Nagroda Świadek Historii dla II LO w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie na wniosek Klubu Historycznego


Sukcesy naszych artystów w Łomży

15 listopada 2018 r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży odbyła się XII edycja Konkursu Poezji i Piosenki Patriotycznej „Polska to my”, którą honorowym patronatem objęli: Prezydent Miasta Łomża oraz Starosta Powiatu Łomżyńskiego.
Celem konkursu jest upowszechnianie inicjatyw twórczych poszukiwań w dziedzinie repertuaru, a także propagowanie wartości patriotycznych, rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie, rozwijanie zdolności recytatorskich i wokalnych, kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka. 
W zmaganiach wzięło udział ogółem 120 uczestników z 27 szkół z terenu województwa podlaskiego. Nasze liceum reprezentowali: Katarzyna Zaniewska (I b) oraz Gabriela Kleczkowska (II a) w kategorii recytacji oraz Bartosz Łosiński, Julia Kopiczko, Gabriela Kleczkowska, Kacper Jonik i (gościnnie) Maciej Hołubowicz w kategorii piosenki.

Eliminacje konkursowe oceniało niezależne jury w składzie: pani Anna Kamińska, pani Danuta Gradowska i pan Wawrzyniec Kłosiński (kategoria poezji) oraz pani Katarzyna Szmitko, pani Agnieszka Żemek-Pawczyńska i pan Mirosław Andrzej Korona (kategoria piosenki). Wśród nagrodzonych i wyróżnionych znaleźli się także nasi reprezentanci. Kwartet w składzie: Gabriela Kleczkowska, Julia Kopiczko, Maciej Hołubowicz i Kacper Janik zajął III miejsce za prezentację utworu zespołu Horytnica „Zaślubieni”. Jury przyznało również nagrodę specjalną w kategorii recytacji, ufundowaną przez panią Bernadetę Krynicką, Posła na Sejm RP, którą otrzymała Gabriela Kleczkowska za interpretację wiersza Anny Rudawcowej „Siostrze – tułaczce”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Poezja pachnąca niebem w ZST 

Jubileuszowy X Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy Św. Jana Pawła II, który odbył się tradycyjnie w augustowskim Zespole Szkół Technicznych im. gen. Prądzyńskiego, ponownie zapisał się złotymi głoskami na firmamencie nieba i w sercach uczestników. Patron Konkursu, choć nie wydaje już nowych tomików wierszy, z pewnością nie siedzi na chmurach z założonymi rękami, lecz wciąż pozyskuje dla nieba wiernych czytelników. Najlepszym tego przykładem jest udział w Konkursie 20 uczniów z augustowskich szkół: ACE, II LO oraz gospodarzy z ZST.

Poszukiwania Przedwiecznego Słowa w twórczości Jana Pawła II przyniosły obfity plon, tym bardziej, że młodzież rokrocznie sięga po nowe środki wyrazu. W ubiegłym roku uczennice II LO Daria Trocka i Patrycja Olizarowicz wykorzystały podczas recytacji podkład muzyczny, natomiast w tym roku przedstawiciel gospodarzy Adam Gryczewski przy deklamacji „Dalekich wybrzeży ciszy” postawił krok dalej i zagrał na gitarze. Ta oryginalna interpretacja przyniosła uzdolnionemu uczniowi wyróżnienie.

Pozostałe nagrody, ufundowane przez Zarząd Powiatu w Augustowie, otrzymali przedstawiciele II LO.

Bezapelacyjnym zwycięzcą został Mateusz Rusiłowski (opiekun artystyczny: Pani Dorota Prokop), który doskonale wcielił się w osobę „Szymona z Cyreny” i na kilka minut odebrał głos publiczności oraz jury, w którym zasiadła Pani Dorota Dzieniszewska i Erazm Stefanowski.

Wysoki poziom konkursu sprawił, że pozostałe miejsca na podium przyznano aż czterem uczniom. Dwie równorzędne drugie nagrody otrzymały wielokrotne laureatki konkursów recytatorskich Julia Kopiczko za „Myśli człowieka przyjmującego sakrament bierzmowania w pewnej podgórskiej wsi” (opiekun artystyczny: Pan Tomasz Choroszewski) i Gabriela Kleczkowska, która zaprezentowała utwór „Siostra” (opiekun artystyczny: Pan Tomasz Choroszewski).

Trzecie nagrody przypadły w udziale Dawidowi Sujacie, który także przedstawił utwór „Szymon z Cyreny” (opiekun artystyczny: Pan Tomasz Choroszewski) i Katarzynie Zaniewskiej prezentującej tekst „Zanim jeszcze potrafiłem rozróżnić wiele profilów” (opiekun artystyczny: Pan Tomasz Choroszewski).

Wyróżnieniami uhonorowani zostali natomiast: Kamila Krotoszyńska (opiekun artystyczny: Pan Tomasz Choroszewski), Aleksandra Czarow, Aleksandra Wojewnik, Klaudia Dominika Michałowska i Mateusz Olszewski (opiekun artystyczny: Pani Dorota Prokop).

Konkursowy jubileusz był także powodem, dla którego organizatorzy przygotowali niespodziankę, czyli spotkanie autorskie z osobą piszącą te słowa. Ze sceny popłynęły więc słowa wierszy patriotycznych, religijnych i miłosnych. Młodzież, ich opiekunowie i organizatorzy okazali się wyrozumiałymi słuchaczami, nagradzając poetę oklaskami i podziękowaniami.

