Czwarta kwesta na augustowskim cmentarzu

1 listopada 2012 r. na augustowskim cmentarzu miała miejsce czwarta już kwesta na rzecz ratowania zabytkowych pomników zorganizowana przez nauczycielkę II LO Marię Kisielewską przy współpracy dyrektora Wojciecha Walulika, nauczycieli i uczniów oraz Stowarzyszenia Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie, Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie, Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Augustowie. Kwestowali nauczyciele i uczniowie II LO, harcerze, przewodnicy turystyczni, władze samorządowe miasta i powiatu, augustowianie. Efektem kwesty jest zebranie ponad 7.600 zł., które zostaną przeznaczone m.in. na utworzenie drugiego już lapidarium skupiającego zabytkowe metalowe nagrobki i krzyże zebrane z augustowskiego cmentarza. Cmentarz pięknieje nie tylko z powodu odnowionych starych nagrobków, ale też dzięki pracom porządkowym wykonywanym przez wielu ludzi dobrej woli. Dziękujemy za każdą złotówkę i budzącą się wrażliwość na piękno naszej nekropolii.

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

 


Niezwykły gość w II LO

W II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie 26.10.2012r. pojawił się niezwykły gość biskup diecezji ełckiej Jerzy Mazur, który związany jest ze społecznością II Liceum Ogólnokształcącego od wielu lat, uczestniczył bowiem w uroczystości nadania imienia szkole, świętował we wrześniu 2012r. jubileusz dwudziestolecia istnienia placówki, został także odznaczony Medalem II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie za zasługi w pracy na rzecz szkoły.

Byliśmy zaszczyceni, witając księdza biskupa w murach naszego liceum, ponieważ znamy doskonale życiorys gościa, który przez wiele lat przebywał poza granicami Polski, najpierw szerząc wiarę chrześcijańską w Afryce, potem opiekując się katolikami mieszkającymi na Syberii (tam też był biskupem największej diecezji na świecie obejmującej obszar trzydzieści razy większy od terytorium naszego kraju). Bp Jerzy Mazur postanowił wygłosić w przypadającym właśnie Tygodniu Misyjnym odczyt na temat wielkich Polaków, z którymi bezpośrednio czuje się związany, którzy także mogą stać się wzorami dla młodzieży II Liceum Ogólnokształcącego noszącego imię Polonii i Polaków na Świecie. Patronami naszych uczniów, których życiorysy szczegółowo omówił ksiądz biskup, na pewno są: kard. Adam Kozłowiecki, kard. Kazimierz Świątek, ks. Marian Żelazek. Wszystkie te postaci miały piękne, ale także tragiczne życiorysy, ponieważ przyszły na świat na początku wieku dwudziestego (kard. Kozłwiecki – 1911r., kard. Świątek – 1914r., ks. Żelazek – 1918r.). Młodość tych osób łączyła się zatem z wydarzeniami, które niosła ze sobą II wojna światowa, aresztowania, represje, terror oraz ciągłe zagrożenie życia. Jak stwierdził bp Mazur, na pewno przeżycia związane z wojną wpłynęły podobnie na te postaci, które postanowiły wdzięczność wynikającą z ocalenia podarować innym ludziom. Wymienione osoby po II wojnie światowej zaangażowały się w działalność misyjną, aby powiedzieć innym ludziom o Bogu, ale także chciały zadbać o człowieczeństwo ludzi, którzy byli tej świadomości pozbawieni lub umyślnie im tę godność zabierano. Kard. Kozłowiecki pracował w Afryce, kard. Świątek dbał o chrześcijan na Białorusi (wtedy jedna z republik ZSRR), ks. Żelazek poświęcił się chorym i najbiedniejszym mieszkańcom Indii. Wszystkie te osoby zapisały się w historii naszego kraju, choć działały poza granicami Polski. Można powiedzieć, że kard. Kozłowiecki, kard. Świątek, ks. Żelazek byli najlepszymi ambasadorami Polski w całym XX wieku i na początku obecnego stulecia, uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie mogli poznać ich życiorysy dzięki uprzejmości bpa Mazura.

