edukacji. W niektórych przypadkach siły bezpieczeństwa używały przemocy wobec demonstrantów, którzy sprzeciwiali się planowanym rozbiórkom. 12 października 2009 roku dwunastu demonstrantów zostało zastrzelonych przez funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa na nadbrzeżu Bundu, w Port Harcourt w stanie Rivers. Osoby te uczestniczyły w pokojowej demonstracji zorganizowanej  przeciwko burzeniu kolejnych domów. 28 sierpnia 2009 roku rozbiórka Njemanze, nadbrzeżnego osiedla w Port Harcourt, wybudowanego bez stosownych pozwoleń, pozostawiła tysiące mężczyzn, kobiet i dzieci bez dachu nad głową. Mieszkańcy nie zostali poinformowani o planowanych pracach, jak również nie zapewniono im stosownej rekompensaty, mieszkania zastępczego czy innej formy pomocy, mimo iż wymagają tego międzynarodowe standardy dotyczące praw człowieka.Njemanze jest jednym z ponad 40 nadbrzeżnych osiedli w Port Harcourt. Ponad 200 000 osób grozi przymusowe wysiedlenie, jeśli władze nie zaprzestaną planowanych rozbiórek. Przedstawiciele rządu stanu Rivers twierdzą, że rozbiórka nadbrzeżnych osiedli jest niezbędna do wdrożenia planu odnowy miasta. Jednakże plan ten powstał bez jakiejkolwiek konsultacji ze społecznością, dla której będzie miał on największe konsekwencje.Według obowiązującego prawa międzynarodowego władze Nigerii muszą zapewnić swoim obywatelom prawo do odpowiednich warunków mieszkaniowych i zaprzestać przeprowadzania przymusowych wysiedleń. Mieszkańcy niszczonych osiedli powinni uczestniczyć w konsultacjach w sprawach, które ich dotyczą i mają prawo wyrażać swoją opinię na temat programów i strategii władz w zakresie mieszkalnictwa i planowania przestrzennego.
Wspólnie z młodzieżą, opracowaliśmy wytyczne (instrukcję) do napisania listu, w którym zwróciliśmy się z apelem do Prezydenta Nigerii. We współpracy z nauczycielem języka polskiego, opracowany został także przykładowy list, który mógłby posłużyć uczniom za pewien wzór. W rozwinięciu i od akapitów wzywaliśmy Prezydenta Nigerii do:
•    wprowadzenia narodowej polityki mieszkaniowej, która zapewni odpowiedni przydział domów i mieszkań wszystkim Nigeryjczykom;
•    natychmiastowego przerwania przymusowych wysiedleń na terenie Nigerii;
•    jednocześnie wyraziliśmy nasze zaniepokojenie, które wynika z faktu, iż 200 000 osobom w Port Harcourt grozi przymusowe wysiedlenie.
•    Okazaliśmy swoją solidarność z mieszkańcami Port Harcourt,
Dnia 9.12.2011, organizatorzy spotkali się rano na auli. Ławki zostały porozstawiane tam już poprzedniego dnia. Maraton rozpoczęliśmy od godziny 8:00 i kontynuowaliśmy bezustannie do godziny 18:00, według ustalonego grafiku.
List napisać mógł każdy, a od godziny 14:00, uczniowie ze szkół: ZST, I L.O, ACE, GIMNAZJUM Nr 2, 3 a także ze Szkoły Społecznej, także czynnie wzięły udział w akcji. Szczególną uwagę warto zwrócić, na świetną współpracę naszego liceum, z Gimnazjum nr 2 i Szkołą Społeczną.
Uczniowie chętnie pisali po kilka listów, nie ograniczali się do jednego co cieszyło nas, gdyż wykazali chęć pomocy potrzebującym. Zdarzały się także przykre incydenty…niektórzy uczniowie nie traktowali całego przedsięwzięcia poważnie i naśmiewali się z tamtejszej ludności. Na szczęście, te osoby były tylko jednostkami, a ilość listów wzrastała z godziny na godzinę, z liczby 123 w pierwszej godzinie do 243 na trzeciej. Maraton ukończyliśmy z równym wynikiem 1700 listów , które zostały spakowane do paczki organizatorów i wysłane za pieniądze zebrane przez uczniów w trakcie trwania akcji, do Ambasady Nigerii w Warszawie, na adres:
Ambasada Federalnej Republiki Nigerii
ul. Starościńska 1B m.17, 28, 29
02-516 Warszawa
W tym roku, ogólnie w Polsce napisano 161 090 listów w obronie praw człowieka.
Liczymy, że nasze działania spowodują realną poprawę sytuacji w Nigerii i przyczynią się do rozpowszechnienia akcji Maratonu Pisania Listów na terenie miasta Augustowa.

