Zaduszki patriotyczne

2 listopada 2012 r. w kaplicy na augustowskim cmentarzu kilkudziesięciu augustowian miało możliwość obejrzenia „Zaduszek Patriotycznych” przygotowanych przez nauczycieli i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie: Marię Kisielewską, Tomasza Choroszewskiego oraz uczniów: Klaudię Dobrowolską, Natalię Kozielską, Annę Puczyłowską, Katarzynę Ginszt, Monikę Wawiórko, Paulinę Prostko, Katarzynę Milewską, Mateusza Zyskowskiego, Kamila Górowskiego i Jakuba Lewczuka.

 

 


Czwarta kwesta na augustowskim cmentarzu

1 listopada 2012 r. na augustowskim cmentarzu miała miejsce czwarta już kwesta na rzecz ratowania zabytkowych pomników zorganizowana przez nauczycielkę II LO Marię Kisielewską przy współpracy dyrektora Wojciecha Walulika, nauczycieli i uczniów oraz Stowarzyszenia Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie, Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie, Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Augustowie. Kwestowali nauczyciele i uczniowie II LO, harcerze, przewodnicy turystyczni, władze samorządowe miasta i powiatu, augustowianie. Efektem kwesty jest zebranie ponad 7.600 zł., które zostaną przeznaczone m.in. na utworzenie drugiego już lapidarium skupiającego zabytkowe metalowe nagrobki i krzyże zebrane z augustowskiego cmentarza. Cmentarz pięknieje nie tylko z powodu odnowionych starych nagrobków, ale też dzięki pracom porządkowym wykonywanym przez wielu ludzi dobrej woli. Dziękujemy za każdą złotówkę i budzącą się wrażliwość na piękno naszej nekropolii.

 


Niezwykły gość w II LO

W II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie 26.10.2012r. pojawił się niezwykły gość biskup diecezji ełckiej Jerzy Mazur, który związany jest ze społecznością II Liceum Ogólnokształcącego od wielu lat, uczestniczył bowiem w uroczystości nadania imienia szkole, świętował we wrześniu 2012r. jubileusz dwudziestolecia istnienia placówki, został także odznaczony Medalem II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie za zasługi w pracy na rzecz szkoły.

Byliśmy zaszczyceni, witając księdza biskupa w murach naszego liceum, ponieważ znamy doskonale życiorys gościa, który przez wiele lat przebywał poza granicami Polski, najpierw szerząc wiarę chrześcijańską w Afryce, potem opiekując się katolikami mieszkającymi na Syberii (tam też był biskupem największej diecezji na świecie obejmującej obszar trzydzieści razy większy od terytorium naszego kraju). Bp Jerzy Mazur postanowił wygłosić w przypadającym właśnie Tygodniu Misyjnym odczyt na temat wielkich Polaków, z którymi bezpośrednio czuje się związany, którzy także mogą stać się wzorami dla młodzieży II Liceum Ogólnokształcącego noszącego imię Polonii i Polaków na Świecie. Patronami naszych uczniów, których życiorysy szczegółowo omówił ksiądz biskup, na pewno są: kard. Adam Kozłowiecki, kard. Kazimierz Świątek, ks. Marian Żelazek. Wszystkie te postaci miały piękne, ale także tragiczne życiorysy, ponieważ przyszły na świat na początku wieku dwudziestego (kard. Kozłwiecki – 1911r., kard. Świątek – 1914r., ks. Żelazek – 1918r.). Młodość tych osób łączyła się zatem z wydarzeniami, które niosła ze sobą II wojna światowa, aresztowania, represje, terror oraz ciągłe zagrożenie życia. Jak stwierdził bp Mazur, na pewno przeżycia związane z wojną wpłynęły podobnie na te postaci, które postanowiły wdzięczność wynikającą z ocalenia podarować innym ludziom. Wymienione osoby po II wojnie światowej zaangażowały się w działalność misyjną, aby powiedzieć innym ludziom o Bogu, ale także chciały zadbać o człowieczeństwo ludzi, którzy byli tej świadomości pozbawieni lub umyślnie im tę godność zabierano. Kard. Kozłowiecki pracował w Afryce, kard. Świątek dbał o chrześcijan na Białorusi (wtedy jedna z republik ZSRR), ks. Żelazek poświęcił się chorym i najbiedniejszym mieszkańcom Indii. Wszystkie te osoby zapisały się w historii naszego kraju, choć działały poza granicami Polski. Można powiedzieć, że kard. Kozłowiecki, kard. Świątek, ks. Żelazek byli najlepszymi ambasadorami Polski w całym XX wieku i na początku obecnego stulecia, uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie mogli poznać ich życiorysy dzięki uprzejmości bpa Mazura.

Spotkanie cieszyło się wielkim zainteresowaniem młodzieży, która zadawała wiele ciekawych pytań dotyczących pracy misjonarzy a także pytała ks. Biskupa o sprawy związane z wiarą. Pierwotnie zaplanowano spotkanie na 50 min. Trwało 1 godz. 45 min. Na zakończenie ks. Biskup udzielił błogosławieństwa w jednym z języków afrykańskich, przekazał również szkole dwie publikacje mówiące o życiu i działalności misyjnej Ojca Mariana Żelazka oraz Kard. Świątka.

