Szkolny Plan Nauczania 2009/2012

 

Klasa III a – zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, fizyka i astronomia

Lp.

Zajęcia edukacyjne

Rok szkolny 2009/2010

Rok szkolny 2010/2011

Rok szkolny 2011/2012

Łącznie

Klasa I a

Klasa II a

Klasa III a

plan ram.

R

D

łącznie

plan ram.

R

D

łącznie

plan ram.

R

D

łącznie

plan ram.

R

D

łącznie

1.

Religia/Etyka

2

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

2

6

-

-

6

2.

Język polski

5

-

-

5

5

-

-

5

4

-

-

4

14

-

-

14

3.

Język angielski

3

-

-

3

3

-

-

3

3

-

-

3

9

-

-

9

4.

Język niemiecki *

2/0

-

-

2/0

2/0

-

-

2/0

2/0

-

-

2/0

6/0

-

-

6/0

Język francuski*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Język rosyjski *

0/2

-

-

0/2

0/2

-

-

0/2

0/2

-

-

0/2

0/6

-

-

0/6

5.

Historia

2

-

-

2

2

-

-

2

1

-

-

1

5

-

-

5

6.

Wiedza o społeczeństwie

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

1

2

-

-

2

7.

Wiedza o kulturze

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

8.

Matematyka

3

-

-

3

3

-

-

3

3

-

-

3

9

-

-

9

9.

Fizyka i astronomia

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

1

2

3

-

1

4

10.

Chemia

2

-

-

2

1

2

-

3

1

2

1

4

4

4

1

9

11.

Biologia

2

2

-

4

1

2

-

3

1

2

-

3

4

6

-

10

12.

Geografia

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

3

-

-

3

13.

Podstawy  przedsiębiorczości

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

2

14.

Technologia informacyjna

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

2

15.

Informatyka

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

Wychowanie fizyczne

3

-

-

3

3

-

-

3

3

-

-

3

9

-

-

9

17.

Przysposobienie obronne

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

2

18.

Godziny z wychowawca

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

3

-

-

3

19.

Wychowanie do życia w rodzinie

 

14 godzin w każdej klasie w tym 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców

 

-

0,5

0,5

-

-

0,5

0,5

-

-

0,5

0,5

-

-

1,5

1,5

20.

Zajęcia pozalekcyjne

 

 

0,5

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

0,5

21.

Łącznie dla ucznia

31

2

1

34

29

4

0,5

33,5

24

4

2,5

30,5

84

10

4

98

R- godziny na nauczanie w zakresie rozszerzonym

D- godziny do dyspozycji dyrektora

*- zajęcia zgodnie z potrzebami uczniów – uczeń wybiera tylko jeden język obcy z podanych

Klasa III b – zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka i astronomia, geografia

 

Lp.

Zajęcia edukacyjne

Rok szkolny 2009/2010

Rok szkolny 2010/2011

Rok szkolny 2011/2012

Łącznie

Klasa I b

Klasa II b

Klasa III b

plan ram.

R

D

łącznie

plan ram.

R

D

łącznie

plan ram.

R

D

łącznie

plan ram.

R

D

łącznie

1.

Religia/Etyka

2

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

2

6

-

-

6

2.

Język polski

5

-

-

5

5

-

-

5

4

-

-

4

14

-

-

14

3.

Język angielski

3

-

-

3

3

-

-

3

3

-

-

3

9

-

-

9

4.

Język niemiecki *

2/0

-

-

2/0

2/0

-

-

2/0

2/0

-

-

2/0

6/0

-

-

6/0

Język francuski*

0/2

-

-

0/2

0/2

-

-

0/2

0/2

-

-

0/2

0/6

-

-

0/6

Język rosyjski *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Historia

2

-

-

2

2

-

-

2

1

-

-

1

5

-

-

5

6.

Wiedza o społeczeństwie

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

2

7.

Wiedza o kulturze

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

8.

Matematyka

3

1

-

4

3

1

1

5

3

2

1

6

9

4

2

15

9.

Fizyka i astronomia

2

-

-

2

2

1

-

3

1

2

-

3

5

3

-

8

10.

