III Powiatowy Maraton Pisania Listów Amnesty International

W dniach od 9 do 13 grudnia 2013 roku odbył się III Powiatowy Maraton Pisania Listów Amnesty International. Inicjatorem akcji w powiecie augustowskim jest II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie. W tym roku stanęliśmy w obronie Hakana Yamana, który został brutalnie pobity przez policję i ubiega się o swoje prawa.
Napisaliśmy 2072 listy – jest to nasz dotychczasowy rekord.!!!!:) Do akcji włączyły się także inne szkoły. Ilość napisanych listów przedstawia się następująco:
- Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym: 128 listów
- Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Augustowie: 36 listów
- Gimnazjum Nr 2 im. Sybiraków w Augustowie: 113 listów
- I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza: 391 listów
- Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie: 200 listów
- II Liceum Ogólnokształcące: 1204 listy.


Ponadto, uczniowie Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w ramach akcji zorganizowali koncert na auli naszej szkoły w piątek 13 grudnia! Składamy serdeczne podziękowania!:)

https://www.youtube.com/watch?v=snMkFaQk9K0

Oto film o mężczyźnie, w sprawie którego piszemy listy w tym roku w naszej szkole.


Mistrzostwa Europy w Karate Kyokushin

Na Mistrzostwach Europy w Karate Kyokushin, które odbyły się w Katowicach dnia 26.10.2013r.
uczeń klasy Ib, Adam Kawka zajął 3 miejsce


http://augustow24.pl/info/-dwa-medale-akkk-w-mistrzostwach-europy-kyokushin-karate-.10400.html


Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku

Dnia 15 listopada br. zostało zawarte porozumienie pomiędzy
II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie a Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej – prof. dr hab. Elżbietę Skrzydlewską. Celem zawartego porozumienia jest nawiązanie ścisłej współpracy w dziedzinie kształcenia młodzieży II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie oraz wymiany wiedzy i doświadczeń, które przyczynią się do popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych, rozwoju obu ośrodków, a także wzmocnienia współpracy środowiska naukowego z II LO w Augustowie.
W ramach zawartego porozumienia zrealizowane zostaną wspólne działania w formie różnorodnych inicjatyw i projektów, m.in. do II LO przyjadą profesorowie Uniwersytetu Medycznego z wykładami, a licealiści na zajęcia warsztatowe i ćwiczenia udadzą się do nowoczesnych laboratoriów Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Bezsprzecznie takie działania przyczynią się do zwiększenia dostępności wiedzy w zakresie nauk medycznych i farmaceutycznych wśród uczniów II LO oraz jej popularyzacji i promocji.


W V kweście zebraliśmy 10 351,14 zł oraz ok. 13 euro na potrzeby augustowskiego cmentarza

Dziękujemy darczyńcom.
Dziękujemy wszystkim kwestarzom.
Dziękujemy dyrekcji, nauczycielom i uczniom II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie za przygotowanie już piątej kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na augustowskim cmentarzu.
Dziękujemy Marii Kisielewskiej za pomysł tego dobrego dzieła i pracę na rzecz perfekcyjnej organizacji pięciu kolejnych zbiórek.
Dziękujemy młodzieży II LO za sprzątnięcie opuszczonych grobów i uporządkowanie całego terenu augustowskiej nekropolii, jak również cmentarza żydowskiego. Trwające cały październik prace koordynowali nauczyciele II LO: Maria Kisielewska i Zbigniew Citko.

Za dotychczas zebrane pieniądze udało się utworzyć lapidarium skupiające zabytkowe nagrobki i krzyże zebrane z augustowskiego cmentarza, rozpoczęto również budowę drugiego. Gruntownie odnowiono pięć pomników wykonanych z granitu oraz piaskowca. Drobniejsze prace wykonano przy kolejnych 25 nagrobkach. Przez cały rok młodzież systematycznie porządkuje cmentarz.

Augustowski cmentarz pięknieje – dziękujemy wszystkim, którzy mają w tym swój udział.

W imieniu Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie

Danuta Kaszlej


Zaduszki Patrotyczne

Zaduma nad przemijaniem, sensem życia i śmierci, hołd tym, którzy oddali życie za Ojczyznę. Taki wymiar miały Zaduszki Patriotyczne zaprezentowane w kaplicy na augustowskim cmentarzu 2 listopada 2013 r. przez Grupę Teatralną ANTRAKT z II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie.

Natalia Bartoszewicz, Anna Gulan, Katarzyna Ginszt, Natalia Kozielska, Agnieszka Krawczuk, Paulina Prostko, Anna Puczyłowska, Kacper Bućko, Jasiek Chełmiński, Rafał Rowiński i Karol Sokołowski pod opieką Marii Kisielewskiej i Tomasza Choroszewskiego przedstawili spektakl, zakończony przywołaniem poległych za Ojczyznę w ważnych dla naszego narodu momentach historycznych.

Recytującej i śpiewającej młodzieży gratulujemy talentu, a Marii Kisielewskiej stworzenia scenariusza umiejętnie łączącego poezję, muzykę i obraz.

Dziękujemy za mądrą refleksję i przypominamy, że spektakl zostanie powtórzony 9 listopada 2013 r. o godz. 17.00 w Osiedlowym Domu Kultury w Augustowie przy ul. Hożej.

W imieniu organizatorów Zaduszek Patriotycznych: II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie oraz Augustowskich Placówek Kultury serdecznie zapraszamy – naprawdę warto!!!

