Harmonogram ogólnoszkolnych spotkań z rodzicami uczniów w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie w roku szkolnym 2016/2017

 

W konsultacjach dla rodziców uczestniczą wszyscy nauczyciele.

Podczas zebrań wychowawców z rodzicami obecni są w szkole wszyscy nauczyciele.

 

Termin

Godzina

Tematyka

21.09.2016

(ŚR)

17.00

 

17.30

Klasy I - spotkanie informacyjno – organizacyjne z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas.

Klasy II i III – spotkanie informacyjno – organizacyjne z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas.

03.11.2016

(CZW)

17.30 – 19.30

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I – III.

01.12.2016

(CZW)

17.30

Spotkania wychowawców klas III z rodzicami informujące o ocenach przewidywanych na semestr.

12.01.2017 (CZW)

17.30

Klasy III – spotkanie informujące o ocenach uzyskanych przez uczniów za pierwszy semestr (ew. o wynikach próbnych egzaminów maturalnych).

09.02.2017 (CZW)

17.30

Klasy I i II - spotkanie informujące o ocenach uzyskanych przez uczniów za pierwszy semestr.

01.03.2017

(ŚR)

17.30 – 19.30

Konsultacje dla rodziców uczniów klas III.

05.04.2017

(ŚR)

17.30 – 19.30

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II.

Klasy III – spotkanie informujące o przewidywanych ocenach rocznych (godzina ustalona przez wychowawcę).

01.06.2017

(CZW)

18.00

Klasy I i II - spotkanie informujące o przewidywanych ocenach rocznych.