W V kweście zebraliśmy 10 351,14 zł oraz ok. 13 euro na potrzeby augustowskiego cmentarza

Dziękujemy darczyńcom.
Dziękujemy wszystkim kwestarzom.
Dziękujemy dyrekcji, nauczycielom i uczniom II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie za przygotowanie już piątej kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na augustowskim cmentarzu.
Dziękujemy Marii Kisielewskiej za pomysł tego dobrego dzieła i pracę na rzecz perfekcyjnej organizacji pięciu kolejnych zbiórek.
Dziękujemy młodzieży II LO za sprzątnięcie opuszczonych grobów i uporządkowanie całego terenu augustowskiej nekropolii, jak również cmentarza żydowskiego. Trwające cały październik prace koordynowali nauczyciele II LO: Maria Kisielewska i Zbigniew Citko.

Za dotychczas zebrane pieniądze udało się utworzyć lapidarium skupiające zabytkowe nagrobki i krzyże zebrane z augustowskiego cmentarza, rozpoczęto również budowę drugiego. Gruntownie odnowiono pięć pomników wykonanych z granitu oraz piaskowca. Drobniejsze prace wykonano przy kolejnych 25 nagrobkach. Przez cały rok młodzież systematycznie porządkuje cmentarz.

Augustowski cmentarz pięknieje – dziękujemy wszystkim, którzy mają w tym swój udział.

W imieniu Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie

Danuta Kaszlej


Zaduszki Patrotyczne

Zaduma nad przemijaniem, sensem życia i śmierci, hołd tym, którzy oddali życie za Ojczyznę. Taki wymiar miały Zaduszki Patriotyczne zaprezentowane w kaplicy na augustowskim cmentarzu 2 listopada 2013 r. przez Grupę Teatralną ANTRAKT z II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie.

Natalia Bartoszewicz, Anna Gulan, Katarzyna Ginszt, Natalia Kozielska, Agnieszka Krawczuk, Paulina Prostko, Anna Puczyłowska, Kacper Bućko, Jasiek Chełmiński, Rafał Rowiński i Karol Sokołowski pod opieką Marii Kisielewskiej i Tomasza Choroszewskiego przedstawili spektakl, zakończony przywołaniem poległych za Ojczyznę w ważnych dla naszego narodu momentach historycznych.

Recytującej i śpiewającej młodzieży gratulujemy talentu, a Marii Kisielewskiej stworzenia scenariusza umiejętnie łączącego poezję, muzykę i obraz.

Dziękujemy za mądrą refleksję i przypominamy, że spektakl zostanie powtórzony 9 listopada 2013 r. o godz. 17.00 w Osiedlowym Domu Kultury w Augustowie przy ul. Hożej.

W imieniu organizatorów Zaduszek Patriotycznych: II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie oraz Augustowskich Placówek Kultury serdecznie zapraszamy – naprawdę warto!!!

Zbigniew Kaszlej


II Szkolny Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej

29 października w naszej szkole odbył się II Szkolny Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej. Organizatorkami konkursu były pani profesor Dorota Prokop i pani profesor Marta Jackiewicz. Celem imprezy było pielęgnowanie postaw patriotycznych, rozwijanie recytatorskich i wokalnych uzdolnień młodzieży oraz przypomnienie historii Polski poprzez treści zawarte w recytowanych i śpiewanych tekstach.
W Festiwalu wzięło udział trzynastu uczestników. Wystąpili oni w dwóch kategoriach: recytacji oraz piosenki.
W jury konkursu zasiadały: poetka, autorka kilku tomików poetyckich, pani Krystyna Gudel oraz pani Dorota Bujnowska – wokalistka oraz kierownik Osiedlowego Domu Kultury.
Oto lista laureatów dzisiejszego festiwalu.
W kategorii recytacji pierwsze miejsce zajęła Magdalena Molenda, która zaprezentowała tekst Leszka Wójtowicza pt. „Moja litania”. Drugie miejsce jury przyznało Paulinie Bartoszewicz, która recytowała „Nekrolog” Kazimierza Wierzyńskiego, trzecie zaś Natalii Bartoszewicz wykonującej utwór nieznanego autora pt. „Za dusze poległych sióstr…”.
W kategorii piosenki jury wyróżniło następujących uczestników:
I miejsce otrzymała Katarzyna Ginszt wykonująca tekst Sławy Przybylskiej „Gdzie są kwiaty z tamtych lat”. II miejsce przypadło w udziale Natalii Kozielskiej śpiewającej utwór Jana Pietrzaka „Taki kraj”, III zaś Jankowi Chełmińskiemu, który wykonał utwór Zbigniewa Herberta „Przesłuchanie anioła” do muzyki Jacka Kaczmarskiego.
Zgodnie z życzeniem organizatorek II Szkolnego Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej, stał się on nie tylko popisem umiejętności recytatorskich czy wokalnych,
ale także sposobem oddania hołdu tym, dzięki którym od 95 lat Polska jest wolnym i niepodległym krajem.
Wszystkim naszym koleżankom i kolegom, którzy stali się laureatami dzisiejszego konkursu, a którzy już 7 listopada będą reprezentować naszą szkołę w Wojewódzkim Konkursie Poezji i Piosenki Patriotycznej, życzymy powodzenia.


