SZKOLENIE W ZST

 

W dniu 10.11.2011, w godzinach od 10:15 do 14:14, członkowie Samorządu Uczniowskiego mieli szczególną możliwość uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu i warsztatach pod hasłem: „Edukacja Rozwojowa Elementem Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Młodzieży”, odbywającego się w ramach projektu „ Młodzież w działaniu” i organizowanego przez Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ.

Oprócz II Liceum Ogólnokształcącego, udział w szkoleniu wzięli przedstawiciele I Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie, ACE, ZST i Gimnazjum nr.2 w Augustowie.

 

Podczas warsztatu uczniowie skupili się na problematyce ekonomicznej i społecznej współczesnego świata. Poprzez ankietę, analizę danych, zabawę w Bank Światowy i rozmowę o rozwoju własnych zainteresowań, uczniowie mieli za zadanie wcielić się w rolę negocjatorów i zaprezentować swe zdanie w dyskusji. Uczniowie zrozumieli, że edukacja rozwojowa nie tylko ukazuje zależności pomiędzy wysoko rozwiniętymi i uboższymi krajami, lecz także dotyka problematyki biedy i wykluczenia i ukazuje idee sprawiedliwego handlu i zrównoważonego rozwoju państw. Uczniowie zostali uwrażliwieni a potrzeby ludzkie i zachęceni do okazywania sobie solidarności.

 

W czasie trwania warsztatów dla młodzieży, odbyły się też spotkanie z nauczycielami (opiekunami), które przybliżyło tematykę edukacji rozwojowej i możliwości włączania jej elementów w zajęciach lekcyjnych.

 

Kolejnym etapem projektu, jest dwudniowe spotkanie w Białymstoku 24 i 25 listopada, podczas którego odbyłaby się debata młodzieży z decydentami województwa podlaskiego, ilość miejsc jest jednak ograniczona a informacje o ewentualnym zakwalifikowaniu się naszej szkoły na to przedsięwzięcie zostaną przesłane do kancelarii szkoły w najbliższym czasie.


Sic transit gloria mundi – trzecia kwesta na augustowskim cmentarzu


Tak przemija chwała tego świata… Bardzo stara i niezwykle prawdziwa refleksja towarzyszyła trzeciej już kweście zorganizowanej na augustowskiej nekropolii przez członków Towarzystwa Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im Polonii i Polaków na Świecie oraz augustowską bazylikę Najświętszego Serca Jezusowego. 1 listopada ponad 120 wolontariuszy z wielkim zaangażowaniem kwestowało na rzecz odnawiania zabytkowych nagrobków. Zebrano ponad 11 000 złotych (o 3000 złotych więcej niż w roku ubiegłym). Cieszy tak wysoka kwota, bo prace renowacyjne trwają nieprzerwanie od dwu lat, dzięki tej sumie w tym roku przyspieszą z łoskotem.

Warto pamiętać, że przechadzając się po starej części naszej nekropolii znajdującej się głównie po prawej i lewej stronie alei –od bramy do kaplicy cmentarnej– natkniemy się na wiele pomników i płyt nagrobnych  z granitu i piaskowca pochodzących z końca XIX i początków XX wieku. Niektóre z nich wykonano w znanych zakładach kamieniarskich Kaczana i Szuszkiewicza w Grodnie, o czym informują sygnatury znajdujące się na podstawach pomników. Ich kształty, elementy zdobnicze, interesująco zaplanowana symbolika świadczą o wielkim kunszcie ówczesnych rzemieślników. Dobrze więc się dzieje, że coraz więcej osób dostrzega (i docenia) konieczność ratowania dla potomnych dzieł architektury cmentarnej.

