Harmonogram egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2016/2017:

Przedmiot

Data egzaminu, godzina rozpoczęcia części pisemnej

 

język polski

28 sierpnia 2017r. (poniedziałek), godz. 9.00

Sala nr 3 (parter)

Po części pisemnej odbędzie się część ustna.

 

historia

29 sierpnia 2017r. (wtorek), godz.9.00

Sala nr 3 (parter)

Po części pisemnej odbędzie się część ustna.

 

matematyka

28 sierpnia 2017r. (poniedziałek), godz.13.00

Sala nr 3 (parter)

Po części pisemnej odbędzie się część ustna.