Spotkanie cieszyło się wielkim zainteresowaniem młodzieży, która zadawała wiele ciekawych pytań dotyczących pracy misjonarzy a także pytała ks. Biskupa o sprawy związane z wiarą. Pierwotnie zaplanowano spotkanie na 50 min. Trwało 1 godz. 45 min. Na zakończenie ks. Biskup udzielił błogosławieństwa w jednym z języków afrykańskich, przekazał również szkole dwie publikacje mówiące o życiu i działalności misyjnej Ojca Mariana Żelazka oraz Kard. Świątka.

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

(ww)

I Szkolny Konkurs Piosenki i Poezji Patriotycznej

25 października w naszej szkole odbył się I Szkolny Konkurs Piosenki i Poezji Patriotycznej. Organizatorkami były pani profesor Marta Jackiewicz i pani profesor Dorota Prokop. Celem imprezy było pielęgnowanie postaw patriotycznych, upowszechnienie kultury języka wśród młodzieży, popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją patriotyczną, rozwijanie recytatorskich i wokalnych uzdolnień młodzieży, promocja  talentów, rozbudzanie wrażliwości na piękno Ojczyzny ukazane w poezji, przypomnienie historii Polski poprzez treści zawarte w wierszach, uwrażliwianie i budzenie szacunku do symboli narodowych.

W Konkursie wzięło udział dwudziestu uczestników. Wystąpili oni w dwóch kategoriach: recytacji oraz piosenki.

W jury konkursu zasiadali: poetka, autorka kilku tomików poetyckich, pani Krystyna Gudel, redaktor naczelna Przeglądu Augustowskiego - pani Barbara Ciruk, oraz aktor, reżyser, członek zespołu "Mazurskie Trio", założyciel Teatru Piosenki w Augustowie - pan Wojciech Straszyński.

Na początku minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego 20 października tego roku  wyjątkowego Polaka – muzyka i kompozytora, pieśniarza, barda „Solidarności”, człowieka zaangażowanego w działalność opozycyjną – Przemysława Gintrowskiego.

Laureatami I Szkolnego Konkursu Piosenki i Poezji Patriotycznej zostali: w kategorii recytacji I miejsce zdobyła Klaudia Dobrowolska, II miejsce – Paulina Bartoszewicz, III miejsce – Magdalena Molenda.

Zgodnie z życzeniem organizatorek oraz uczestników I Szkolnego Konkursu Piosenki i Poezji Patriotycznej, stał się on nie tylko popisem umiejętności recytatorskich czy wokalnych, ale także sposobem oddania hołdu tym, dzięki którym od 94 lat Polska jest wolnym i niepodległym krajem.

