Harmonogram ogólnoszkolnych spotkań z rodzicami uczniów w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie  w roku szkolnym 2017/2018

W konsultacjach dla rodziców uczestniczą wszyscy nauczyciele.

Podczas zebrań wychowawców z rodzicami obecni są w szkole wszyscy nauczyciele.

Termin

Godzina

Tematyka

12.09.2017

(WT)

17.30

 

18.00

Klasy I - spotkanie informacyjno – organizacyjne z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas.

Klasy II i III – spotkanie informacyjno – organizacyjne z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas.

30.11.2017

(CZW)

17.30

18.30 – 19.30

Spotkania wychowawców klas III z rodzicami informujące o ocenach przewidywanych na semestr.

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I – III.

11.01.2018 (CZW)

17.30

Klasy III – spotkanie informujące o ocenach uzyskanych przez uczniów za pierwszy semestr (ew. o wynikach próbnych egzaminów maturalnych).

15.02.2018 (CZW)

17.30

Klasy I i II - spotkanie informujące o ocenach uzyskanych przez uczniów za pierwszy semestr.

04.04.2018

(ŚR)

17.30 – 19.30

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II.

Klasy III – spotkanie informujące o przewidywanych ocenach rocznych (godzina ustalona przez wychowawcę).

30.05.2018

(ŚR)

18.00

Klasy I i II - spotkanie informujące o przewidywanych ocenach rocznych.

 

W związku z funkcjonowaniem dziennika elektronicznego nie odbędą się konsultacje dla uczniów klas III w 2. semestrze, które zazwyczaj odbywały się w marcu, dlatego proszę wychowawców klas trzecich o wnikliwe analizowanie sytuacji wychowanków (zwłaszcza w 2. semestrze) i indywidualne kontakty/ sygnały do rodziców w przypadkach niepokojących.