Uprzejmie informuję, że w związku z wpłynięciem zapytania do projektu umowy dodano § 10 dotyczący możliwości zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną.

Wojciech Walulik

Dyrektor

II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie

im. Polonii i Polaków na Świecie

Załączniki:

Nowa wersja - Załącznik nr 3 do SIWZ – Projekt umowy