Zgodnie z Komunikatem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży dotyczącym egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w sierpniu 2017 roku informujemy, że egzamin maturalny w terminie poprawkowym zostanie przeprowadzony w szkole macierzystej, tj. w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie

Część pisemna

Przedmiot

Data

Godzina rozpoczęcia

Miejsce przeprowadzenia egzaminu

Matematyka

22.08.2017

(wtorek)

900

3

(sala 102)

Język angielski

22.08.2017

(wtorek)

900

2

(sala 101)

 

Absolwent przystępujący do egzaminu powinien zgłosić się w wyznaczonym miejscu na 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem tożsamości ze zdjęciem i przyborami do pisania.

 

Część ustna

Przedmiot

Data

Godzina rozpoczęcia

Miejsce przeprowadzenia egzaminu

Język angielski

23.08.2017

(środa)

800

8

(sala 204)

 

 

Absolwent przystępujący do egzaminu powinien zgłosić się w wyznaczonym miejscu na 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem tożsamości ze zdjęciem.