Protokołowali: Marta Sakowicz i Radosław Lotkowski

Więcej zdjęć w fotogalerii


AKCJA KRWIODAWSTWA


Samorząd Szkolny w dniu 29.11.2011r, w godzinach od 800 do 1300 zorganizował na terenie naszej szkoły akcję krwiodawstwa, i choć członkowie zarządu nie mogli jeszcze sami krwi, zaangażowali się w przygotowanie i odpowiednie wyposażenie auli w przyrządy medyczne, które przyjechały z Suwałk, jak również krzesła i ławki dla oddających krew.

Uczniowie z naszej szkoły i innych placówek dydaktycznych brali aktywny udział w akcji. Rejestracja trwała do godziny 10:00, po czym uczestnicy ustawili się w kolejkę, aby oddać krew.

Po zakończonej akcji, uczniowie posprzątali aulę a zdjęcia upamiętniające to wydarzenie, zostaną umieszczone na stronie internetowej Honorowych Krwiodawców.

 


Szkolenie w Wasilkowie i udział młodzieży w  Pierwszej  Młodzieżowej Sesji Sejmiku Wojewódzkiego.

A było to tak…

Środa, 23.11.2011r

O 5:40 wyjechaliśmy wraz z opiekunem autobusem ze stacji PKS w Augustowie i o godzinie 7:20 przybyliśmy Białymstoku. Kolejnym etapem podróży, był transport autobusem miejskim, którym zajechaliśmy do Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego w Wasilkowie, gdzie mieliśmy rozkwaterowanie.

O godzinie 10:45 odbyło się oficjalne przywitanie i rozpoczęcie programu przez Wojciecha Pappai. Od 11:30 rozpoczęły się prace w komisjach młodzieżowych między innymi do spraw sportu, edukacji, kultury i spędzania wolnego czasu. Martyna i Paula pracowały w komisji do spraw sportu, zaś Mateusz i Marcin w komisji do spraw edukacji. Z pośród wszystkich osób wybrano po jednej z każdej komisji do wygłaszania postulatów na jutrzejszych pierwszych obradach Młodzieżowego Sejmiku Wojewódzkiego. Po przerwie obiadowej o godzinie13, odbyło się jeszcze jedno krótkie spotkanie w komisjach po to aby wybrać przedstawicieli danych komisji. O godzinie 15 spotkaliśmy się z przedstawicielem Sejmiku Województwa podlaskiego do spraw Edukacji, który opowiedział nam o funkcjonowaniu samorządu. Po krótkiej przerwie o godzinie 16:00 rozpoczęły się warsztaty tematyczne. Martyna kształciła się na temat prowadzenia dyskusji, Paula na temat komunikacji interpersonalnej, a Mateusz z Marcinem na temat zarządzania zasobami. O godzinie 19:00 odbyło się podsumowanie warsztatów i wybranie przewodniczącego, który będzie prowadził jutrzejszy Sejmik Wojewódzki. Jednogłośnie zwyciężył Mateusz Zyskowski i to właśnie on nas reprezentował. O 19:30 zjedliśmy kolację i rozeszliśmy się do swoich pokoi.

 

Czwartek, 24.11.2011r

 

O 7:30 zjedliśmy śniadanie, a o 8:45 wyjechaliśmy do Białegostoku do Urzędu Marszałkowskiego. Kiedy weszliśmy na sale obrad trzydziestu z nas usiadło w miejscach dla radnych, reszta zaś siedziała na miejscach publiczności.

