Augustów, 2013-07-03

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w konkursie na prowadzenie sklepiku szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym
w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie


Informuję, iż w postępowaniu konkursowym na prowadzenie sklepiku szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, Al. Kard. Wyszyńskiego 1,
16-300 Augustów, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę, którą złożył Oferent: PHU Sklepik Szkolny Anna Smarkusz, ul. Skrajna 6, 16-300 Augustów:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Zaoferowana cena brutto

2

PHU Sklepik Szkolny Anna Smarkusz,

ul. Skrajna 6

16-300 Augustów

250,00

W przedmiotowym postępowaniu konkursowym oferty złożyli następujący Oferenci:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Zaoferowana cena

1

TEMIDA Maciej Sroczyński

ul. Jagienki 6 lok 18,

04-967 Warszawa

700,00/netto

2

PHU Sklepik Szkolny Anna Smarkusz,

ul. Skrajna 6,

16-300 Augustów

250,00/ brutto

W postępowaniu została odrzucona oferta:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Zaoferowana cena

Uzasadnienie

1

TEMIDA Maciej Sroczyński

ul. Jagienki 6 lok 18,

04-967 Warszawa

700,00/netto

Ofertę nr 1 została odrzucona z powodu braków formalnych:

1. Oferta nie zawiera wypełnionego formularza ofertowego (załącznik nr 1 do ogłoszenia) zgodnie z regulaminem konkursu ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego (pkt. 5, ppkt. 2).

Dyrektor