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

1 o’clock tea

to niecodzienne spotkanie w ramach działalności Szkolnego Klubu Europejskiego działającego w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie. Naszym gościem specjalnym był Pan Steve Reeves, który zgodził się wziąć udział w naszym projekcie. Pan Steve Reeves pochodzi z malowniczego nadmorskiego miasta Southampton na południu Wielkiej Brytanii. Tematem spotkania, w którym wzięły udział klasy: IC, IIC, IIIC oraz IIB były stereotypy o Brytyjczykach. Nasz gość odniósł się do faktów i mitów o istniejących od lat w naszej polskiej kulturze stereotypów o mieszkańcach Wielkiej Brytanii. Były to m.in. stereotypy dotyczące jedzenia, pogody, brytyjskiego humoru, zwyczajów, a wśród nich picia herbaty o 5 po południu, królowej i rodziny królewskiej, czy tradycji spędzania czasu wolnego w pubach. W trakcie spotkania zagrał dla nas zespół składający się z uczniów naszego Liceum w składzie: Łukasz Pawłowski (klasa IID), Mateusz Drążek (klasa IIIC) oraz Patryk Pawłowski (klasa IIIC). Zespół zagrał w sumie 6 coverów, a były to: dwa utwory The Beatles – HELP! i Love Me Do, The Rolling Stones – Satisfaction, U2 - Desire, Nazareth – Hair Of The Dog oraz Placebo – Every You Every Me. Uczniowie biorący udział w spotkaniu mieli również okazję sprawdzić swoje wiadomości o Wielkiej Brytanii biorąc udział w dwóch quizach. Pierwszy przygotowany został przez uczennice klasy IIC – Angelikę Kozłowską oraz Karolinę Żochowską, a nosił tytuł ,,15 British Celebrities”. Kolejny quiz to ,,The Landmarks of Great Britain” autorstwa Pani Ewy Jakubowicz. W czasie spotkania pojawił się również bardzo krótki fragment ,,Alicji w Krainie Czarów” w reżyserii Tima Burton’a ze słynną widowiskową sceną picia herbatki, po której to około godziny 1 po południu mieliśmy okazję napić się prawdziwiej herbaty prosto z Londynu. Stąd też tytuł wieczorku ,,1 o’clock tea”. Słodki poczęstunek do herbatki upiekły uczennice klasy IIA. Całość spotkania przygotowali członkowie SKE pod opieką Pani Ewy Jakubowicz. Serdecznie dziękujemy również Pani Karolinie Kozłowskiej oraz Panu Radosławowi Lotkowskiemu za pomoc w przygotowaniu tego przedsięwzięcia.

Zdjęcia z herbatki: Marta Marciniuk oraz Marta Rzodkiewicz.

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

 

(ej)


Powązki

W poniedziałek 1 października  uczniowie klas pierwszych , wraz z opiekunkami Danutą Fiećko i Marią Kisielewską, uczestniczyli w wycieczce na warszawskie Powązki. Wyjazd wpisuje się w program wychowawczy szkoły, zakładający m.in. edukację patriotyczną.

Młodzież zwiedzając Stare i Wojskowe Powązki zapoznawała się z historią naszego kraju  pisaną setkami grobów Wielkich Polaków – żołnierzy, pisarzy, artystów, polityków. Naszą pamięć o nich podkreśliliśmy zapalanymi zniczami.

Duże wrażenie na uczestnikach robiły też zabytkowe nagrobki, niejednokrotnie wykonane przez znanych artystów.  Chociaż pogoda niekoniecznie nam sprzyjała staraliśmy się zobaczyć i dowiedzieć się jak najwięcej , by w pełni zrealizować tę szczególną lekcję historii.

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

 


Obchody dwudziestolecia szkoły

II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie we wrześniu 2012 roku skończyło 20 lat. Tak ważny jubileusz jest doskonałą okazją do podsumowania tego, co za nami, skłania także do powiedzenia prawdy o sobie, jacy jesteśmy dziś, ponieważ staliśmy się już na tyle dojrzali, że w sposób obiektywny możemy spojrzeć na siebie i swoje dokonania - w końcu mury II Liceum Ogólnokształcącego opuściło już całe pokolenie młodych Polaków, którzy współtworzą teraźniejszość. Przyszłość jest sprawą otwartą, więc rocznica sprawia, że snujemy plany, które - jak to dla dwudziestolatków w niejednej piosence - zapowiadają się naprawdę kolorowo.

Dwudziestolecie szkoły to jednak nie jedyny jubileusz, który celebrowaliśmy 14 września, ponieważ w tym szczególnym czasie zbiegły się jeszcze dwie ważne rocznice, o których pamiętamy. 2012 rok jest niezwykle wyjątkowy w życiu naszego liceum z racji przypadających w nim jeszcze dwóch jubileuszy: 85-lecia tradycji szkolnictwa średniego w Augustowie i 5-lecia nadania szkole imienia Polonii i Polaków na Świecie. Pierwsza z rocznic związana jest z siedzibą naszej szkoły, którą jest zabytkowy budynek dawnego Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Augustowie, duch tej przedwojennej placówki przetrwał w naszym liceum, wpływa na podejmowane decyzje, wychowanie młodzieży, działalność naszej szkoły. Kolejna rocznica wiąże się z imieniem, z którego jesteśmy niezwykle dumni, ponieważ II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie jest jedyną szkołą Polsce mogącą pochwalić się TAKIM Patronem.