Dotychczas zebrane datki pozwoliły zorganizować obok kaplicy lapidarium, mieszczące kilkanaście pomników i płyt nagrobnych, odnowiono jedną żeliwną płytę nagrobną, jeden pomnik granitowy, jeden żeliwny krzyż z danymi zmarłego i epitafium. Wolontariusze z II LO uporządkowali zabytkowe groby, oczyszczając z krzewów i zalegającego latami gruzu kilka miejsc pochówku, m.in. otoczenie przepięknych pomników na cmentarzu prawosławnym. W najbliższym czasie pragniemy zorganizować drugie lapidarium, gruntownie odnowić dwa pomniki i jedną płytę z piaskowca, oczyścić pomniki granitowe, zakonserwować i przenieść do już istniejącego lapidarium jedną płytę żeliwną i pomnik granitowy. Wolontariusze z II Liceum zaangażują się także w dalsze dość rozległe prace porządkowe.

Pragniemy podziękować MIESZAKŃCOM Augustowa, którzy bezwzględnie udowodnili, że tworzą wspólnotę serc, świadczą o tym zebrana suma oraz poświęcony czas na kwestę, zdjęcia ilustrują zaangażowanie znanych augustowian, którzy pomimo chłodu włączyli się w organizację zbiórki. Ciepłe słowa podzięki i serdeczne  pozdrowienia kierujemy zatem do P.T. Wolontariuszy: Zofii Masiewicz,  Adama Sieńki, Jarosława Szlaszyńskiego, Krystyny Korzeniewskiej, Mariana Dyczewskiego, Bożeny Ziemak, Ireny Batutowej, Wojciecha Batury, Mirosławy Kamińskiej, Mirosława Granackiego, Janiny Osewskiej, Janusza Borysewicza, Izabeli Piaseckiej, Ewy Wiśniewskiej, Franciszka Wiśniewskiego, Dominika Wiśniewskiego, Zbigniewa  Kaszleja, Anety Cich, Beaty Żukowskiej, Wojciecha Walulika, Jacka Bednarczyka, Józefy Drozdowskiej, pracowników II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie. Wielu innym znanym i lubianym osobom oraz UCZNIOM II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie serdecznie dziękujemy. Liczymy na obecność WSZYTSKICH za rok. Do zobaczenia.

więcej zdjęć w fotogalerii


(gg)

WARSZTATY INTEGRACYJNE

 

Zorganizowano dwudniowe szkolenie, które miało na celu nauczenie nas jak lepiej współpracować i komunikować się ze sobą, Odbywało się ono w dniach 18-19.10.2011r. w sali udostępnionej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie przy ulicy Kościuszki, a przeprowadziła je pani prof. Bożena Śliwowska, która jest nauczycielem matematyki w naszej szkole.

Pierwszego dnia, szkolenie podejmowało następującą tematykę:

 • Funkcjonowanie zespołu,
 • Pojęcie funkcja- zespół,
 • Cechy skutecznego zespołu,
 • Czynniki wpływające na działania zespołu,
 • Mechanizmy psychologicznego zachowania w obrębie zespołu,
 • Grupowe podejmowanie decyzji,
 • Ustalenie przekonań dotyczących zespołu.

Drugiego dnia szkolenia, Samorząd Uczniowski zmierzył się z następującymi blokami tematycznymi:

 • Komunikacje w zespole,
 • Komunikat „JA”,
 • Wyrażanie, przyjmowanie, oczekiwanie potrzeb,
 • Rola w zespole,
 • Derdianie,
 • Opaski- przypisywanie ról,
 • Cele, normy, wartości zespołu,
 • Zasady, reguły planowania,
 • Planowanie wydarzeń,
 • Cele strategiczno- operacyjne,
 • Harmonogram pracy ZSU( „burza mózgów”),
 • Ustalenie planu pracy ZSU na rok szkolny 2011/2012.

