Starostwo Powiatowe w Augustowie 

oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie

zapraszają młodzież szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych  

do wzięcia udziału w powiatowym konkursie artystyczny


MULTI
MEDIALNY

PROJEKT

LITERACKI

 

XIV EDYCJA 2017

 

A oto temat tegorocznej edycji:

 

Przestrzeń wewnątrz.

Przestrzeń na zewnątrz.

  

Cele projektu

 Multimedialny Projekt Literacki łączy temat tegorocznej edycji, czyli ,,Przestrzeń wewnątrz. Przestrzeń na zewnątrz” z warsztatem pisarskim, obrazem oraz technikami multimedialnymi. Najważniejsze jest ciekawe, indywidualne potraktowanie tematu oraz umiejętność posługiwania się profesjonalnymi narzędziami do cyfrowej obróbki zdjęć, slajdów czy filmów.

Regulamin projektu 

I. Projekt adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na terenie powiatu augustowskiego oraz sejneńskiego.

II. Zakłada on przygotowanie prezentacji, w skład której wchodzą dwa podstawowe elementy:

1. Autorski tekst - do wyboru:

Ø  literacki – np. wiersz, opowiadanie

Ø  publicystyczny – np. artykuł

Ø  popularnonaukowy – np. esej

2. Techniki multimedialne (w tym: obraz, dźwięk, animacje). Technicznie mogą to być autorskie prezentacje czy pokazy slajdów w programie Microsoft PowerPoint™ lub PREZI®, animacje przygotowane w Macromedia Flash™ wraz ze zdjęciami poddanymi obróbce w Adobe Photoshop™ lub innych tego typu programach, a także filmy lub tzw. video clipy.

III. Autorzy będą publicznie prezentować swoje projekty przed niezależną komisją złożoną
z artystów fotografików oraz polonistów w dniu konkursu w auli II LO w Augustowie.

IV. Prezentacja projektu powinna trwać do 10 minut.

V. Temat ,,Przestrzeń wewnątrz. Przestrzeń na zewnątrz” to po pierwsze nic innego jak nasze wnętrze złożone z sieci myśli, ulotnych emocji, niespełnionych marzeń, dawnych i świeżych doświadczeń, pielęgnowanych wspomnień, czyli wewnętrznego krajobrazu, który jest niematerialny, niemierzalny, a który jest osobistym światem samym w sobie dla każdego z nas.
Z kolei przestrzeń na zewnątrz  jest dostrzegalna, realna, posiada trzy wymiary oraz jest osadzona w czasie. Przede wszystkim są to miejsca ważne (własny pokój, dom, miejscowość, w której mieszkam, ojczyzna),  funkcjonalne (miejsca użyteczności publicznej) lub te obszary, do których lubimy wracać lub chcielibyśmy wrócić z różnych względów (sentymentalnych, podróżniczych, wypoczynkowych, rodzinnych). Możecie skupić się więc na wybranym aspekcie tematu lub połączyć je w jedną harmonijną całość, w której to, co czujemy i to, co widzimy, jest nierozerwalne.

Inspiracji możecie wypatrywać wszędzie. Przy pracy nad projektem pamiętajcie, że świat duchowy, emocjonalny, jak i otaczająca nas rzeczywistość, przenikają się wzajemnie, ale mogą też istnieć osobno, jednak zawsze pozostaną dla nas znaczące i nieobojętne.

Źródło grafiki na stronie tytułowej: http://favim.com/image/230736/

VI. Projekty mogą wykonywać zarówno pojedynczy uczniowie, jak i zespoły dwuosobowe.

VII. Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (w załączniku).

 VIII. Prace konkursowe będą ocenianie zgodnie z następującymi kryteriami:

Ø  zgodność prezentacji z tematem tegorocznej edycji – max. 5 pkt

Ø  walory artystyczne zamieszczonych w pracy zdjęć/obrazów  – max. 5 pkt

Ø  praca włożona w obróbkę fotografii/obrazów – max. 5 pkt

Ø  walory tekstów literackich– max. 5 pkt

Ø  praca włożona w stworzenie/ dobór tekstów literackich – max. 5 pkt

Terminy

Zgłoszenia należy kierować na adres:
II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie

Al. Kardynała Wyszyńskiego 1, 16-300 Augustów

z dopiskiem: Multimedialny Projekt Literacki

do 29 maja 2017 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu, jak również wernisaż prac, odbędą się w piątek

2 czerwca 2017 r.


w auli II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 1 o godzinie 10.00.
Serdecznie zapraszamy autorów wszystkich projektów wraz z opiekunami.

Bliższych informacji udzielają pani Ewa Jakubowicz (502 527 932) oraz pani Dorota Prokop (608 400 937) lub pod numerem telefonu Liceum: 87 643-22-28

Nagrody 

Dla uczestników, których prace okażą się najbardziej interesujące językowo i technicznie, zostaną przyznane cenne nagrody. Ponadto wszyscy  uczestnicy biorący udział i wyróżnieni w projekcie, będą premiowani przy rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie jak również do innych szkół ponadgimnazjalnych.

Opiekunom, których uczniowie zdobędą nagrody bądź wyróżnienia w projekcie, wystosowane zostaną imienne podziękowania.

 

Forma nadsyłania prac to CD/DVD-ROM z następującymi informacjami zawartymi w karcie zgłoszenia:                                          

        

Karta zgłoszenia

 

 

Nazwa i adres szkoły

 

 

 

Tytuł projektu

 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna

oraz koniecznie
bezpośredni telefon kontaktowy!

 

 

 

Imię i nazwisko ucznia/uczniów

 

 

 

 Programy graficzne wykorzystane

do realizacji projektu

 

 

 

Wyrażam zgodę
/nie wyrażam zgody
na opublikowanie mojego projektu
na witrynie internetowej
II LO w Augustowie