Chemia

2

-

-

2

1

-

-

1

-

-

-

-

3

-

-

3

11.

Biologia

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

3

-

-

3

12.

Geografia

1

1

-

2

1

1

-

2

1

1

-

2

3

3

-

6

13.

Podstawy  przedsiębiorczości

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

1

2

-

-

2

14.

Technologia informacyjna

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

2

15.

Wychowanie fizyczne

3

-

-

3

3

-

-

3

3

-

-

3

9

-

-

9

16.

Przysposobienie obronne

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

2

17.

Godziny z wychowawca

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

3

-

-

3

18.

Wychowanie do życia w rodzinie

14 godzin w każdej klasie w tym 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców

 

-

0,5

0,5

-

-

0,5

0,5

-

-

0,5

0,5

-

-

1,5

1,5

19.

Zajęcia pozalekcyjne

-

-

0,5

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

0,5

20.

Łącznie  dla ucznia

31

2

1

34

30

3

1,5

34,5

23

5

1,5

29,5

84

10

4

98

R- godziny na nauczanie w zakresie rozszerzonym

D- godziny do dyspozycji dyrektora

*- zajęcia zgodnie z potrzebami uczniów – uczeń wybiera tylko jeden język obcy z podanych

Klasa III c – zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym: język angielski, drugi język obcy, wiedza o społeczeństwie

Lp.

Zajęcia edukacyjne

Rok szkolny 2009/2010

Rok szkolny 2010/2011

Rok szkolny 2011/2012

Łącznie

Klasa I c

Klasa II c

Klasa III c

plan ram.

R

D

łącznie

plan ram.

R

D

łącznie

plan ram.

R

D

łącznie

plan ram.

R

D

łącznie

1.

Religia/Etyka

2

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

2

6

-

-

6

2.

Język polski

5

-

-

5

5

-

-

5

4

-

-

4

14

-

-

14

3.

Język angielski

3

1

-

4

3

2

1

6

3

3

-

6

9

6

1

16

4.

Język niemiecki *

2/0

1/0

-

3/0

2/0

1/0

-

3/0

2/0

1/0

-

3/0

6/0

3/0

-

9/0

Język francuski*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język rosyjski *

0/2

0/1

-

0/3

0/2

0/1

-

0/3

0/2

0/1

-

0/3

0/6

0/3

-

0/9

5.

Historia

2

-

-

2

2

-

-

2

1

-

-

1

5

-

-

5

6.

Wiedza o społeczeństwie

-

-

-

-

1

-

1

2

1

1

-

2

2

1

1

4

7.

Wiedza o kulturze

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

8.

Matematyka

3

-

-

3

3

-

-

3

3

-

-

3

9

-

-

9

9.

Fizyka i astronomia

2

-

-

2

1

-

-

1

1

-

-

1

4

-

-

4

10.

Chemia

2

-

-

2

1

-

-

1

-

-

-

-

3

-

-

3

11.

Biologia

2

-

-

2

1

-

-

1

1

-

-

1

4

-

-

4

12.

Geografia

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

3

-

-

3

13.

Podstawy  przedsiębiorczości

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

1

2

-

-

2

14.

Technologia informacyjna

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

2

15.

Informatyka

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

Wychowanie fizyczne

3

-

-

3

3

-

-

3

3

-

-

3

9

-

-

9

17.

Przysposobienie obronne

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

2

18.

Godziny z wychowawca

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

3

-

-

3

19.

Wychowanie do życia w rodzinie

 

14 godzin w każdej klasie w tym 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców

-

-

0,5

0,5

-

-

0,5

0,5

-

-

0,5

0,5

-

-

1,5

1,5

20.

Zajęcia pozalekcyjne

-

-

0,5

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

0,5

21.

Łącznie  dla ucznia

31

2

1

34

29

3

2,5

34,5

24

5

0,5

29,5

84

10

4

98

R- godziny na nauczanie w zakresie rozszerzonym

D- godziny do dyspozycji dyrektora

*- zajęcia zgodnie z potrzebami uczniów – uczeń wybiera tylko jeden język obcy z podanych

Klasa III d – zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Lp.