Dzięki zaznajomieniu z tymi tajemniczo brzmiącymi zagadnieniami, jesteśmy o krok do przodu z wiedzą dotyczącą jak mamy współpracować i w którą stronę iść. Zostało to nam szczegółowo opracowane oraz pokazane na wspólnych zadaniach, które musieliśmy wykonywać. Natomiast współpraca to jedno a połączenie tego z realizacją postawionych wcześniej już celów to drugie. Efektem szkolenia jest też sporządzony przez Nas plan pracy ZSU na rok szkolny 2011/2012. Pozostaje pracowita realizacja i przekonanie, iż każdy będzie mógł widzieć owoce naszej pracy. Podziękowania kierujemy także dla Pani Bożeny Śliwowskiej i liczymy na to, że jej zaangażowanie w integrację Samorządu Szkolnego stanie się cenną tradycją dla naszych następców.:))


Spotkanie z Nikitą Pietrowem – wiceprzewodniczącym rosyjskiego Stowarzyszenia „Memoriał”

W czwartek – 13 października 2011 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie miała miejsce nadzwyczajna sesja Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie, której specjalnym gościem był dr Nikita Pietrow – wiceprzewodniczący rosyjskiego Stowarzyszenia „Memoriał”. W sesji wzięły udział liczne rodziny osób pomordowanych w Obławie Augustowskiej, a wśród nich Ksiądz Stanisław Wysocki – Prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r., przedstawiciele związków kombatanckich i stowarzyszeń – AK-owcy, Sybiracy, wicestarosta Augustowski Jarosław Szlaszyński, kierownictwo i historycy z Oddziału IPN w Białymstoku z dyrektorem prof. Cezarym Kuklo na czele. Obecna była grupa historyków, a także miłośników historii – stałych uczestników spotkań w ramach augustowskiego Klubu Historycznego. Spotkanie prowadził Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku dr Waldemar Wilczewski, tłumaczem była Emilia Faszcza – nauczycielka języka rosyjskiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie.

Nikita Pietrow jest autorem książki „Według scenariusza Stalina. Rola organów NKWD-MGB ZSRR w sowietyzacji krajów centralnej i wschodniej Europy w latach 1945-1953”, opublikowanej w br. w Rosji, w której zamieścił przełomowy dokument na temat przebiegu Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r., odsłaniający szczegółowy plan tej zbrodni. Opublikowany szyfrogram pozwala nadać badaniom nad dziejami Obławy inny wymiar, nie ujawnia jednak rzeczy najważniejszej – miejsca straceń i pochówku. Nikita Pietrow nie krył, że dotarcie do innych dokumentów dotyczących Obławy w rosyjskich archiwach, jest zadaniem bardzo trudnym, jednak jego zdaniem wszystko jest w rękach władz polskich oraz rodzin ofiar, które zginęły w Obławie, by wszelkimi sposobami powinny zabiegać o odszukanie i odtajnienie dokumentów. Życzył wytrwałości w wyjaśnianiu okoliczności Obławy Augustowskiej.

Nikita Pietrow przyjechał do Polski na zaproszenie Instytutu Pamięci Narodowej. Jego wizyta dała wszystkim nadzieję, że cała prawda o lipcowej Obławie Augustowskiej zostanie wreszcie wyjaśniona i rodziny pomordowanych osób zapalą symboliczne światełko na miejscu ich pochówku.
W uznaniu zasług Nikity Pietrowa w utrwalaniu wiedzy o Obławie Augustowskiej, Jarosław Szlaszyński – Wicestarosta Augustowski wręczył wiceprzewodniczącemu Stowarzyszenia „Memoriał” pamiątkowy medal „200-lecia tradycji Powiatu Augustowskiego”.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa „Miejsca przetrzymywania aresztowanych w Obławie Augustowskiej – lipiec 1945 r.”, która powstała w ramach realizacji projektu Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie i Starostwa Powiatowego w Augustowie  „Obława Augustowska – lipiec 1945 r. Gdy nie ma grobów ocalmy pamięć”. Podczas spotkania rozdawane były także symboliczne różance, utrzymujące w modlitewnej pamięci ofiary Obławy Augustowskiej.


