Terminarz i regulamin XIV konkursu

„Historia utrwalona na starej fotografii”

II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie,

Starosta Augustowski oraz Burmistrz Miasta Augustów

zapraszają młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału

w XIII powiatowym konkursie „Historia utrwalona na starej fotografii”

Celem konkursu jest:

 • rozbudzenie zainteresowania historią najbliższego otoczenia,
 • poszerzenie wiedzy o dziejach regionu i losach jego mieszkańców,
 • pogłębienie miłości „własnej małej ojczyzny”,
 • kształtowanie wrażliwości artystycznej, umiejętności postrzegania fotografii  jako plastycznego zapisu rzeczywistości,
 • uczenie poszukiwania informacji, analizy, formułowania wniosków i ocen,
 • rozwijanie kultury języka i umiejętności prezentacji,
 • budzenie postawy szacunku dla źródeł przekazujących wiedzę o tradycjach rodzinnych i regionalnych i uwrażliwienie na konieczność ich zachowywania,
 • pozyskanie bądź zabezpieczenie fotografii i innych wartościowych źródeł do dziejów ziemi augustowskiej.

Adresatem konkursu jest młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prace można wykonać indywidualnie albo w dwuosobowej grupie. Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne ze zgodą autorów i ich prawnych opiekunów na jej publikację.

Tematy i forma pracy konkursowejdokładne informacje znajdują się w stanowiącym integralną część regulaminu poradniku: Kilka rad i informacji

Proponujemy do wyboru dwie kategorie – w każdej z nich oddzielnie oceniane będą prace gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 1. Czas zatrzymany w kadrze.
  W kategorii „Czas zatrzymany w kadrze” uczestnik konkursu sam decyduje, czego dotyczyć będzie praca i sam nadaje jej tytuł w zależności od charakteru materiału, który zaprezentuje. Wymagana forma opracowania  to prezentacja w programie Power Point. Poza płytą z jej zapisem prosimy dołączyć też wydruk.

Praca konkursowa powinna składać się z fotografii (jednej bądź kilku tematycznie powiązanych) wraz z opisem (pytania podstawowe zawiera załączony formularz „Opis fotografii”) a jej podstawą jest samodzielny autorski komentarz. Opracowanie może zawierać też skany innych niż zdjęcia źródeł historycznych, wykorzystanych w pracy.
Autorzy prac zakwalifikowanych do finału będą proszeni o ich prezentację przed jury
i publicznością.

 1. Augustowskie tropy na obczyźnie.
  Forma pracy może być dowolna – ważne, by opracowanie obrazowało losy mieszkańców naszego regionu, którzy z różnych powodów i w różnym czasie znaleźli się poza granicami Polski. Mogą być to opracowane dokumenty, listy, zdjęcia lub inne źródła z samodzielnym komentarzem autora; może być to praca historyczna, esej, reportaż, album, wywiady, czy też spisane relacje.
  W przypadku form całkowicie pozatekstowych (np. audio, audio-wideo, CD z materiałem wyłącznie ikonograficznym) do pracy powinna być dołączona część pisemna (zapis elektroniczny i wydruk), odzwierciedlająca proces badawczy autora lub zawierająca jego komentarz do źródeł. Wszystkie prace obrazujące „Augustowskie tropy na obczyźnie” oceni niezależne i kompetentne jury, ogłaszając swój werdykt podczas finału konkursu. W tej kategorii przewidujemy  publiczną prezentację jedynie najwyżej nagrodzonych opracowań (sposób prezentacji nie ma więc wpływu na decyzje jurorów, która zapada przed finałem, służy jedynie przedstawieniu pracy).

Uwaga:

Organizatorzy proszą o przesłanie wydruku prac oraz ich elektronicznego zapisu na płycie: tekst wraz ze źródłami. Zdjęcia i dokumenty prosimy zeskanować najlepiej w rozdzielczości 600 dpi, jeśli byłoby to problemem technicznym – przyjmiemy też skany w rozdzielczości 300 dpi. Prac nadesłanych na konkurs nie zwracamy. Jeśli zawierają one oryginały (a nie skany) zdjęć i dokumentów, które autorzy prac chcą odebrać – prosimy, by zgłosili się po nie po rozdaniu nagród podczas finału konkursu.

Każda praca powinna być zatytułowana w sposób nie będący powtórzeniem tylko tematu konkursu – jej tytuł wskaże jurorom najważniejszy dla autorów sens opracowania.

Terminarz konkursu:

 • Prace należy dostarczyć bądź nadesłać do 6 maja 2015 r. (piątek) na adres:
  II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie
  16-300 Augustów, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 1
  z dopiskiem „Historia utrwalona na starej fotografii”.
 • Autorów najciekawszych prac wraz z opiekunami zaprosimy 17 maja 2015 r. (wtorek) na objazd historyczny po miejscach znaczących w przeszłości regionu. Towarzyszyć mu będzie szkolenie z zakresu autoprezentacji ułatwiające przygotowanie do finałowej prezentacji (poprowadzi je Andrzej Matusiewicz, konsultant w CEN Suwałki).
 • Autorzy prac z tematu: „Czas zatrzymany w kadrze” nominowani do rywalizacji finałowej, zostaną o tym poinformowani do 14 maja 2014 r. Informacje zamieścimy na stronie Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie: www.akklub.pl
 • Finał, rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród w obydwu kategoriach nastąpi
  19 maja 2014 r. (czwartek) o godzinie 900 w auli II LO w Augustowie.

Zapraszamy na finał XIV edycji konkursu dyrektorów szkół, wszystkich opiekunów
i wszystkich autorów prac zgłoszonych w obu kategoriach, również tych nie nominowanych do finału. Uczestnicy konkursu mogą zaprosić rodziny i osoby, które wspierały je przy opracowaniu materiału.

Nagrody

Jury przyzna nagrody (I nagrodę w każdej z dwóch kategorii stanowi tablet) i wyróżnienia rzeczowe. Przewidziane są też nagrody specjalne, m.in.:

 • nagroda specjalna za najlepszą pracę o Obławie Augustowskiej fundowana przez Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie
 • nagroda Dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku
 • nagroda Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustów
 • nagroda Muzeum Ziemi Augustowskiej za prace o największej wartości muzealnej
 • nagroda Muzeum Okręgowego w Suwałkach

Upominkami i dyplomami podziękujemy również opiekunom prac konkursowych.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma zaświadczenie dokumentujące jego udział. Dyplomy laureatów w kategorii szkół gimnazjalnych będą premiowane przy naborze do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych dodatkowymi punktami za osiągnięcia w konkursie artystycznym szczebla powiatowego, jeśli zostaną wpisane na świadectwie szkolnym.

 

Możesz szukać rady u organizatora konkursu: Danuta Kaszlej, tel. 507 248 628
oraz w zakładce „Historia utrwalona na starej fotografii” na www. akklub.pl