Zajęcia edukacyjne

Rok szkolny 2009/2010

Rok szkolny 2010/2011

Rok szkolny 2011/2012

Łącznie

Klasa I d

Klasa II d

Klasa III d

plan ram.

R

D

łącznie

plan ram.

R

D

łącznie

plan ram.

R

D

łącznie

plan ram.

R

D

łącznie

1.

Religia/Etyka

2

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

2

6

-

-

6

2.

Język polski

5

1

-

6

5

1

-

6

4

2

1

7

14

4

1

19

3.

Język angielski

3

-

-

3

3

-

-

3

3

-

-

3

9

-

-

9

4.

Język niemiecki *

2/0

-

-

2/0

2/0

-

-

2/0

2/0

-

-

2/0

6/0

-

-

6/0

Język francuski*

2/0

-

-

0/2

0/2

-

-

0/2

0/2

-

-

0/2

0/6

-

-

0/6

Język rosyjski *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Historia

2

1

-

3

2

1

1

4

1

3

-

4

5

5

1

11

6.

Wiedza o społeczeństwie

-

-

-

-

1

-

-

1

1

1

-

2

2

1

-

3

7.

Wiedza o kulturze

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

8.

Matematyka

3

-

-

3

3

-

-

3

3

-

-

3

9

-

-

9

9.

Fizyka i astronomia

2

-

-

2

2

-

-

2

-

-

-

-

4

-

-

4

10.

Chemia

2

-

-

2

1

-

-

1

-

-

-

-

3

-

-

3

11.

Biologia

2

-

-

2

2

-

-

2

-

-

-

-

4

-

-

4

12.

Geografia

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

3

-

-

3

13.

Podstawy  przedsiębiorczości

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

1

2

-

-

2

14.

Technologia informacyjna

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

2

15.

Informatyka

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

Wychowanie fizyczne

3

-

-

3

3

-

-

3

3

-

-

3

9

-

-

9

17.

Przysposobienie obronne

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

2

18.

Godziny z wychowawca

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

3

-

-

3

19.

Wychowanie do życia w rodzinie

14 godzin w każdej klasie w tym 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców

 

-

0,5

0,5

-

-

0,5

0,5

-

-

0,5

0,5

-

-

1,5

1,5

20.

Zajęcia pozalekcyjne

-

-

0,5

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

0,5

21.

Łącznie dla ucznia

31

2

1

34

31

2

1,5

34,5

22

6

1,5

29,5

84

10

4

98

R- godziny na nauczanie w zakresie rozszerzonym

D- godziny do dyspozycji dyrektora

*- zajęcia zgodnie z potrzebami uczniów – uczeń wybiera tylko jeden język obcy z podanych

 

Szkolny Plan Nauczania 2010/2013

Klasa II a – zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia,

Lp.

Zajęcia edukacyjne

Rok szkolny 2010/2011

Rok szkolny 2011/2012

Rok szkolny 2012/2013

Łącznie

Klasa I a

Klasa II a

Klasa III a

plan ram.

R

D

łącznie

plan ram.

R

D

łącznie

plan ram.

R

D

łącznie

plan ram.

R

D

łącznie

1.

Religia/Etyka

2

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

2

6

-

-

6

2.

Język polski

5

-

-

5

5

-

-

5

4

-

-

4

14

-

-

14

3.

Język angielski

3

-

-

3

3

-

-

3

3

-

-

3

9

-

-

9

4.

Język niemiecki *

2/0

-

-

2/0

2/0

-

-

2/0

2/0

-

-

2/0

6/0

-

-

6/0

Język francuski*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Język rosyjski *

0/2

-

-

0/2

0/2

-

-

0/2

0/2

-

-

0/2

0/6

-

-

0/6

5.

Historia

2

-

-

2

2

-

-

2

1

-

-

1

5

-

-

5

6.

Wiedza o społeczeństwie

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

1

2

-

-

2

7.

Wiedza o kulturze

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

8.