Aby uczcić w sposób szczególny wyjątkowe rocznice, zaprosiliśmy do naszej szkoły wszystkich, którzy chcieli przyłączyć się do świętowania. Pojawiło się zatem wiele osób, dla których II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie jest miejscem szczególnie bliskim. Gościliśmy wojewodę podlaskiego Macieja Żywnę, senatora VI kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, członka Światowej Rady Badań nad Polonią Piotra Łukasza Juliusza Andrzejewskiego, dyrektora Biura Polonijnego Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Romualda Łanczkowskiego, Liliannę Zielińską – małżonkę Jarosława Zielińskiego, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, byłego Kuratora Oświaty w Suwałkach, który 24 sierpnia 1992 roku powołał do życia II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie, wiceprezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Piotra Kurka, dyrektora Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Barbarę Bojaryn–Kazberuk, Podlaskiego Kuratora Oświaty Jerzego Kiszkiela, Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Jerzego Mazura, księdza infułata Antoniego Kochańskiego, księdza prałata Mariana Szewczyka, Starostę Augustowskiego Franciszka Wiśniewskiego, Wicestarostę Augustowskiego Jarosława Szlaszyńskiego, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Bożennę Kondracką, Przewodniczącego Rady Powiatu Romana Krzyżopolskiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego Bogdana Dyjuka, Burmistrza Augustowa Kazimierza Kożuchowskiego, wieloletniego Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie Tadeusza Janusza Wierzbickiego, Prezesa Klubu Olimpijczyka w Augustowie Piotra Markiewicza.

Obchody naszego święta rozpoczęliśmy od uroczystej mszy świętej w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Augustowie, którą odprawił ks. bp Jerzy Mazur, w homilii podkreślił znaczenie Polonii i Polaków mieszkających poza granicami Rzeczpospolitej w historii naszej ojczyzny, stwierdził, że przywiązanie do polskości i pielęgnowanie tradycji może być wzorem dla współczesnych młodych ludzi.

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Po mszy udaliśmy się do naszego liceum, na dziedzińcu szkoły kontynuowaliśmy obchody ważnych rocznic. Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie, Wojciech Walulik, przywitał zaproszonych gości, po czym wygłosił przemówienie, w którym przedstawił historię szkolnictwa średniego w Augustowie oraz dzieje II Liceum Ogólnokształcącego – od momentu powołania szkoły do istnienia 24 sierpnia 1992 roku przez Kuratora Oświaty w Suwałkach Jarosława Zielińskiego do chwili obecnej. Dyrektor scharakteryzował naszą szkołę, wymienił cele, które przyświecają liceum od momentu powstania.

