Starostwo Powiatowe

oraz II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie

im. Polonii i Polaków na Świecie

 

zapraszają młodzież

klas VII szkół podstawowych,
klas gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych
do wzięcia udziału w powiatowym konkursie artystycznym

 

 

 

 

 

MULTIMEDIALNY

 

PROJEKT


LITERACKI

 

XV (jubileuszowa) EDYCJA 2018

 

 

A oto jej temat:

 

 

Wszystko jest iluzją (?).Informacje dostępne również na:

www.lo2.augustow.pl

zakładka Ø konkursy Ø Multimedialny Projekt Literacki

 

Cele projektu

 

Multimedialny Projekt Literacki łączy temat tegorocznej edycji, czyli ,,Wszystko jest iluzją (?)
z warsztatem pisarskim, obrazem oraz technikami multimedialnymi. Najważniejsze jest ciekawe, indywidualne potraktowanie tematu oraz umiejętność fotografowania otaczającego nas świata, rysowania/malowania lub/i posługiwania się profesjonalnymi narzędziami do cyfrowej obróbki zdjęć, slajdów czy filmów.

 

Regulamin projektu

 

I. Projekt adresowany jest do uczniów klas VII szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na terenie powiatu augustowskiego oraz powiatów z nim sąsiadujących.

 

II. Zakłada on przygotowanie prezentacji, w skład której wchodzą dwa podstawowe elementy:

 

1. Autorski tekst - do wyboru:

Ø  literacki – np. wiersz, opowiadanie

Ø  publicystyczny – np. artykuł

Ø  popularnonaukowy – np. esej

 

2. Fotografia, film, rysunek lub obraz (sfotografowany lub zeskanowany) oraz techniki multimedialne (w tym: obraz, dźwięk, animacje). Technicznie mogą to być autorskie prezentacje czy pokazy slajdów w programie Microsoft PowerPoint™ lub PREZI®, animacje przygotowane w Macromedia Flash™ wraz ze zdjęciami poddanymi obróbce w Adobe Photoshop™ lub innych tego typu programach, a także filmy lub tzw. video clipy.

 

III. Autorzy będą publicznie prezentować swoje projekty przed niezależną komisją złożoną
z artystów fotografików oraz polonistów w dniu konkursu w auli II LO w Augustowie.

 

IV. Prezentacja projektu powinna trwać do 10 minut.

 

V. Ludzie już od wieków zastanawiali się nad tym, czy to, czego doświadczają, co widzą i czują, jest prawdą czy tylko złudzeniem. W poszukiwania odpowiedzi na to pytanie wpisuje się zarówno literatura, jak i sztuki pozasłowne. 

Celem tegorocznej edycji konkursu jest próba zastanowienia się nad tym, czy otaczająca nas rzeczywistość jest czymś pewnym, czy możemy ufać naszym zmysłom. Czasem jest bowiem tak, że to, co widzimy, okazuje się być czymś innym, kiedy patrzymy na to z innej perspektywy.

Chciałybyśmy, żeby uczestnicy tegorocznej edycji Multimedialnego Projektu Literackiego postarali się spojrzeć na świat z innego niż dotychczas punktu widzenia i sprowokować do tego również jury i pozostałych odbiorców swoich prac.  

Temat ,,Wszystko jest iluzją (?)” można więc ująć zarówno w formę pytania/hipotezy, jak stwierdzenia/tezy.

Źródło grafiki na stronie tytułowej: https://art-in-europe.info/2017/11/page/2/

 

VI. Projekty mogą wykonywać zarówno pojedynczy uczniowie, jak i zespoły dwuosobowe.

 

VII. Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (w załączeniu).

 

VIII. Prace konkursowe będą ocenianie zgodnie z następującymi kryteriami:

Ø  zgodność prezentacji z tematem tegorocznej edycji – max. 5 pkt

Ø  walory artystyczne zamieszczonych w pracy zdjęć/obrazów  – max. 5 pkt

Ø  praca włożona w obróbkę fotografii/obrazów – max. 5 pkt

Ø  walory tekstów literackich– max. 5 pkt

Ø  praca włożona w stworzenie/ dobór tekstów literackich – max. 5 pkt

Terminy

 

Zgłoszenia należy kierować na adres:
II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie

al. Kardynała Wyszyńskiego 1, 16-300 Augustów

z dopiskiem: Multimedialny Projekt Literacki

 

do 4 czerwca 2018 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu, jak również wernisaż prac, odbędą się w piątek


8 czerwca 2018 r.


w auli II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie
przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 1
o godzinie 10.00.
Serdecznie zapraszamy autorów wszystkich projektów wraz z opiekunami.

 

Bliższych informacji udzielają pani Ewa Jakubowicz (502 527 932)
oraz pani Dorota Prokop (608 400 937)
lub pod numerem telefonu Liceum: 87 643-22-28

 

Nagrody

 

Dla uczestników, których prace okażą się najbardziej interesujące językowo i technicznie, zostaną przyznane cenne nagrody. Ponadto wszyscy  uczestnicy biorący udział i wyróżnieni w projekcie, będą premiowani przy rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie jak również do innych szkół ponadgimnazjalnych.

 

Opiekunom, których uczniowie zdobędą nagrody bądź wyróżnienia w projekcie, wystosowane zostaną imienne podziękowania.

 

Forma nadsyłania prac to CD/DVD-ROM
z następującymi informacjami zawartymi w karcie zgłoszenia:

                                                                                                                           

        

Karta zgłoszenia

 

 

Nazwa i adres szkoły

 

 

 

Tytuł projektu

 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna

oraz koniecznie
bezpośredni telefon kontaktowy!

 

 

 

Imię i nazwisko ucznia/uczniów

 

 

 

 Programy graficzne wykorzystane

do realizacji projektu

 

 

 

Wyrażam zgodę
/nie wyrażam zgody
na opublikowanie mojego projektu
na witrynie internetowej
II LO w Augustowie