Matematyka

3

-

-

3

3

-

-

3

3

-

-

3

9

-

-

9

9.

Fizyka i astronomia

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

3

-

-

3

10.

Chemia

2

-

1

3

1

2

-

3

1

2

1

4

4

4

2

10

11.

Biologia

2

2

-

4

1

2

-

3

1

2

-

3

4

6

-

10

12.

Geografia

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

3

-

-

3

13.

Podstawy  przedsiębiorczości

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

2

14.

Technologia informacyjna

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

2

15.

Wychowanie fizyczne

3

-

-

3

3

-

-

3

3

-

-

3

9

-

-

9

16.

Przysposobienie obronne

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

2

17.

Godziny z wychowawca

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

3

-

-

3

18.

Wychowanie do życia w rodzinie

 

14 godzin w każdej klasie w tym 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców

 

-

0,5

0,5

-

-

0,5

0,5

-

-

0,5

0,5

-

-

1,5

1,5

19.

Zajęcia pozalekcyjne

 

 

0,5

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

0,5

20.

Łącznie dla ucznia

31

2

2

35

29

4

0,5

33,5

24

4

1,5

29,5

84

10

4

98

R- godziny na nauczanie w zakresie rozszerzonym

D- godziny do dyspozycji dyrektora

*- zajęcia zgodnie z potrzebami uczniów – uczeń wybiera tylko jeden język obcy z podanych

Klasa II b – zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka i astronomia, geografia

 

Lp.

Zajęcia edukacyjne

Rok szkolny 2010/2011

Rok szkolny 2011/2012

Rok szkolny 2012/2013

Łącznie

Klasa I b

Klasa II b

Klasa III b

plan ram.

R

D

łącznie

plan ram.

R

D

łącznie

plan ram.

R

D

łącznie

plan ram.

R

D

łącznie

1.

Religia/Etyka

2

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

2

6

-

-

6

2.

Język polski

5

-

-

5

5

-

-

5

4

-

-

4

14

-

-

14

3.

Język angielski

3

-

-

3

3

-

-

3

3

-

-

3

9

-

-

9

4.

Język niemiecki *

2/0

-

-

2/0

2/0

-

-

2/0

2/0

-

-

2/0

6/0

-

-

6/0

Język francuski*

0/2

-

-

0/2

0/2

-

-

0/2

0/2

-

-

0/2

0/6

-

-

0/6

Język rosyjski *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Historia

2

-

-

2

2

-

-

2

1

-

-

1

5

-

-

5

6.

Wiedza o społeczeństwie

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

2

7.

Wiedza o kulturze

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

8.

Matematyka

3

1

-

4

3

1

1

5

3

2

1

6

9

4

2

15

9.

Fizyka i astronomia

2

-

-

2

2

1

-

3

1

2

-

3

5

3

-

8

10.

Chemia

2

-

-

2

1

-

-

1

-

-

-

-

3

-

-

3

11.

Biologia

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

3

-

-

3

12.

Geografia

1

1

-

2

1

1

-

2

1

1

-

2

3

3

-

6

13.

Podstawy  przedsiębiorczości

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

1

2

-

-

2

14.

Technologia informacyjna

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

2

15.

Wychowanie fizyczne

3

-

-

3

3

-

-

3

3

-

-

3

9

-

-

9

16.

Przysposobienie obronne

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

2

17.

Godziny z wychowawca

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

3

-

-

3

18.

Wychowanie do życia w rodzinie

14 godzin w każdej klasie w tym 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców

-

0,5

0,5

-

-

0,5

0,5

-

-

0,5

0,5

-

-

1,5

1,5

19.

Zajęcia pozalekcyjne

-

-

0,5

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

0,5

20.

Łącznie  dla ucznia

31

2

1

34

30

3

1,5

34,5

23

5

1,5

29,5

84

10

4

98

R- godziny na nauczanie w zakresie rozszerzonym

D- godziny do dyspozycji dyrektora

*- zajęcia zgodnie z potrzebami uczniów – uczeń wybiera tylko jeden język obcy z podanych

Klasa II c – zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym: język angielski, drugi język obcy, wiedza o społeczeństwie

Lp.

