KONKURS WIEDZY OLIMPIJSKIEJ

Rys historyczny

Idea organizacji konkursu zrodziła się w 2003 roku, kiedy to założyciele KLUBU  OLIMPIJCZYKA  W AUGUSTOWIE postanowili zorganizować konkurs, w którym młodzież oraz dorośli mogliby wykazać się wiedzą dotyczącą polskiego olimpizmu. Pierwszy konkurs odbył się w Gimnazjum nr 1w Augustowie. Od 2004 roku, z inicjatywy członka Zarządu Klubu Olimpijczyka Zbigniewa Ryniewicza oraz Prezesa Piotra Markiewicza przeniesiony został do siedziby II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie. Do 2011 roku odbyło się 9 edycji konkursowych, w których wzięło udział 5 gimnazjów : Gimnazjum w  Białobrzegach, Gimnazjum nr 4 w Augustowie, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 oraz Gimnazjum Zespołu Szkół Społecznych w Augustowie, a także nasze 4 szkoły ponadgimnazjalne: II Liceum Ogólnokształcące, I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Technicznych oraz Augustowskie Centrum Edukacyjne.

Cele

Głównym celem konkursu jest:

1. poznanie historii ruchu olimpijskiego w Polsce
2. promowanie idei olimpijskiej
3. przybliżenie tradycji i historii polskiego i światowego olimpizmu
4. współdziałanie w zespole, pomoc koleżeńska, przestrzeganie zasad konkursu, zdrowa rywalizacja, aktywność i zaangażowanie
5. zachęcanie młodzieży do interesowania się sportem, do śledzenia wydarzeń sportowych poprzez oglądanie transmisji TV, radiowych, prasę, uczestnictwo w zawodach sportowych, zaangażowanie na lekcjach w-f i zajęciach sportowych

Edycja 2011- laureaci konkursu

KONKURS WIEDZY OLIMPIJSKIEJ

20.04 2011r.

20 kwietnia  w II LO w Augustowie odbył się VIII Konkurs Wiedzy Olimpijskiej dla Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów. Konkurs zorganizowali członkowie zarządu Klubu Olimpijczyka – Piotr Markiewicz – medalista olimpijski z Atlanty oraz Zbigniew Ryniewicz- nauczyciel wychowania fizycznego w II LO. Każdego roku piszących test zaprasza II LO w Augustowie, a zmagania z zakresu olimpizmu otwiera  dyrektor szkoły – Wojciech Walulik. W tym roku do rywalizacji drużynowej i indywidualnej zgłosiło się 8 szkół : 4 gimnazja i 4 szkoły ponadgimnazjalne. W rywalizacji drużynowej kolejność szkół była następująca:

Gimnazja

Gimnazjum Białobrzegi – 181 pkt.

Gimnazjum nr 4 – 179 pkt.

Gimnazjum nr 2 – 151 pkt.

Gimnazjum Społeczne – 146 pkt.

Szkoły ponadgimnazjalne

I Liceum Ogólnokształcące- 177 pkt.

II Liceum Ogólnokształcące- 151 pkt.

Augustowskie Centrum Edukacyjne- 150 pkt.

Zespół Szkół Technicznych- 63 pkt.

Osiągnięcia indywidualne w gimnazjach

Łukasz Pawłowski – 43 pkt – Białobrzegi

Martyna Szymczyk – 43 pkt – Gimnazjum nr 4 ( po dogrywce)

Mateusz Rembowski – 40 pkt – Białobrzegi

Maciej Roszkowski– 39 pkt - Gimnazjum nr 4

Łukasz Wolski – 39 pkt - Gimnazjum nr 2 ( po dogrywce)

Osiągnięcia indywidualne w szkołach ponadgimnazjalnych

Michał Cimochowski – 40 pkt – ZST

Mateusz Mikos – 37 pkt – I LO

Damian Wierzbicki – 37 pkt – I LO

Radosław Gulan – 37 pkt – II LO ( po dogrywce)

Patryk Krzyżopolski – 36 -  I LO

Nagrody rzeczowe ufundowało Starostwo Powiatowe w Augustowie, natomiast książki o tematyce sportowej i upominki olimpijskie – Piotr Markiewicz.