Porządek obrad:

- 10:00 rozpoczęcie obrad Sejmiku Wojewódzkiego

- przywitanie przez przewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego pana Bogdana Dyjuka, przekazanie głosu Mateuszowi Zyskowskiemu, który został wybrany przez nas aby przewodniczył naszym obradom.

- obrady zaczęliśmy od wygłoszenia postulatów.

-Szymon przedstawiciel komisji od spraw edukacji prosił o: wymianę uczniów pomiędzy województwami, krajami (postulat ten został przyjęty), stypendia dla uczniów uzdolnionych muzycznie, plastycznie itp., na rozwijanie ich umiejętności (postulat ten został przyjęty).
- Natalia przedstawicielka komisji od spraw sportu prosiła o: budowanie nowych hal sportowych, boisk, basenów ( postulat ten został przyjęty )więcej sportu w szkole budowanie centrów sportowych i trenowania z doświadczonymi trenerami ( oba postulaty odrzucono).

- Maciek przedstawiciel komisji do spraw kultury prosił o: wymianę uczniów, by poznawać nową kulturę ( postulat ten został przyjęty ),

- Julita przedstawicielka komisji do spraw czasu wolnego prosiła o:zorganizowanie darmowych warsztatów tanecznych, muzycznych plastycznych, fotograficznych itp., ( postulat ten został przyjęty) więcej imprez kulturowych połączonych np. z akcjami charytatywnymi ( postulat ten został przyjęty). Po wygłoszeniu postulatów i głosowaniu Mateusz wygłosił mowę końcową a o 14:00 odbyło się oficjalne pożegnanie i wyjazd uczestników.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi linkami do stron internetowych,  które dokumentują odbycie się obrad i szkolenia:

http://www.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/samorzad/Mlodziez_zasiadła_w_lawach_Sejmiku_Wojewodzkiego.htm

Radio Białystok:

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/region/id/71523

TVP Białystok:

http://www.tvp.pl/bialystok/aktualnosci/spoleczne/mlodzi-w-dzialaniu/5725942

Obiektyw z 24.11.:

http://www.tvp.pl/bialystok/informacje/obiektyw/wideo/24112011-godz-1830/5726635?sort_by=POSITION&sort_desc=false&start_rec=1720&listing_mod=&with_video=

(początek materiału o Młodzieżowym Sejmiku Wojewódzkim ok. 00:17:47)

Kurier Poranny:

http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20111124/BIALYSTOK/887594315


Obchody


Święta  Niepodległości


Dnia 10 listopada b. r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji 93 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

O godz. 10.00 na sali gimnastycznej zgromadzili się  uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście...

Po rozpoczynającym uroczystość wystąpieniu pana Dyrektora Wojciecha Walulika, odśpiewaniu hymnu narodowego, złożeniu przez uczniów kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Katyńskich i pod Dębem Wolności oraz zapaleniu zniczy w tych tajemniczych miejscach, nastąpiło  wręczenie pucharów za osiągnięcia sportowe wyróżnionym grupom młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu augustowskiego, również naszego liceum.

Do zebranych przemówił wicestarosta Jarosław Szlaszyński, który w swoim wystąpieniu podkreślił wagę współzawodnictwa sportowego oraz konieczności nieustannego rozwoju zainteresowań sportem wśród młodzieży.

Po podniosłej części oficjalnej uczniowie naszej szkoły zaprezentowali niezwykle refleksyjny montaż słowno – muzyczny o charakterze patriotycznym. Celem przedstawienia było nie tylko przywołanie i zobrazowanie wydarzeń z historii zniewolonej Polski oraz  upamiętnienie dnia 11 listopada 1918 roku...

Naszym zamiarem było wzbudzenie w każdym widzu refleksji, skruszenie serca, uwrażliwienie na piękno polskiej poezji, wzruszenie muzyczną nutą, po to, żeby każdy w zadumie poczuł więź narodową dziś -  we współczesnej wolnej Polsce.

