Harmonogram ogólnoszkolnych spotkań z rodzicami uczniów w II Liceum Ogólnokształcącym

w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie 

w roku szkolnym 2018/2019

 

W konsultacjach dla rodziców uczestniczą wszyscy nauczyciele.

Podczas zebrań wychowawców z rodzicami obecni są w szkole wszyscy nauczyciele.

 

Termin

Godzina

Tematyka

25.09.2018

(WT)

17.30

 

18.00

Klasy I - spotkanie informacyjno – organizacyjne z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas.

Klasy II i III – spotkanie informacyjno – organizacyjne z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas.

06.11.2018

(WT)

17.30 – 19.00

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I – III.

28.11.2018

(ŚR)

17.30

Spotkania wychowawców klas III z rodzicami informujące o ocenach przewidywanych na semestr.

10.01.2019 (CZW)

17.30

Klasy III – spotkanie informujące o ocenach uzyskanych przez uczniów za pierwszy semestr (ew. o wynikach próbnych egzaminów maturalnych).

14.02.2019 (CZW)

17.30

Klasy I i II - spotkanie informujące o ocenach uzyskanych przez uczniów za pierwszy semestr.

07.03.2019

(CZW)

17.30 – 18.30

Konsultacje dla rodziców uczniów klas III.

03.04.2019

(ŚR)

17.30 – 19.00

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II.

Klasy III – spotkanie informujące o przewidywanych ocenach rocznych (godzina ustalona przez wychowawcę).