Zajęcia edukacyjne

Rok szkolny 2010/2011

Rok szkolny 2011/2012

Rok szkolny 2012/2013

Łącznie

Klasa I c

Klasa II c

Klasa III c

plan ram.

R

D

łącznie

plan ram.

R

D

łącznie

plan ram.

R

D

łącznie

plan ram.

R

D

łącznie

1.

Religia/Etyka

2

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

2

6

-

-

6

2.

Język polski

5

-

-

5

5

-

-

5

4

-

-

4

14

-

-

14

3.

Język angielski

3

1

-

4

3

2

1

6

3

3

-

6

9

6

1

16

4.

Język niemiecki *

2/0

1/0

-

3/0

2/0

1/0

-

3/0

2/0

1/0

-

3/0

6/0

3/0

-

9/0

Język francuski*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język rosyjski *

0/2

0/1

-

0/3

0/2

0/1

-

0/3

0/2

0/1

-

0/3

0/6

0/3

-

0/9

5.

Historia

2

-

-

2

2

-

-

2

1

-

-

1

5

-

-

5

6.

Wiedza o społeczeństwie

-

-

-

-

1

-

1

2

1

1

-

2

2

1

1

4

7.

Wiedza o kulturze

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

8.

Matematyka

3

-

-

3

3

-

-

3

3

-

-

3

9

-

-

9

9.

Fizyka i astronomia

2

-

-

2

1

-

-

1

1

-

-

1

4

-

-

4

10.

Chemia

2

-

-

2

1

-

-

1

-

-

-

-

3

-

-

3

11.

Biologia

2

-

-

2

1

-

-

1

1

-

-

1

4

-

-

4

12.

Geografia

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

3

-

-

3

13.

Podstawy  przedsiębiorczości

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

1

2

-

-

2

14.

Technologia informacyjna

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

2

15.

Wychowanie fizyczne

3

-

-

3

3

-

-

3

3

-

-

3

9

-

-

9

16.

Przysposobienie obronne

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

2

17.

Godziny z wychowawca

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

3

-

-

3

18.

Wychowanie do życia w rodzinie

 

14 godzin w każdej klasie w tym 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców

-

-

0,5

0,5

-

-

0,5

0,5

-

-

0,5

0,5

-

-

1,5

1,5

19.

Zajęcia pozalekcyjne

-

-

0,5

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

0,5

20.

Łącznie  dla ucznia

31

2

1

34

29

3

2,5

34,5

24

5

0,5

29,5

84

10

4

98

R- godziny na nauczanie w zakresie rozszerzonym

D- godziny do dyspozycji dyrektora

*- zajęcia zgodnie z potrzebami uczniów – uczeń wybiera tylko jeden język obcy z podanych

Klasa II d – zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Lp.

Zajęcia edukacyjne

Rok szkolny 2010/2011

Rok szkolny 2011/2012

Rok szkolny 2012/2013

Łącznie

Klasa I d

Klasa II d

Klasa III d

plan ram.

R

D

łącznie

plan ram.

R

D

łącznie

plan ram.

R

D

łącznie

plan ram.

R

D

łącznie

1.

Religia/Etyka

2

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

2

6

-

-

6

2.

Język polski

5

1

-

6

5

1

-

6

4

2

1

7

14

4

1

19

3.

Język angielski

3

-

-

3

3

-

-

3

3

-

-

3

9

-

-

9

4.

Język niemiecki *

2/0

-

-

2/0

2/0

-

-

2/0

2/0

-

-

2/0

6/0

-

-

6/0

Język francuski*

2/0

-

-

0/2

0/2

-

-

0/2

0/2

-

-

0/2

0/6

-

-

0/6

Język rosyjski *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Historia

2

1

-

3

2

1

1

4

1

3

-

4

5

5

1

11

6.

Wiedza o społeczeństwie

-

-

-

-

1

-

-

1

1

1

-

2

2

1

-

3

7.

Wiedza o kulturze

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

8.

Matematyka

3

-

-

3

3

-

-

3

3

-

-

3

9

-

-

9

9.

