Harmonogram egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2017/2018:

Przedmiot

Data egzaminu, godzina rozpoczęcia części pisemnej

 

język polski

27 sierpnia 2018r. (poniedziałek), godz. 9.00

Sala nr 3 (parter)

Po części pisemnej odbędzie się część ustna.

biologia

27 sierpnia 2018r. (poniedziałek), godz. 14.00

Sala nr 3 (parter)

Po części pisemnej odbędzie się część ustna.

 

historia

28 sierpnia 2018r. (wtorek), godz.9.00

Sala nr 3 (parter)

Po części pisemnej odbędzie się część ustna.

 

matematyka

29 sierpnia 2018r. (środa), godz.9.00

Sala nr 3 (parter)

Po części pisemnej odbędzie się część ustna.