(ww)

I Szkolny Konkurs Piosenki i Poezji Patriotycznej

25 października w naszej szkole odbył się I Szkolny Konkurs Piosenki i Poezji Patriotycznej. Organizatorkami były pani profesor Marta Jackiewicz i pani profesor Dorota Prokop. Celem imprezy było pielęgnowanie postaw patriotycznych, upowszechnienie kultury języka wśród młodzieży, popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją patriotyczną, rozwijanie recytatorskich i wokalnych uzdolnień młodzieży, promocja  talentów, rozbudzanie wrażliwości na piękno Ojczyzny ukazane w poezji, przypomnienie historii Polski poprzez treści zawarte w wierszach, uwrażliwianie i budzenie szacunku do symboli narodowych.

W Konkursie wzięło udział dwudziestu uczestników. Wystąpili oni w dwóch kategoriach: recytacji oraz piosenki.

W jury konkursu zasiadali: poetka, autorka kilku tomików poetyckich, pani Krystyna Gudel, redaktor naczelna Przeglądu Augustowskiego - pani Barbara Ciruk, oraz aktor, reżyser, członek zespołu "Mazurskie Trio", założyciel Teatru Piosenki w Augustowie - pan Wojciech Straszyński.

Na początku minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego 20 października tego roku  wyjątkowego Polaka – muzyka i kompozytora, pieśniarza, barda „Solidarności”, człowieka zaangażowanego w działalność opozycyjną – Przemysława Gintrowskiego.

Laureatami I Szkolnego Konkursu Piosenki i Poezji Patriotycznej zostali: w kategorii recytacji I miejsce zdobyła Klaudia Dobrowolska, II miejsce – Paulina Bartoszewicz, III miejsce – Magdalena Molenda.

Zgodnie z życzeniem organizatorek oraz uczestników I Szkolnego Konkursu Piosenki i Poezji Patriotycznej, stał się on nie tylko popisem umiejętności recytatorskich czy wokalnych, ale także sposobem oddania hołdu tym, dzięki którym od 94 lat Polska jest wolnym i niepodległym krajem.

1 o’clock tea

to niecodzienne spotkanie w ramach działalności Szkolnego Klubu Europejskiego działającego w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie. Naszym gościem specjalnym był Pan Steve Reeves, który zgodził się wziąć udział w naszym projekcie. Pan Steve Reeves pochodzi z malowniczego nadmorskiego miasta Southampton na południu Wielkiej Brytanii. Tematem spotkania, w którym wzięły udział klasy: IC, IIC, IIIC oraz IIB były stereotypy o Brytyjczykach. Nasz gość odniósł się do faktów i mitów o istniejących od lat w naszej polskiej kulturze stereotypów o mieszkańcach Wielkiej Brytanii. Były to m.in. stereotypy dotyczące jedzenia, pogody, brytyjskiego humoru, zwyczajów, a wśród nich picia herbaty o 5 po południu, królowej i rodziny królewskiej, czy tradycji spędzania czasu wolnego w pubach. W trakcie spotkania zagrał dla nas zespół składający się z uczniów naszego Liceum w składzie: Łukasz Pawłowski (klasa IID), Mateusz Drążek (klasa IIIC) oraz Patryk Pawłowski (klasa IIIC). Zespół zagrał w sumie 6 coverów, a były to: dwa utwory The Beatles – HELP! i Love Me Do, The Rolling Stones – Satisfaction, U2 - Desire, Nazareth – Hair Of The Dog oraz Placebo – Every You Every Me. Uczniowie biorący udział w spotkaniu mieli również okazję sprawdzić swoje wiadomości o Wielkiej Brytanii biorąc udział w dwóch quizach. Pierwszy przygotowany został przez uczennice klasy IIC – Angelikę Kozłowską oraz Karolinę Żochowską, a nosił tytuł ,,15 British Celebrities”. Kolejny quiz to ,,The Landmarks of Great Britain” autorstwa Pani Ewy Jakubowicz. W czasie spotkania pojawił się również bardzo krótki fragment ,,Alicji w Krainie Czarów” w reżyserii Tima Burton’a ze słynną widowiskową sceną picia herbatki, po której to około godziny 1 po południu mieliśmy okazję napić się prawdziwiej herbaty prosto z Londynu. Stąd też tytuł wieczorku ,,1 o’clock tea”. Słodki poczęstunek do herbatki upiekły uczennice klasy IIA. Całość spotkania przygotowali członkowie SKE pod opieką Pani Ewy Jakubowicz. Serdecznie dziękujemy również Pani Karolinie Kozłowskiej oraz Panu Radosławowi Lotkowskiemu za pomoc w przygotowaniu tego przedsięwzięcia.

Zdjęcia z herbatki: Marta Marciniuk oraz Marta Rzodkiewicz.

 

(ej)