Fizyka i astronomia

2

-

-

2

2

-

-

2

-

-

-

-

4

-

-

4

10.

Chemia

2

-

-

2

1

-

-

1

-

-

-

-

3

-

-

3

11.

Biologia

2

-

-

2

2

-

-

2

-

-

-

-

4

-

-

4

12.

Geografia

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

3

-

-

3

13.

Podstawy  przedsiębiorczości

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

1

2

-

-

2

14.

Technologia informacyjna

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

2

15.

Wychowanie fizyczne

3

-

-

3

3

-

-

3

3

-

-

3

9

-

-

9

16.

Przysposobienie obronne

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

2

17.

Godziny z wychowawca

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

3

-

-

3

18.

Wychowanie do życia w rodzinie

14 godzin w każdej klasie w tym 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców

 

-

0,5

0,5

-

-

0,5

0,5

-

-

0,5

0,5

-

-

1,5

1,5

19.

Zajęcia pozalekcyjne

-

-

0,5

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

0,5

20.

Łącznie dla ucznia

31

2

1

34

31

2

1,5

34,5

22

6

1,5

29,5

84

10

4

98

R- godziny na nauczanie w zakresie rozszerzonym

D- godziny do dyspozycji dyrektora

*- zajęcia zgodnie z potrzebami uczniów – uczeń wybiera tylko jeden język obcy z podanych

 

 

 

 

 

 

Szkolny Plan Nauczania 2011/2014

Klasa I a – zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia,

Lp.

Zajęcia edukacyjne

Rok szkolny 2011/2012

Rok szkolny 2012/2013

Rok szkolny 2013/2014

Łącznie

Klasa I a

Klasa II a

Klasa III a

plan ram.

R

D

łącznie

plan ram.

R

D

łącznie

plan ram.

R

D

łącznie

plan ram.

R

D

łącznie

1.

Religia/Etyka

2

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

2

6

-

-

6

2.

Język polski

5

-

-

5

5

-

-

5

4

-

-

4

14

-

-

14

3.

Język angielski

3

-

-

3

3

-

-

3

3

-

-

3

9

-

-

9

4.

Język niemiecki *

2/0

-

-

2/0

2/0

-

-

2/0

2/0

-

-

2/0

6/0

-

-

6/0

Język francuski*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Język rosyjski *

0/2

-

-

0/2

0/2

-

-

0/2

0/2

-

-

0/2

0/6

-

-

0/6

5.

Historia

2

-

-

2

2

-

-

2

1

-

-

1

5

-

-

5

6.

Wiedza o społeczeństwie

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

1

2

-

-

2

7.

Wiedza o kulturze

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

8.

Matematyka

3

-

-

3

3

-

-

3

3

-

-

3

9

-

-

9

9.

Fizyka i astronomia

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

3

-

-

3

10.

Chemia

2

-

1

3

1

2

-

3

1

2

1

4

4

4

2

10

11.

Biologia

2

2

-

4

1

2

-

3

1

2

-

3

4

6

-

10

12.

Geografia

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

3

-

-

3

13.

Podstawy  przedsiębiorczości

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

2

14.

Technologia informacyjna

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

2

15.

Wychowanie fizyczne

3

-

-

3

3

-

-

3

3

-

-

3

9

-

-

9

16.

Przysposobienie obronne

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

2

17.

Godziny z wychowawca

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

3

-

-

3

18.

Wychowanie do życia w rodzinie

 

14 godzin w każdej klasie w tym 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców

-

0,5

0,5

-

-

0,5

0,5

-

-

0,5

0,5

-

-

1,5

1,5

19.

Zajęcia pozalekcyjne

0,5

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

0,5

20.

Łącznie dla ucznia

31

2

2

35

29

4

0,5

33,5

24

4

1,5

29,5

84

10

4

98

R- godziny na nauczanie w zakresie rozszerzonym

D- godziny do dyspozycji dyrektora

*- zajęcia zgodnie z potrzebami uczniów – uczeń wybiera tylko jeden język obcy z podanych

Klasa I b – zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka i astronomia, geografia

 

Lp.