Szczególne podziękowania należą się jednak pomysłodawcom Konkursu, czyli szkolnej pedagog Pani Dorocie Dzieniszewskiej i dyrektorowi szkoły Panu Maciejowi Oleksemu, a także opiekunom młodzieży: Pani Małgorzacie Puczyńskiej z ZST, Pani Dorocie Prokop z II LO, Panu Wiesławowi Sulewskiemu z ACE oraz Panu Tomaszowi Choroszewskiemu i Panu Grzegorzowi Gołaszewskiemu z II LO.

       Erazm Stefanowski

Zdjęcia: Zespół Szkół Technicznych w Augustowie, Tomasz Choroszewski

 

Mistrzostwa Szkoły w tenisie stołowym rozpoczęte!

We wtorek (20.11.2018 r.) rozpoczęły się Mistrzostwa II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie w tenisie stołowym. Idea zorganizowania zawodów wyszła od środowiska uczniowskiego. Pomysłodawcami byli: Miłosz Romanowski (II a), Marcin Baranowski (II a), czyli przedstawiciele Super Partii, oraz ich „grupa wsparcia”, czyli Miłosz Alejster (II b), Michał Ryniewicz (II b) oraz Maciej Godlewski (II b), którzy przedłożyli swój pomysł wicedyrektorowi szkoły, Panu Tomaszowi Choroszewskiemu. Spotkał się on z bardzo ciepłym przyjęciem. Swoją akceptację wyraziła również Pani Dyrektor Barbara Koronkiewicz. To kolejny przykład (po pomyśle zorganizowania „Nocy z II LO”, którego inicjatorami byli: Szymon Ewko, Michał Wasilewski i Sebastian Szyperek z klasy II b) inicjatywy uczniowskiej, który pokazuje, że młodzieży zależy na tym, by nasza szkoła była miejscem atrakcyjnym dla ucznia, w którym dużo się dzieje i każdy znajdzie coś dla siebie. Podkreślił to, wyrażając swoje uznanie, Pan Tomasz Choroszewski, który oficjalnie rozpoczął Mistrzostwa.

Dlatego już od wtorku na każdej długiej przerwie w auli szkoły można usłyszeć dźwięki odbijanej piłeczki celuloidowej. Codziennie rozgrywane są jedno lub dwa spotkania, zarówno w turnieju chłopców, jak i dziewcząt (obowiązuje zasada: przegrywający odpada). Raz w tygodniu odbywać się będą także mecze specjalne, z udziałem przedstawicieli rady pedagogicznej. Już w najbliższy piątek starcie polonistów – wicedyrektor szkoły, Pan Tomasz Choroszewski, zmierzy się z Panem Grzegorzem Gołaszewskim. Za tydzień z kolei Pan Zbigniew Citko zagra z Panem Radosławem Lotkowskim. Serdecznie zapraszamy całą społeczność II LO do kibicowania i wspierania swoich zawodników. Niech wygra najlepszy!


Sukcesy naszych recytatorów i literatów!

6 listopada 2018 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie odbył się finał powiatowego konkursu twórczości patriotycznej pod patronatem Starosty Augustowskiego „Tożsamość Polaka”. Mottem VII edycji były słowa Leopolda Staffa: „Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą! Lecz czymś największym, czym być można: Sobą!”, które bezpośrednio nawiązywały do setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj.

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: twórczości własnej oraz żywego słowa. W pierwszej z nich uczestnicy przygotowywali własny tekst poetycki lub prozatorski inspirowany hasłem i mottem konkursu. Prace oceniało niezależne jury w składzie: Izabela Basińska, Paweł Leszkowicz i Jan Saczko. Spośród trzydziestu trzech prac, które napłynęły, sześć było autorstwa uczniów naszej szkoły.  II miejsce zajął Piotr Milanowski z klasy II c za prozę *** [Prokurator śledczy] (opiekun: p. Tomasz Choroszewski). Natomiast wyróżnienie zdobyła Angelika Pomichter z klasy II c za opowiadanie „Polak” (opiekun: p. Tomasz Choroszewski).

Uczestników kategorii żywego słowa oceniała komisja w składzie: Dorota Sikora, Martyna Jatkowska-Chodacz, Paweł Leszkowicz, Konrad Milanowski. Zadaniem młodych artystów była prezentacja wybranych tekstów, także związanych z hasłem i mottem konkursu. Naszą szkołę reprezentowało dziewięcioro recytatorów. Zdecydowana większość z nich zajęła miejsca w ścisłej czołówce. Zwycięzcą został Błażej Galicki z klasy III b za niezwykłą interpretację wiersza Tadeusza Różewicza „Lament” (opiekun artystyczny: p. Tomasz Choroszewski). II miejsce zajęła Julia Kopiczko z klasy II c, która zaprezentowała tekst Anny Rudawcowej „Oskarżam” (opiekun artystyczny: p. Tomasz Choroszewski). Na trzecim stopniu podium uplasował się Mateusz Rusiłowski z klasy III d, który przedstawił wiersz Zbigniewa Herberta „Raport z oblężonego miasta” (opiekun artystyczny: p. Dorota Prokop). Wśród osób wyróżnionych znalazły się: Gabriela Kleczkowska z klasy II a za interpretację utworu Anny Rudawcowej „Siostrze – tułaczce” (opiekun artystyczny: p. Tomasz Choroszewski) oraz Justyna Wasilewska z klasy III b za przybliżenie wiersza Krystyny Przekop „Apoteoza matki” (opiekun artystyczny: p. Tomasz Choroszewski).

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym oraz ich opiekunom i życzymy dalszych sukcesów!