Czy nam się udało...?SZKOLENIE W ZST

 

W dniu 10.11.2011, w godzinach od 10:15 do 14:14, członkowie Samorządu Uczniowskiego mieli szczególną możliwość uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu i warsztatach pod hasłem: „Edukacja Rozwojowa Elementem Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Młodzieży”, odbywającego się w ramach projektu „ Młodzież w działaniu” i organizowanego przez Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ.

Oprócz II Liceum Ogólnokształcącego, udział w szkoleniu wzięli przedstawiciele I Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie, ACE, ZST i Gimnazjum nr.2 w Augustowie.

 

Podczas warsztatu uczniowie skupili się na problematyce ekonomicznej i społecznej współczesnego świata. Poprzez ankietę, analizę danych, zabawę w Bank Światowy i rozmowę o rozwoju własnych zainteresowań, uczniowie mieli za zadanie wcielić się w rolę negocjatorów i zaprezentować swe zdanie w dyskusji. Uczniowie zrozumieli, że edukacja rozwojowa nie tylko ukazuje zależności pomiędzy wysoko rozwiniętymi i uboższymi krajami, lecz także dotyka problematyki biedy i wykluczenia i ukazuje idee sprawiedliwego handlu i zrównoważonego rozwoju państw. Uczniowie zostali uwrażliwieni a potrzeby ludzkie i zachęceni do okazywania sobie solidarności.

 

W czasie trwania warsztatów dla młodzieży, odbyły się też spotkanie z nauczycielami (opiekunami), które przybliżyło tematykę edukacji rozwojowej i możliwości włączania jej elementów w zajęciach lekcyjnych.

 

Kolejnym etapem projektu, jest dwudniowe spotkanie w Białymstoku 24 i 25 listopada, podczas którego odbyłaby się debata młodzieży z decydentami województwa podlaskiego, ilość miejsc jest jednak ograniczona a informacje o ewentualnym zakwalifikowaniu się naszej szkoły na to przedsięwzięcie zostaną przesłane do kancelarii szkoły w najbliższym czasie.


Sic transit gloria mundi – trzecia kwesta na augustowskim cmentarzu


Tak przemija chwała tego świata… Bardzo stara i niezwykle prawdziwa refleksja towarzyszyła trzeciej już kweście zorganizowanej na augustowskiej nekropolii przez członków Towarzystwa Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im Polonii i Polaków na Świecie oraz augustowską bazylikę Najświętszego Serca Jezusowego. 1 listopada ponad 120 wolontariuszy z wielkim zaangażowaniem kwestowało na rzecz odnawiania zabytkowych nagrobków. Zebrano ponad 11 000 złotych (o 3000 złotych więcej niż w roku ubiegłym). Cieszy tak wysoka kwota, bo prace renowacyjne trwają nieprzerwanie od dwu lat, dzięki tej sumie w tym roku przyspieszą z łoskotem.

Warto pamiętać, że przechadzając się po starej części naszej nekropolii znajdującej się głównie po prawej i lewej stronie alei –od bramy do kaplicy cmentarnej– natkniemy się na wiele pomników i płyt nagrobnych  z granitu i piaskowca pochodzących z końca XIX i początków XX wieku. Niektóre z nich wykonano w znanych zakładach kamieniarskich Kaczana i Szuszkiewicza w Grodnie, o czym informują sygnatury znajdujące się na podstawach pomników. Ich kształty, elementy zdobnicze, interesująco zaplanowana symbolika świadczą o wielkim kunszcie ówczesnych rzemieślników. Dobrze więc się dzieje, że coraz więcej osób dostrzega (i docenia) konieczność ratowania dla potomnych dzieł architektury cmentarnej.

Dotychczas zebrane datki pozwoliły zorganizować obok kaplicy lapidarium, mieszczące kilkanaście pomników i płyt nagrobnych, odnowiono jedną żeliwną płytę nagrobną, jeden pomnik granitowy, jeden żeliwny krzyż z danymi zmarłego i epitafium. Wolontariusze z II LO uporządkowali zabytkowe groby, oczyszczając z krzewów i zalegającego latami gruzu kilka miejsc pochówku, m.in. otoczenie przepięknych pomników na cmentarzu prawosławnym. W najbliższym czasie pragniemy zorganizować drugie lapidarium, gruntownie odnowić dwa pomniki i jedną płytę z piaskowca, oczyścić pomniki granitowe, zakonserwować i przenieść do już istniejącego lapidarium jedną płytę żeliwną i pomnik granitowy. Wolontariusze z II Liceum zaangażują się także w dalsze dość rozległe prace porządkowe.

