II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie
Plan nauczania dla klasy Ia - IIIa (biologiczno - chemiczna) 2014/2015 - 2016/2017
Rozszerzenia: biologia, chemia, fizyka/lub język angielski
Klasa I Klasa II Klasa III
Planowana liczba godzin tygodniowo 30 32 29
podst rozsz podst rozsz podst rozsz
obowiązkowe zajęcia edukacyjne język polski 5 4 4
język angielski/ang.w med./fizyka 3 3 4 3 4
język obcy nowożytny 2 2 2
wiedza o kulturze 1
historia 2
wiedza o społeczeństwie 1
podstawy przedsiębiorczości 2
geografia 1
biologia 1 5 3,5
chemia 1 5 3,5
fizyka/język angielski 1
matematyka 4 3 3
informatyka 1
wychowanie fizyczne 3 3 3
edukacja dla bezpieczeństwa 1
zajęcia z wychowawcą 1 1 1
przedmioty dodatkowe historia muzyki
historia sztuki
język łaciński i kultura łac.
filozofia
przedmioty uzupełniające przyroda
historia i społeczeństwo 2 2
zajęcia artystyczne
ekonomia w praktyce
inny przedmiot uzupełnający 2
inny przedmiot uzupełnający 3
II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie
Plan nauczania dla klasy Ib (matematyczno-fizyczna) 2014/15 - 2016/17

Rozszerzenia: matematyka, fizyka, geografia/lub język angielskiKlasa I Klasa II Klasa III
Planowana liczba godzin tygodniowo 30 32 29
podst rozsz podst rozsz podst rozsz
obowiązkowe zajęcia edukacyjne język polski 5 4 4
język angielski/geografia 3 3 3
język obcy nowożytny 2 2 2
wiedza o kulturze 1
historia 2
wiedza o społeczeństwie 1
podstawy przedsiębiorczości 2
geografia/język angielski 1 4 4
biologia 1 `
chemia 1
fizyka 1 5 4
matematyka 4 3 4 3 3
informatyka 1
wychowanie fizyczne 3 3 3
edukacja dla bezpieczeństwa 1
zajęcia z wychowawcą 1 1 1
przedmioty dodatkowe historia muzyki
historia sztuki
język łaciński i kultura łac.
filozofia
przedmioty uzupełniające przyroda
historia i społeczeństwo 2 2
zajęcia artystyczne
ekonomia w praktyce
elementy grafiki inżynieryjnej 1
inny przedmiot uzupełnający 2
inny przedmiot uzupełnający 3
II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie
Plan nauczania dla klasy Ic1 - IIIc1 (geograficzno - społeczna) 2014/2015 - 2016/2017
Rozszerzenia: geografia, wos, język obcy: angielski, niemiecki, rosyjski


Klasa I Klasa II Klasa III
Planowana liczba godzin tygodniowo 30 32 29
podst rozsz podst rozsz podst rozsz
obowiązkowe zajęcia edukacyjne język polski 5 4 4
język angielski/niemiecki/rosyjski 3 3 3 3 4
język obcy nowożytny 2 2 2
wiedza o kulturze 1
historia 2
wiedza o społeczeństwie 1 4 3
podstawy przedsiębiorczości 2
geografia 1 6 4
biologia 1
chemia 1
fizyka 1
matematyka 4 3 3
informatyka 1
wychowanie fizyczne 3 3 3
edukacja dla bezpieczeństwa 1
zajęcia z wychowawcą 1 1 1
przedmioty dodatkowe historia muzyki
historia sztuki
język łaciński i kultura łac.
filozofia
przedmioty uzupełniające przyroda
historia i społeczeństwo 3 1
zajęcia artystyczne
ekonomia w praktyce
warsztaty dziennikarskie 1
inny przedmiot uzupełnający 2
inny przedmiot uzupełnający 3
II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie
Plan nauczania dla klasy Ic2 - IIIc2 (humanistyczna) 2014/15 - 2016/17

Rozszerzenia: język polski, historia,wos/lub język obcy:angielski/niemiecki/rosyjski

Klasa I Klasa II Klasa III
Planowana liczba godzin tygodniowo 30 32 29
podst rozsz podst rozsz podst rozsz
obowiązkowe zajęcia edukacyjne język polski 5 4 4 3 5
język ang./niem./ros./wos 3 3 3
język obcy nowożytny 2 2 2
wiedza o kulturze 1
historia 2 5 4
wiedza o społeczeństwie/j.ang./n/r 1 4 3
podstawy przedsiębiorczości 2
geografia 1
biologia 1
chemia 1
fizyka 1
matematyka 4 3 3
informatyka 1
wychowanie fizyczne 3 3 3
edukacja dla bezpieczeństwa 1
zajęcia z wychowawcą 1 1 1
przedmioty dodatkowe historia muzyki
historia sztuki
język łaciński i kultura łac.
filozofia
przedmioty uzupełniające przyroda 3 1
historia i społeczeństwo
zajęcia artystyczne
ekonomia w praktyce
elementy dziennikarstwa 1
inny przedmiot uzupełnający 2
inny przedmiot uzupełnający 3