II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie bezkonkurencyjne w konkursie pięknego czytania literatury rosyjskiej

18 października w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Hoża 2b odbył się po raz pierwszy w Augustowie niezwykły konkurs adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – Pięknego Czytania Literatury Rosyjskiej „Matrioszka”. Organizatorami konkursu były Augustowskie Placówki Kultury i Fundacja Mniejszości narodowych „Ruszcz”. Konkurs wpisywał się w obchody Dni Kultury Rosyjskiej w Augustowie.

Szkoły uczestniczące w konkursie prezentowały się zespołowo – troje uczniów czytało trzy wybrane przez siebie teksty poetyckie lub prozatorskie w całości lub fragmenty utworów z literatury rosyjskiej: dwa po rosyjsku i jeden po polsku. Występ każdej szkoły nie powinien był być dłuższy niż 10 minut. Wśród 8 zespołów (5 gimnazjów i 3 szkoły ponadgimnazjalne), które wzięły udział w konkursie, nasza szkoła nie znalazła sobie równych. Zespół II Liceum tworzyły: Agnieszka Wysocka (Ia) z bajką Samuiła Jakowliewicza Marszaka „Сказка о глупом мышонке”, Agnieszka Krawczuk (IIb) z wierszem Michaiła Jurjewicza Lermontowa „Nadejdzie dzień…” i Natalia Suchocka (IIIa) z wierszem Aleksandra Arkadjewicza Galicza „Я тебя не обижу” .

Jurorzy konkursu, którymi byli: Konsul Federacji Rosyjskiej przy Ambasadzie Rosji w Warszawie p.Giennadij Władimirow wraz z małżonką i p. Krystyna Fiodorow, pracownik Biblioteki Miejskiej w Augustowie, jednogłośnie stwierdzili, że najwyższy poziom w konkursie zaprezentował zespół naszej szkoły. To one – Agnieszka, Agnieszka i Natalia – nie miały sobie równych. Nie tylko pięknie, bo z prawidłowym akcentem, fonetyką i intonacją przeczytały swoje teksty, ale także zaprezentowały walory artystyczne, emocje, bo przecież literatura to burza uczuć i emocji zamknięta w słowa. Sztuką jest je wydobyć, pokazać otoczeniu, a to umiał tylko zespół II Liceum Ogólnokształcącego Augustowie. Za szczególny sposób interpretacji, za umiejętności artystyczne Natalia Suchocka, jako jedyna, została nagrodzona specjalnym wyróżnieniem Konsula Federacji Rosyjskiej i jego małżonki.

Zwycięskiemu zespołowi gratulujemy serdecznie.

Warto zwrócić uwagę na niezwykle wartościowe nagrody, które otrzymał zwycięski zespół. Są nimi przepięknie wydane (bogactwo zdjęć, informacji, szlachetny papier) opracowania monograficzne dotyczące kultury Rosji: literatury, architektury, malarstwa, muzyki i jej twórców, a wszystko w oryginale, czyli po rosyjsku – niezastąpione źródło informacji i doskonała pomoc dydaktyczna do ubogacania wiedzy o kraju, którego języka uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie uczą się tak chętnie.

Zwycięstwo naszej Szkoły w Konkursie Pięknego Czytania Literatury Rosyjskiej „Matrioszka” pokazało, że nauka języka rosyjskiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie jest bezsprzecznie na bardzo wysokim poziomie i to dlatego nasi uczniowie tak licznie przystępują do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu i zdają go na wysokim poziomie.


Pielgrzymka Rodzin Ofiar Obławy Augustowskiej na Jasną Górę

W dniu 14 października 2013 roku Pan Dyrektor Wojciech Walulik uczestniczył w pielgrzymce Rodzin Ofiar Obławy Augustowskiej na Jasną Górę.
Pielgrzymi wzięli udział w nabożeństwie i apelu jasnogórskim prowadzonym przez Ks. Prałata Stanisława Wysockiego, prezesa Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 roku.