ROZPOCZĘCIE  ROKU SZKOLNEGO W  II LO W AUGUSTOWIE.


W dniu 1 września o godzinie 900 na placu szkolnym odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011\2012. Pan Dyrektor Wojciech Walulik powitał zaproszonych gości, młodzież, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.

Gośćmi honorowymi uroczystości byli: Pan Adam Sieńko – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Pan  Andrzej Muczyński - pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz rodzina bohatera  z czasów II wojny światowej, Pana Czesława Wojciechowskiego, który na stałe mieszka w Wielkiej Brytanii.

Pan Andrzej Muczyński odczytał – w  imieniu Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Białymstoku Pana Cezarego Kuklo – list, w którym podkreślił zasługi szkoły w popularyzowaniu wiedzy o najnowszej historii Polski oraz w wychowaniu patriotycznym młodzieży.

Następnie został przekazany szkole przez Panią  Ewę Mazurkiewicz  strój galowy Pana  Zbigniewa  Antoniego Wołowca  wraz z odznaczeniami  z czasów II wojny światowej.

O oprawę artystyczną uroczystości zadbały uczennice klasy III a: Magdalena Bernatowicz i Zuzanna Gulan.

 


List Dyrektora Instytutu Pamięci NarodowejW październiku 2008 roku z okazji jubileuszu 400-lecia pobytu Polaków w Ameryce przedstawiciele naszej szkoły zostali zaproszeni przez Prezesa Światowej Rady Badań nad Polonią Pana Waltera Wiesława Gołębiewskiego do odwiedzenia U.S.A. Korzystając z zaproszenia zwiedziliśmy Chicago zapoznając się z miejscami i historią związaną z pobytem Polaków w wietrznym mieście. Uczestniczyliśmy w uroczystościach związanych z 400-leciem pobytu Polaków w Ameryce. Odwiedziliśmy polskie i amerykańskie szkoły. Niezapomniane wrażenia pozostawiła w nas wizyta w Kennedy High School gdzie uczestniczyliśmy w zajęciach lekcyjnych wraz z uczniami oraz poznaliśmy życie polskiej młodzieży w tejże szkole.

Odwiedzając Naperville spotkaliśmy się z wielką życzliwością miejscowej Polonii. Spotkała nas również miła niespodzianka ze strony Mayor’a Naperville George Pradel’a. Otrzymaliśmy honorowe certyfikaty obywateli miasta.

Druga część wizyty przebiegała w stolicy Stanu Iowa w Des Moines, gdzie gościliśmy w domu Państwa Gołębiewskich oraz zwiedziliśmy szkołę Dowling Catholic Hihg School, po której oprowadzał nas dyrektor dr Jim Dowdle oraz Iowa State Capitol – stanowy parlament.

Wszystkim osobom, które zorganizowały nasz pobyt w U.S.A i opiekowały się nami podczas wizyty serdecznie dziękujemy:

Walter Wiesław Gołębiewski – Prezes Światowej Rady Badań nad Polonią,

Helena Ziółkowska – Prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce,

Magda Kobiela,

Jadwiga Pytlik,

Marek Kotarski,

Jolanta Nocoń,

Kazimiera Gal,

Stanisław Raźniak,

Wojciech Wierzewski,

Frank Spula – Prezes Związku Narodowego Polskiego oraz Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej,

Małgorzata Kot,

Halina Misterka,

Ewa Ernest-Vargyas,

Barbara Pańczyk,

George Pradel – Mayor Naperwille,

Jim Dowdle- Dyrektor Catholic High School w Des Moines,

George Szkarpiak – dyrektor Kennedy High Scholl.

Zdjęcia z wizyty w galerii.


21 listopada 2006 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie


miała miejsce uroczysta inauguracja działalności


Klubu Historycznego im. Armii Krajowej.


