II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie    
Plan nauczania dla klasy Ia - IIIa (biologiczno - chemiczna) 2015/2016 - 2017/2018  
Rozszerzenia: biologia, chemia, fizyka lub język angielski        
               
    Klasa I Klasa II Klasa III
  Planowana liczba godzin tygodniowo 30 32 29
  podst rozsz podst rozsz podst rozsz
obowiązkowe zajęcia edukacyjne język polski 5   4   4  
język angielski 3   3   3  
język obcy nowożytny 2   2   2  
wiedza o kulturze 1          
historia 2          
wiedza o społeczeństwie 1          
podstawy przedsiębiorczości 2          
geografia 1          
biologia 1     5   3,5
chemia 1     5   3,5
fizyka/język angielski 1     4   4
matematyka 4   3   3  
informatyka 1          
wychowanie fizyczne 3   3   3  
edukacja dla bezpieczeństwa 1          
zajęcia z wychowawcą 1   1   1  
przedmioty uzupełniające        
historia i społeczeństwo   2 2
       
       
II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie    
Plan nauczania dla klasy Ib - IIIb (matematyczno-przyrodnicza) 2015/16 - 2017/18  
Rozszerzenia: matematyka, geografia, język angielski lub fizyka      
               
    Klasa I Klasa II Klasa III
  Planowana liczba godzin tygodniowo 30 32 29
  podst rozsz podst rozsz podst rozsz
obowiązkowe zajęcia edukacyjne język polski 5   4   4  
język angielski 3   3   3  
język obcy nowożytny 2   2   2  
wiedza o kulturze 1          
historia 2          
wiedza o społeczeństwie 1          
podstawy przedsiębiorczości 2          
geografia 1     5   4
biologia 1         `
chemia 1          
język angielski/fizyka 1     4   4
matematyka 4   3 5 3 3
informatyka 1          
wychowanie fizyczne 3   3   3  
edukacja dla bezpieczeństwa 1          
zajęcia z wychowawcą 1   1   1  
przedmioty dodatkowe historia muzyki            
historia sztuki            
język łaciński i kultura łac.            
filozofia            
przedmioty uzupełniające        
historia i społeczeństwo   2 2
       
       
       
       

 

II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie    
Plan nauczania dla klasy Ic - IIIc (humanistyczna) 2015/16 - 2017/18      
Rozszerzenia: język polski,wos,język angielski          
               
    Klasa I Klasa II Klasa III
  Planowana liczba godzin tygodniowo 30 32 29
  podst rozsz podst rozsz podst rozsz
obowiązkowe zajęcia edukacyjne język polski 5   4 4 3 5
język angielski 3   3   3  
język obcy nowożytny 2   2 4 2 3,5
wiedza o kulturze 1          
historia 2          
wiedza o społeczeństwie  1     4   3,5
podstawy przedsiębiorczości 2          
geografia 1          
biologia 1          
chemia 1          
fizyka 1          
matematyka 4   4   3  
informatyka 1          
wychowanie fizyczne 3   3   3  
edukacja dla bezpieczeństwa 1          
zajęcia z wychowawcą 1   1   1  
przedmioty dodatkowe historia muzyki            
historia sztuki            
język łaciński i kultura łac.            
filozofia            
przedmioty uzupełniające przyroda   3 1
       
       
       
elementy dziennikarstwa     1
       
       

 

II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie    
Plan nauczania dla klasy Id - IIId (humanistyczna) 2015/16 - 2017/18      
Rozszerzenia: język polski, historia, język angielski          
               
    Klasa I Klasa II Klasa III
  Planowana liczba godzin tygodniowo 30 32 29
  podst rozsz podst rozsz podst rozsz
obowiązkowe zajęcia edukacyjne język polski 5   4 4 3 5
język angielski 3   3   3  
język obcy nowożytny 2   2   2  
wiedza o kulturze 1          
historia 2     5   4
język angielski 1     4   3
podstawy przedsiębiorczości 2          
geografia 1          
biologia 1          
chemia 1          
fizyka 1          
matematyka 4   3   3  
informatyka 1          
wychowanie fizyczne 3   3   3  
edukacja dla bezpieczeństwa 1          
zajęcia z wychowawcą 1   1   1  
przedmioty dodatkowe historia muzyki            
historia sztuki            
język łaciński i kultura łac.            
filozofia            
przedmioty uzupełniające przyroda   3 1
       
       
       
elementy dziennikarstwa     1