 


Niecodzienna lekcja…

W dniach 16-18 września czworo uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie (Kinga Zyzało, Aneta Wiśniewska, Aleksandra Walulik, Łukasz Pawłowski) pod opieką dyrektora Wojciecha Walulika uczestniczyło w zorganizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej programie edukacyjnym Katyń - w 73. rocznicę Zbrodni, w którym brali również udział gimnazjaliści i licealiści z całego województwa podlaskiego.

Głównym celem projektu było uświadomienie młodym ludziom rozmiaru sowieckiej zbrodni, oddanie hołdu brutalnie zamordowanym polskim jeńcom wojennym, ukazanie ich odwagi i narodowego poświęcenia. Organizatorom zależało na tym, by słowo „Katyń” stało się dla uczestniczących w programie mniej obce, by ten trudny fragment historii wnikliwie poznali, odczuli i zrozumieli uczniowie podlaskich szkół.

W związku z tym zaplanowano trzydniowy wyjazd, który umożliwił realizację wymienionych założeń. Młodzież mogła zobaczyć jednak nie tylko polski cmentarz wojenny w lesie katyńskim, ale również wiele innych ważnych miejsc związanych z polską przeszłością.

Pierwszego dnia, drogą przebiegającą przez Słonim i Baranowicze, uczniowie dotarli do Hruszówki - miejscowości niezwykle istotnej dla naszego narodu, gdyż to właśnie tam podziwiać można kaplicę grobową Reytanów oraz wybudowany przez nich drewniany dwór. Następnie młodzież przybyła na znajdujące się na skraju Mińska uroczysko w Kuropatach, gdzie oddała hołd ofiarom stalinowskiego reżimu, zapalając znicze i składając wieńce.

Drugiego dnia uczniowie przybyli do Smoleńska - miejsca katastrofy lotniczej prezydenckiego samolotu z 10.04.2010r. Uczestnicy projektu dotarli do celu wyprawy, czyli do Katynia, gdzie podczas wspólnej mszy świętej modlili się za dusze polskich oficerów i zapalali znicze na zbiorowych grobach. Z całą pewnością można stwierdzić, że było to jedno z najbardziej wstrząsających, ale też niezwykle poruszających doświadczeń życiowych. Trudno wyobrazić sobie bowiem osobę, która patrzyłaby obojętnie na konsekwencje tragicznej historii.

Program, przewidziany na ostatni dzień tej szczególnej wyprawy, obejmował takie miejscowości jak Krewo, Holszany oraz Grodno. Dzięki temu młodzi ludzie mogli zobaczyć ruiny zamku, w którym podpisano pierwszą unię polsko-litewską, a także dom i grób Elizy Orzeszkowej. Oprócz tego w ciągu trzech dni grupa odwiedziła również wiele zabytkowych kościołów i cerkwi. Niewątpliwie cenne okazały się też przedstawione w czasie podróży liczne materiały filmowe i opowieści dotyczące między innymi przypuszczalnego przebiegu katyńskiej zbrodni.

Wyjazd uczniów II Liceum Ogólnokształcącego był możliwy dzięki finansowemu wsparciu Starostwa Powiatowego w Augustowie, któremu serdecznie dziękujemy za możliwość uczestniczenia w niezwykłej lekcji historii.

 


Jak oni skaczą!!!

Miniony weekend zapisze się złotymi zgłoskami w historii augustowskiego sportu. Mateusz Borysewicz, zawodnik AKS „Sparta” Augustów, zdobył srebrny medal i tytuł wicemistrza świata w narciarstwie wodnym za motorówką. Mistrzostwa rozgrywane były w Lake Hancock na Florydzie.

W tym samym czasie w Augustowie odbywały się Mistrzostwa Polski  i Puchar Europy w narciarstwie wodnym za wyciągiem. Tu również sukcesy odnieśli uczniowie naszej szkoły. Magdalena Molenda w Mistrzostwach Polski zdobyła I miejsce w trójkombinacji (skoki, slalom, figury), I miejsce w jeździe figurowej, II miejsce w skokach oraz II miejsce w jeździe slalomowej. W Pucharze Europy Magda uplasowała się na II miejscu w jeździe slalomowej, II miejscu w jeździe figurowej, II miejscu w trójkombinacji i III miejscu w skokach.

Erwin Zawadzki zdobył I miejsce w Pucharze Europy w narciarstwie wodnym za wyciągiem. Jest też Mistrzem Polski w narciarstwie wodnym za motorówką w kategorii U17.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!