Zbigniew Kaszlej


II Szkolny Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej

29 października w naszej szkole odbył się II Szkolny Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej. Organizatorkami konkursu były pani profesor Dorota Prokop i pani profesor Marta Jackiewicz. Celem imprezy było pielęgnowanie postaw patriotycznych, rozwijanie recytatorskich i wokalnych uzdolnień młodzieży oraz przypomnienie historii Polski poprzez treści zawarte w recytowanych i śpiewanych tekstach.
W Festiwalu wzięło udział trzynastu uczestników. Wystąpili oni w dwóch kategoriach: recytacji oraz piosenki.
W jury konkursu zasiadały: poetka, autorka kilku tomików poetyckich, pani Krystyna Gudel oraz pani Dorota Bujnowska – wokalistka oraz kierownik Osiedlowego Domu Kultury.
Oto lista laureatów dzisiejszego festiwalu.
W kategorii recytacji pierwsze miejsce zajęła Magdalena Molenda, która zaprezentowała tekst Leszka Wójtowicza pt. „Moja litania”. Drugie miejsce jury przyznało Paulinie Bartoszewicz, która recytowała „Nekrolog” Kazimierza Wierzyńskiego, trzecie zaś Natalii Bartoszewicz wykonującej utwór nieznanego autora pt. „Za dusze poległych sióstr…”.
W kategorii piosenki jury wyróżniło następujących uczestników:
I miejsce otrzymała Katarzyna Ginszt wykonująca tekst Sławy Przybylskiej „Gdzie są kwiaty z tamtych lat”. II miejsce przypadło w udziale Natalii Kozielskiej śpiewającej utwór Jana Pietrzaka „Taki kraj”, III zaś Jankowi Chełmińskiemu, który wykonał utwór Zbigniewa Herberta „Przesłuchanie anioła” do muzyki Jacka Kaczmarskiego.
Zgodnie z życzeniem organizatorek II Szkolnego Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej, stał się on nie tylko popisem umiejętności recytatorskich czy wokalnych,
ale także sposobem oddania hołdu tym, dzięki którym od 95 lat Polska jest wolnym i niepodległym krajem.
Wszystkim naszym koleżankom i kolegom, którzy stali się laureatami dzisiejszego konkursu, a którzy już 7 listopada będą reprezentować naszą szkołę w Wojewódzkim Konkursie Poezji i Piosenki Patriotycznej, życzymy powodzenia.


II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie bezkonkurencyjne w konkursie pięknego czytania literatury rosyjskiej

18 października w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Hoża 2b odbył się po raz pierwszy w Augustowie niezwykły konkurs adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – Pięknego Czytania Literatury Rosyjskiej „Matrioszka”. Organizatorami konkursu były Augustowskie Placówki Kultury i Fundacja Mniejszości narodowych „Ruszcz”. Konkurs wpisywał się w obchody Dni Kultury Rosyjskiej w Augustowie.

Szkoły uczestniczące w konkursie prezentowały się zespołowo – troje uczniów czytało trzy wybrane przez siebie teksty poetyckie lub prozatorskie w całości lub fragmenty utworów z literatury rosyjskiej: dwa po rosyjsku i jeden po polsku. Występ każdej szkoły nie powinien był być dłuższy niż 10 minut. Wśród 8 zespołów (5 gimnazjów i 3 szkoły ponadgimnazjalne), które wzięły udział w konkursie, nasza szkoła nie znalazła sobie równych. Zespół II Liceum tworzyły: Agnieszka Wysocka (Ia) z bajką Samuiła Jakowliewicza Marszaka „Сказка о глупом мышонке”, Agnieszka Krawczuk (IIb) z wierszem Michaiła Jurjewicza Lermontowa „Nadejdzie dzień…” i Natalia Suchocka (IIIa) z wierszem Aleksandra Arkadjewicza Galicza „Я тебя не обижу” .

Jurorzy konkursu, którymi byli: Konsul Federacji Rosyjskiej przy Ambasadzie Rosji w Warszawie p.Giennadij Władimirow wraz z małżonką i p. Krystyna Fiodorow, pracownik Biblioteki Miejskiej w Augustowie, jednogłośnie stwierdzili, że najwyższy poziom w konkursie zaprezentował zespół naszej szkoły. To one – Agnieszka, Agnieszka i Natalia – nie miały sobie równych. Nie tylko pięknie, bo z prawidłowym akcentem, fonetyką i intonacją przeczytały swoje teksty, ale także zaprezentowały walory artystyczne, emocje, bo przecież literatura to burza uczuć i emocji zamknięta w słowa. Sztuką jest je wydobyć, pokazać otoczeniu, a to umiał tylko zespół II Liceum Ogólnokształcącego Augustowie. Za szczególny sposób interpretacji, za umiejętności artystyczne Natalia Suchocka, jako jedyna, została nagrodzona specjalnym wyróżnieniem Konsula Federacji Rosyjskiej i jego małżonki.

Zwycięskiemu zespołowi gratulujemy serdecznie.

Warto zwrócić uwagę na niezwykle wartościowe nagrody, które otrzymał zwycięski zespół. Są nimi przepięknie wydane (bogactwo zdjęć, informacji, szlachetny papier) opracowania monograficzne dotyczące kultury Rosji: literatury, architektury, malarstwa, muzyki i jej twórców, a wszystko w oryginale, czyli po rosyjsku – niezastąpione źródło informacji i doskonała pomoc dydaktyczna do ubogacania wiedzy o kraju, którego języka uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie uczą się tak chętnie.

Zwycięstwo naszej Szkoły w Konkursie Pięknego Czytania Literatury Rosyjskiej „Matrioszka” pokazało, że nauka języka rosyjskiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie jest bezsprzecznie na bardzo wysokim poziomie i to dlatego nasi uczniowie tak licznie przystępują do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu i zdają go na wysokim poziomie.