Powołanie Klubu jest efektem współpracy Starostwa Powiatowego w Augustowie, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie.

Ideę powołania Klubu przedstawił otwierający spotkanie Dyrektor II LO w Augustowie Wojciech Walulik: "Celem klubu historycznego jest przekazywanie wiedzy historycznej młodemu pokoleniu,(...) kształtowanie postaw patriotycznych oraz otaczanie czcią bohaterskich żołnierzy Armii Krajowej, Armii Andersa, Sybiraków oraz innych bezimiennych bojowników o wolność Rzeczypospolitej. Przez dziesiątki lat PRL-u byli oni wyrzucani na margines historii, odsądzeni od czci. Dziś w wolnej, demokratycznej Polsce zostało im przywrócone należyte miejsce w dziejach naszego Państwa. Ci wielcy patrioci pokazali nam wszystkim jak Bóg, Honor i Ojczyzna mogą być zawsze na pierwszym miejscu, nawet w najtrudniejszych czasach. Tę wiedzę i te wartości chcemy przekazać kolejnym pokoleniom Polaków".

Uroczystego otwarcia Klubu dokonał Franciszek Wiśniewski Starosta Augustowski, koordynator działań związanych z jego powołaniem. Następnie zabrał głos dr Waldemar Wilczewski - Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku, który potwierdził w swym wystąpieniu chęć współpracy ze strony Instytutu. Gotowość wspierania działalności Klubu wyraził też Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - ppłk Czesław Cywiński. We wzruszającym liście Do Pedagogów i Młodzieży Szkół Ziemi Augustowskiej podkreślił znaczenie edukacji historycznej dla wychowania młodzieży w patriotyzmie. "Nas, pokolenie młodzieży polskiej II Rzeczypospolitej tak właśnie wychowywano, na przykładach walk Powstania Styczniowego 1863 r.". List odczytał Michał Wiśniewski, pomysłodawca zainicjowania działalności Klubu w Augustowie.

Uroczyste otwarcie działalności Klubu odbyło się w pięknym, bogatym w patriotyczne akcenty wystroju auli przygotowanym przez Marię Kisielewską. W tą kunsztowną oprawę wkomponowana została wystawa "Losy Augustowian w czasie II wojny światowej" wykonana przez pracowników Muzeum Ziemi Augustowskiej - Barbarę Kondracką i Wojciecha Baturę.

W intencjach pomysłodawców zadaniem Klubu Historycznego jest zapoznawanie z opartą na rzetelnych podstawach naukowych wiedzą o dziejach Augustowszczyzny, Suwalszczyzny i Sejneńszczyzny, również o losach państwa i społeczeństwa polskiego, z akcentem na historię najnowszą. Chcielibyśmy, by Klub stał się przestrzenią międzypokoleniowego spotkania historyków i innych osób zainteresowanych przeszłością, świadków historii, kombatantów, Sybiraków i młodzieży.

Jesteśmy przekonani, że wiedzę o dziejach regionu i o historii najnowszej warto upowszechniać i że nie brakuje osób nią zainteresowanych, tym bardziej, że projektowane działania wpisują się w odświętną atmosferę obchodów 450-lecia uzyskania przez Augustów praw miejskich. W ramach Klubu Historycznego chcielibyśmy państwa zapraszać, m.in. na cykliczne wykłady, prezentacje multimedialne, promocje opracowań dotyczących regionu, wystawy i filmy o tematyce historycznej.

Pragniemy wykorzystać wiedzę historyków zajmujących się dziejami naszego terenu, a także zapraszać tych naukowców, którzy przedstawią wyniki badań w szerszym kontekście. Zapraszamy kolekcjonerów, osoby, które z racji własnych przeżyć lub zainteresowań chciałyby podzielić się na forum Klubu swą wiedzą i doświadczeniami. Jesteśmy też otwarci na inne propozycje.

Danuta Kaszlej