Nasi przyjaciele z Białorusi

Wraz z przyjęciem niezwykłego imienia Polonii i Polaków na Świecie, II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie postawiło przed sobą wysokie pod względem moralnym wymagania:
- chcemy, aby nasza szkoła stała się miejscem pamięci o milionach naszych rodaków mieszkających poza granicami Ojczyzny oraz ośrodkiem przekazującym wiedzę o ich historii, kulturze i dokonaniach;
- pragniemy szczególną opieką otoczyć Polaków mieszkających na Wschodzie tak, aby mogli poczuć ciepło Ojczystego Domu;
- planujemy organizację wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin o korzeniach polskich, a w przyszłości utworzenie klasy polonijnej;
- będziemy również dążyć, aby Polacy mieszkający na świecie, mogli spotykać się w Augustowie, dzieląc się swoimi doświadczeniami.


Realizując powyższe, dyrekcja szkoły w czerwcu 2008 r. nawiązała i zapoczątkowała kontakty ze Szkołą Średnią z Polskim Językiem Nauczania w Grodnie na Białorusi. Z pierwszą wizytą do Grodna udali się: dyrektor szkoły, p. Wojciech Walulik i nauczyciel wychowania fizycznego, p. Marian Stankiewicz. Nawiązane kontakty trwają i rozwijają się. W marcu 2010 r. w Grodnie była liczna grupa nauczycieli z II LO w Augustowie. Niezwykle serdecznie i gościnnie zostali nauczyciele przyjęci przez dyrekcję, nauczycieli i młodzież. Występ zespołu wokalno – instrumentalnego „Kolorowe nutki” i harcerstwa dostarczył augustowskim nauczycielom głębokich i niezapomnianych wrażeń, był żywa lekcją patriotyzmu, umiłowania  Polski języka polskiego.
Obok wzajemnych wizyt dyrekcji obu szkół i nauczycieli w zaprzyjaźnionych placówkach z okazji różnych uroczystości (rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, studniówki, święta szkoły, uroczystości z okazji DEN), niezwykle cennym elementem tej przyjaźni jest wymiana młodzieży.
Od 2 do 8 czerwca 2010r. dziesięcioro uczniów z 10. klasy grodzieńskiej polskiej szkoły odpoczywało w Augustowie, gościło w Liceum i mieszkało w rodzinach naszych uczniów. Z początkiem swojego wakacyjnego odpoczynku goście z Białorusi mieli okazje zapoznać się z najbardziej urokliwymi zakątkami Suwalszczyzny, podziwiać piękno jezior augustowskich podczas rejsu statkiem szlakiem papieskim. Niezapomnianych przeżyć dostarczył spływ kajakowy i żeglowanie po jeziorze Necko. Wolne chwile młodzież uczestnicząca w wymianie mogła spędzić w Centrum Sportu i Rekreacji. Ciekawym doświadczeniem dla gości znad Niemna było uczestnictwo wspólnie z gospodarzami  - uczniami liceum w zajęciach dydaktycznych.
Młodzież z Grodna wraz z opiekunką – wicedyrektor szkoły p. Wiolettą Kowalczuk złożyła kwiaty pod obeliskiem z płytą upamiętniającą śmierć w Katyniu absolwentów i nauczycieli byłego Męskiego Seminarium Nauczycielskiego, które mieściło się w budynku naszej szkoły. Gorące pożegnanie gości i gospodarzy było wyrazem nawiązanych przyjaźni, obietnicą dalszych spotkań.
Pobyt grodzieńskiej młodzieży w Augustowie był możliwy dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców naszych uczniów i sponsoringowi osób prywatnych i instytucji.

Rewizyta augustowskich licealistów w Grodnie odbyła się w dniach 21 – 23 października 2010r. Wizycie tej przyświecał cel historyczno – kulturowy: poznania dziejów miasta - ważnego dla Polaków ośrodka narodowo – wyzwoleńczego oraz uczestniczenia w żywej lekcji języka polskiego nad Niemnem i w Bohatyrowiczach (powieściowym zaścianku szlacheckim). Młodzież mieszkała w polskich rodzinach. Historię miasta i obiekty związane z polską przeszłością pokazywała pani Maria Kuźmińska, nauczycielka z polskiej szkoły, przewodnik turystyczny, pasjonat prawdy historycznej. Młodzież, zanim wyruszyła poznawać miasto, zwiedziła muzeum Elizy Orzeszkowej, które mieści się w domu pisarki (obecnie przy ul. Elizy Orzeszko).  Niezwykłym przeżyciem był pobyt na dwóch mogiłach opisanych przez Elizę Orzeszkową w powieści „Nad Niemnem”: na grobie Jana i Cecylii – protoplastów rodu Bohatyrowiczów oraz na zbiorowej mogile uczestników powstania styczniowego.  Udało się też spotkać i porozmawiać z panią Anną Bohatyrowicz, potomkinią opisanego w powieści rodu. Pani Anna – pogodna, otwarta, ze łzami w oczach odpowiadała na pytania licealistów dotyczące jej rodziny i trudów życia na Białorusi.
Kolejny raz młodzież z Grodna gościła w Augustowie od 18 do 22 czerwca 2011r. Młodzież grodzieńska przyjechała na zaproszenie dyrektora II LO w Augustowie na wakacyjny odpoczynek. Zaoferowany przez gospodarzy program wypoczynku był urozmaicony, skłaniał do wypoczynku i poznania Ziemi Augustowskiej: spływ kajakowy, rejs żaglówką po jeziorze Necko, rejs statkiem Żeglugi Augustowskiej do Studzienicznej, wycieczka po Suwalszczyźnie, zwiedzanie królewskiego grodu i poznanie jego historii – to ważniejsze punkty letniego wypoczynku młodzieży z Białorusi w Augustowie.
Dzięki ogromnej życzliwości i finansowemu wsparciu Starostwa Powiatowego mogła odbyć się 21 czerwca 2011 roku wycieczka po Suwalszczyźnie. Pierwszym punktem naszej wyprawy krajoznawczej były Sejny, a w nich Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i zespól klasztorny podominikański. Stamtąd przejechaliśmy do Wigier. Zwiedziliśmy: wieżę zegarową,  kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, katakumby kamedulskie i eremy zakonników, apartamenty papieskie. Kolejnym punktem wycieczki było Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego w Starym Folwarku. Oprócz wystaw stałych, uczestników wycieczki zachwyciła wystawa czasowa, poświęcona porożom zwierząt różnych kontynentów. Ze Starego Folwarku udaliśmy się do Suwałk. W parku im. Marii Konopnickiej pod nowym, odsłoniętym w setną rocznicę śmierci poetki pomnikiem, młodzież zrobiła pamiątkowe zdjęcia i poznała krótki rys życia i działalności literackiej artystki. Wycieczkę zakończyliśmy w Augustowie.
Wraz z młodzieżą w Augustowie przebywała wicedyrektor Polskiej Szkoły w Grodnie p. Wioletta Kowalczuk – oddany i wierny przyjaciel II LO w Augustowie.