Zajęcia edukacyjne

Rok szkolny 2011/2012

Rok szkolny 2012/2013

Rok szkolny 2013/2014

Łącznie

Klasa I b

Klasa II b

Klasa III b

plan ram.

R

D

łącznie

plan ram.

R

D

łącznie

plan ram.

R

D

łącznie

plan ram.

R

D

łącznie

1.

Religia/Etyka

2

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

2

6

-

-

6

2.

Język polski

5

-

-

5

5

-

-

5

4

-

-

4

14

-

-

14

3.

Język angielski

3

-

-

3

3

-

-

3

3

-

-

3

9

-

-

9

4.

Język niemiecki *

2/0

-

-

2/0

2/0

-

-

2/0

2/0

-

-

2/0

6/0

-

-

6/0

Język francuski*

0/2

-

-

0/2

0/2

-

-

0/2

0/2

-

-

0/2

0/6

-

-

0/6

Język rosyjski *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Historia

2

-

-

2

2

-

-

2

1

-

-

1

5

-

-

5

6.

Wiedza o społeczeństwie

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

2

7.

Wiedza o kulturze

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

8.

Matematyka

3

1

-

4

3

1

1

5

3

2

1

6

9

4

2

15

9.

Fizyka i astronomia

2

-

-

2

2

1

-

3

1

2

-

3

5

3

-

8

10.

Chemia

2

-

-

2

1

-

-

1

-

-

-

-

3

-

-

3

11.

Biologia

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

3

-

-

3

12.

Geografia

1

1

-

2

1

1

-

2

1

1

-

2

3

3

-

6

13.

Podstawy  przedsiębiorczości

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

1

2

-

-

2

14.

Technologia informacyjna

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

2

15.

Wychowanie fizyczne

3

-

-

3

3

-

-

3

3

-

-

3

9

-

-

9

16.

Przysposobienie obronne

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

2

17.

Godziny z wychowawca

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

3

-

-

3

18.

Wychowanie do życia w rodzinie

14 godzin w każdej klasie w tym 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców

-

0,5

0,5

-

-

0,5

0,5

-

-

0,5

0,5

-

-

1,5

1,5

19.

Zajęcia pozalekcyjne

-

-

0,5

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

0,5

20.

Łącznie  dla ucznia

31

2

1

34

30

3

1,5

34,5

23

5

1,5

29,5

84

10

4

98

R- godziny na nauczanie w zakresie rozszerzonym

D- godziny do dyspozycji dyrektora

*- zajęcia zgodnie z potrzebami uczniów – uczeń wybiera tylko jeden język obcy z podanych

Klasa I c – zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym: język angielski, drugi język obcy, wiedza o społeczeństwie

Lp.

Zajęcia edukacyjne

Rok szkolny 2011/2012

Rok szkolny 2012/2013

Rok szkolny 2013/2014

Łącznie

Klasa I c

Klasa II c

Klasa III c

plan ram.

R

D

łącznie

plan ram.

R

D

łącznie

plan ram.

R

D

łącznie

plan ram.

R

D

łącznie

1.

Religia/Etyka

2

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

2

6

-

-

6

2.

Język polski

5

-

-

5

5

-

-

5

4

-

-

4

14

-

-

14

3.

Język angielski

3

1

-

4

3

2

1

6

3

3

-

6

9

6

1

16

4.

Język niemiecki *

2/0

1/0

-

3/0

2/0

1/0

-

3/0

2/0

1/0

-

3/0

6/0

3/0

-

9/0

Język francuski*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język rosyjski *

0/2

0/1

-

0/3

0/2

0/1

-

0/3

0/2

0/1

-

0/3

0/6

0/3

-

0/9

5.

Historia

2

-

-

2

2

-

-

2

1

-

-

1

5

-

-

5

6.

Wiedza o społeczeństwie

-

-

-

-

1

-

1

2

1

1

-

2

2

1

1

4

7.

Wiedza o kulturze

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

8.

Matematyka

3

-

-

3

3

-

-

3

3

-

-

3

9

-

-

9

9.