Pragniemy podziękować MIESZAKŃCOM Augustowa, którzy bezwzględnie udowodnili, że tworzą wspólnotę serc, świadczą o tym zebrana suma oraz poświęcony czas na kwestę, zdjęcia ilustrują zaangażowanie znanych augustowian, którzy pomimo chłodu włączyli się w organizację zbiórki. Ciepłe słowa podzięki i serdeczne  pozdrowienia kierujemy zatem do P.T. Wolontariuszy: Zofii Masiewicz,  Adama Sieńki, Jarosława Szlaszyńskiego, Krystyny Korzeniewskiej, Mariana Dyczewskiego, Bożeny Ziemak, Ireny Batutowej, Wojciecha Batury, Mirosławy Kamińskiej, Mirosława Granackiego, Janiny Osewskiej, Janusza Borysewicza, Izabeli Piaseckiej, Ewy Wiśniewskiej, Franciszka Wiśniewskiego, Dominika Wiśniewskiego, Zbigniewa  Kaszleja, Anety Cich, Beaty Żukowskiej, Wojciecha Walulika, Jacka Bednarczyka, Józefy Drozdowskiej, pracowników II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie. Wielu innym znanym i lubianym osobom oraz UCZNIOM II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie serdecznie dziękujemy. Liczymy na obecność WSZYTSKICH za rok. Do zobaczenia.

więcej zdjęć w fotogalerii


(gg)

WARSZTATY INTEGRACYJNE

 

Zorganizowano dwudniowe szkolenie, które miało na celu nauczenie nas jak lepiej współpracować i komunikować się ze sobą, Odbywało się ono w dniach 18-19.10.2011r. w sali udostępnionej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie przy ulicy Kościuszki, a przeprowadziła je pani prof. Bożena Śliwowska, która jest nauczycielem matematyki w naszej szkole.

Pierwszego dnia, szkolenie podejmowało następującą tematykę:

 • Funkcjonowanie zespołu,
 • Pojęcie funkcja- zespół,
 • Cechy skutecznego zespołu,
 • Czynniki wpływające na działania zespołu,
 • Mechanizmy psychologicznego zachowania w obrębie zespołu,
 • Grupowe podejmowanie decyzji,
 • Ustalenie przekonań dotyczących zespołu.

Drugiego dnia szkolenia, Samorząd Uczniowski zmierzył się z następującymi blokami tematycznymi:

 • Komunikacje w zespole,
 • Komunikat „JA”,
 • Wyrażanie, przyjmowanie, oczekiwanie potrzeb,
 • Rola w zespole,
 • Derdianie,
 • Opaski- przypisywanie ról,
 • Cele, normy, wartości zespołu,
 • Zasady, reguły planowania,
 • Planowanie wydarzeń,
 • Cele strategiczno- operacyjne,
 • Harmonogram pracy ZSU( „burza mózgów”),
 • Ustalenie planu pracy ZSU na rok szkolny 2011/2012.

Dzięki zaznajomieniu z tymi tajemniczo brzmiącymi zagadnieniami, jesteśmy o krok do przodu z wiedzą dotyczącą jak mamy współpracować i w którą stronę iść. Zostało to nam szczegółowo opracowane oraz pokazane na wspólnych zadaniach, które musieliśmy wykonywać. Natomiast współpraca to jedno a połączenie tego z realizacją postawionych wcześniej już celów to drugie. Efektem szkolenia jest też sporządzony przez Nas plan pracy ZSU na rok szkolny 2011/2012. Pozostaje pracowita realizacja i przekonanie, iż każdy będzie mógł widzieć owoce naszej pracy. Podziękowania kierujemy także dla Pani Bożeny Śliwowskiej i liczymy na to, że jej zaangażowanie w integrację Samorządu Szkolnego stanie się cenną tradycją dla naszych następców.:))