Autor zdjęcia?

Kiedy zostało wykonane?

Gdzie zostało wykonane?

Co przedstawia (jakie osoby, obiekty, zdarzenia zostały utrwalone)?

 

 

 

 

 

 

 

 

W jakich okolicznościach – po co było zrobione?

 

 

 

 

 

 

 

Dlaczego wybrałaś/eś akurat to zdjęcie?

Skąd pochodzi prezentowana fotografia (zbiory rodzinne; zasoby znajomych, sąsiadów; muzeum; archiwum)?

Czyją jest własnością?

Czy właściciel udzielił zgody na jej prezentację w ramach konkursu i publikację?

Czy właściciel fotografii wyra-ża zgodę na jej umieszczenie w zbiorach Muzeum Ziemi Augustowskiej?

Skąd pochodzą informacje, które są podstawą Twego opracowania?

W wypadku opracowań – podaj autora, tytuł, miejsce i rok wydania, bądź adres stron internetowych. Jeśli wykorzystałeś relacje ustne – napisz, kto ich udzielił.