Fizyka i astronomia

2

-

-

2

1

-

-

1

1

-

-

1

4

-

-

4

10.

Chemia

2

-

-

2

1

-

-

1

-

-

-

-

3

-

-

3

11.

Biologia

2

-

-

2

1

-

-

1

1

-

-

1

4

-

-

4

12.

Geografia

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

3

-

-

3

13.

Podstawy  przedsiębiorczości

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

1

2

-

-

2

14.

Technologia informacyjna

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

2

15.

Wychowanie fizyczne

3

-

-

3

3

-

-

3

3

-

-

3

9

-

-

9

16.

Przysposobienie obronne

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

2

17.

Godziny z wychowawca

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

3

-

-

3

18.

Wychowanie do życia w rodzinie

 

14 godzin w każdej klasie w tym 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców

-

-

0,5

0,5

-

-

0,5

0,5

-

-

0,5

0,5

-

-

1,5

1,5

19.

Zajęcia pozalekcyjne

-

-

0,5

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

0,5

20.

Łącznie  dla ucznia

31

2

1

34

29

3

2,5

34,5

24

5

0,5

29,5

84

10

4

98

R- godziny na nauczanie w zakresie rozszerzonym

D- godziny do dyspozycji dyrektora

*- zajęcia zgodnie z potrzebami uczniów – uczeń wybiera tylko jeden język obcy z podanych

Klasa I d – zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Lp.

Zajęcia edukacyjne

Rok szkolny 2011/2012

Rok szkolny 2012/2013

Rok szkolny 2013/2014

Łącznie

Klasa I d

Klasa II d

Klasa III d

plan ram.

R

D

łącznie

plan ram.

R

D

łącznie

plan ram.

R

D

łącznie

plan ram.

R

D

łącznie

1.

Religia/Etyka

2

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

2

6

-

-

6

2.

Język polski

5

1

-

6

5

1

-

6

4

2

1

7

14

4

1

19

3.

Język angielski

3

-

-

3

3

-

-

3

3

-

-

3

9

-

-

9

4.

Język niemiecki *

2/0

-

-

2/0

2/0

-

-

2/0

2/0

-

-

2/0

6/0

-

-

6/0

Język francuski*

2/0

-

-

0/2

0/2

-

-

0/2

0/2

-

-

0/2

0/6

-

-

0/6

Język rosyjski *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Historia

2

1

-

3

2

1

1

4

1

3

-

4

5

5

1

11

6.

Wiedza o społeczeństwie

-

-

-

-

1

-

-

1

1

1

-

2

2

1

-

3

7.

Wiedza o kulturze

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

8.

Matematyka

3

-

-

3

3

-

-

3

3

-

-

3

9

-

-

9

9.

Fizyka i astronomia

2

-

-

2

2

-

-

2

-

-

-

-

4

-

-

4

10.

Chemia

2

-

-

2

1

-

-

1

-

-

-

-

3

-

-

3

11.

Biologia

2

-

-

2

2

-

-

2

-

-

-

-

4

-

-

4

12.

Geografia

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

3

-

-

3

13.

Podstawy  przedsiębiorczości

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

1

2

-

-

2

14.

Technologia informacyjna

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

2

15.

Wychowanie fizyczne

3

-

-

3

3

-

-

3

3

-

-

3

9

-

-

9

16.

Przysposobienie obronne

1

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

2

17.

Godziny z wychowawca

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

3

-

-

3

18.

Wychowanie do życia w rodzinie

14 godzin w każdej klasie w tym 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców

-

0,5

0,5

-

-

0,5

0,5

-

-

0,5

0,5

-

-

1,5

1,5

19.

Zajęcia pozalekcyjne

-

-

0,5

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

0,5

20.

Łącznie dla ucznia

31

2

1

34

31

2

1,5

34,5

22

6

1,5

29,5

84

10

4

98

R- godziny na nauczanie w zakresie rozszerzonym

D- godziny do dyspozycji dyrektora

*- zajęcia zgodnie z potrzebami uczniów – uczeń wybiera tylko jeden język obcy z podanych