Następnie przyznano odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla naszego regionu. Wojewoda podlaski odznaczył Złotym Krzyżem Zasługi Jarosława Szlaszyńskiego, Wicestarostę Augustowskiego. Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali: Maria Elżbieta Kisielewska, nauczycielka religii w naszej szkole, Zbigniew Kaszlej, historyk, członek Rady Programowej Klubu Historycznego im. Armii Krajowej oraz Wojciech Walulik – Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie. Z kolei medalem Pro Memoria wojewoda podlaski wraz z Piotrem Kurkiem, Wiceprezesem Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, odznaczyli: ks. prałata Stanisława Wysockiego, wieloletniego kapelana żołnierzy Armii Krajowej, a także kapelana sybiraków, Wojciecha Baturę – kustosza Muzeum Ziemi Augustowskiej, Marię Elżbietę Kisielewską, nauczycielkę religii w naszej szkole, Marcina Zwolskiego – doktora nauk humanistycznych, który współpracuje z naszą szkołą. W dalszej części uroczystości Piotr Markiewicz, brązowy medalista olimpijski z Atlanty i dwukrotny mistrz świata z 1995 roku w kajakarstwie, Prezes Klubu Olimpijczyka w Augustowie, wręczył Medale Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Złotym Medalem za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego odznaczony został Adam Wysocki – czterokrotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich, dwukrotny mistrz świata, 36–krotny medalista mistrzostw świata i Europy, zdobywca pucharu świata w kajakarstwie. Srebrnym Medalem za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego odznaczone zostało II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie za propagowanie idei ruchu olimpijskiego. Brązowymi Medalami za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego odznaczeni zostali propagatorzy idei ruchu olimpijskiego: Zbigniew Ryniewicz i Jan Bonarski - nauczyciele wychowania fizycznego w naszej szkole, oraz Jan Saczko - nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół imienia Generała Ignacego Prądzyńskiego w Białobrzegach.

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

 

Następnie dyrektor Wojciech Walulik wręczył Medale II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie za zasługi w pracy na rzecz naszej szkoły. Dyrektor szkoły uhonorował instytucje państwowe związane z II Liceum Ogólnokształcącym, duchownych, przedstawicieli władz samorządowych, zasłużonych nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego, pracowników, rodziców uczniów, którzy przez lata wspierali rozwój placówki, osoby stale współpracujące z naszą szkołą.

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

W dalszej części uroczystości Franciszek Wiśniewski, Starosta Augustowski, odznaczył Medalem 200 lat tradycji Powiatu Augustowskiego II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie za to, że szkoła od dwu dekad wpływa na rozwój regionu.

Zaproszeni goście oraz społeczność II Liceum Ogólnokształcącego obejrzeli wesołą część artystyczną podsumowującą dwadzieścia lat istnienia szkoły, w której wystąpili uczniowie wraz z nauczycielami. Zaprezentowany program wzruszył i rozbawił publiczność. Szczególnym momentem obchodów był koncert Kolorowych Nutek, uczennice z zaprzyjaźnionej z II Liceum Ogólnokształcącym Szkoły Średniej nr 36 z Grodna z polskim językiem nauczania zaprezentowały pieśni patriotyczne okraszone recytacją wierszy. Występ dziewcząt wzruszył zebranych, ponieważ kresowa wymowa artystek bardzo mocno oddziaływała na wyobraźnię.

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Każdy z zaproszonych gości otrzymał publikację poświęconą II Liceum Ogólnokształcącemu, mamy nadzieję, że książka utrwali pamięć o naszej szkole.

Dziękujemy wszystkim Gościom, którzy przyjęli nasze zaproszenie, którzy wzięli udział w obchodach. Dziękujemy za wspieranie naszej szkoły, dziękujemy za pamięć o II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie.

 


Wolontariusze pomagają w II Półmaratonie Augustowskim

W dniu 16.09.2012 odbył się II Półmaraton Augustowski. Tak jak i w ubiegłym roku, wolontariusze pomagali przy jego organizacji: zabezpieczali trasę biegu oraz obsługiwali punkt odżywiania zaopatrzony w napój izotoniczny i wodę. Atmosfera na trasie biegu była bardzo przyjazna, dominował duch dobrej rywalizacji. Wolontariusze wykazali się dużym zaangażowaniem i troską o profesjonalną obsługę wydarzenia. Udział w tej imprezie był dla nich cennym doświadczeniem.

Czytaj więcej...   Czytaj więcej...   Czytaj więcej...   Czytaj więcej...   Czytaj więcej...

Czytaj więcej...   Czytaj więcej...   Czytaj więcej...   Czytaj więcej...   Czytaj więcej...

Czytaj więcej...   Czytaj więcej...   Czytaj więcej...   Czytaj więcej...