II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie powołane zostało do życia decyzją Kuratora Oświaty w Suwałkach z dnia 24.08.1992 roku i przekształcone (od 1 września 2002r.) w 3-letnią szkołę ponadgimnazjalną Uchwałą Nr 250/XXXV/2002 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30.01.2002r.

Szkoła nasza mieści się w odrestaurowanym budynku z 1927 roku (najstarszym budynku szkolnym Augustowa).
W przeszłości w budynku naszego Liceum siedzibę swoją miały następujące szkoły:

- Państwowe Seminarium Nauczycielskie (1927 – 36)
- Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne (1933 – 39)
- 4- klasowa Szkoła Ćwiczeń
- Państwowe Liceum i Gimnazjum (1937 – 39, 1945 – 48)
- Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego (1948 -50)
- Liceum Pedagogiczne (1950 – 67)
- Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących (1964 – 75)
- Liceum Ogólnokształcące im. G. Piramowicza (1968 – 75)
- Szkoła Podstawowa nr 3 (1975 – 88)
- Szkoła Podstawowa nr 4 (1993 – 94)

Budynek II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie zaliczony został do „zabytków architektonicznych” i otoczony opieką wojewódzkiego konserwatora zabytków; zaś „Dąb Niepodległości”, zasadzony ręką uczniów Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w 1928 roku, zarejestrowany jest jako Pomnik Przyrody.
Nie mniejsze znaczenie zabytkowe posiada płyta pamiątkowa z 1928roku, upamiętniająca 10-tą rocznicę odzyskania niepodległości, umieszczona obok w/w dębu. Płyta ta we wrześniu 1939 roku (po wejściu wojsk radzieckich do Augustowa) miała zostać, na rozkaz komendanta władz okupacyjnych, rozbita na szczątki i wywieziona z miasta. Odnaleziona została dopiero w czerwcu 1992 roku. Obecnie pamiątkowa płyta umieszczona została na należnym jej miejscu.
Na murach budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie znajdują się również trzy pamiątkowe tablice:
a) tablica upamiętniająca profesorów i uczniów seminarium nauczycielskiego, gimnazjum, którzy oddali życie za ojczyznę,
b) tablica upamiętniająca profesorów i uczniów liceum pedagogicznego,
c) tablica „Dar Narodowy” upamiętniająca przekazanie 50 tys. zł przez pana Andrzeja Wajdę na rozpoczęcie restauracji budynku szkoły.

Od roku 1996, w dniu zakończenia nauki, każdy rocznik uczniów klas III upamiętnia swoją obecność w szkole zasadzeniem drzewa w „Alei Absolwentów”.

II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie nosi  imię Polonii i Polaków na Świecie.

Koncepcja ta powstała z inicjatywy rodziców uczniów II LO, a następnie została poddana analizie w środowisku szkolnym. Zyskała również poparcie szerszej społeczności lokalnej oraz "Wspólnoty Polskiej" - wyrażone przez jej przewodniczącego, prof. Andrzeja Stelmachowskiego. Do wyboru takiego imienia skłoniła nas przeszłość historyczna naszego regionu i jego przygraniczne położenie.

Dziedzictwo, do którego chcemy się odwołać, stanowi skarbnicę ważnych wartości wychowawczych. Chcemy, aby nasza szkoła stała się miejscem pamięci o milionach naszych rodaków mieszkających poza granicami Ojczyzny oraz ośrodkiem przekazującym wiedzę o ich historii, kulturze i dokonaniach. Pragniemy szczególną opieką otoczyć Polaków mieszkających na Wschodzie tak, aby mogli poczuć ciepło Ojczystego Domu. Planujemy organizację wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin o korzeniach polskich, a w przyszłości utworzenie klasy polonijnej. Będziemy również dążyć, aby Polacy mieszkający na świecie mogli spotykać się w Augustowie, dzieląc się swoimi doświadczeniami.
Informujemy również, iż Patronatem Honorowym uroczystość nadania imienia szkole objął Ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska – prof. Andrzej Stelmachowski.

Uroczystość nadania imienia odbyła się 14 września 2007 roku na placu przed budynkiem II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie przy Al. K. Wyszyńskiego 1.