Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie

im. Polonii i Polaków na Świecie w roku szkolnym 2014/2015

Lp.

Termin

Rodzaj sesji

Godzina

Tematyka

Kompetencje

stanowiące

opiniujące

1.

11.09.2014

plenarna

14.30

Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015

Przyjęcie planów pracy: szkoły i zespołów przedmiotowych

Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród i innych wyróżnień

 

x

x

 

x

2.

28.10.2014

 

plenarna

15.00

Analiza wyników egzaminu maturalnego

x

 

3.

18.12.2014

 

plenarna

15.00

Klasyfikacja półroczna (semestralna) uczniów klas III

x

 

4.

22.01.2015

plenarna

15.00

Klasyfikacja półroczna (semestralna) uczniów klas I i II

Zaopiniowanie planu finansowego szkoły

x

 

x

5.

11.02.2015

plenarna

15.00

Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły w I semestrze roku szkolnego 2014/2015

 

x

6.

22.04.2015

plenarna

15.00

Klasyfikacja roczna uczniów klas III

x

 

7.

24.06.2015

plenarna

15.00

Klasyfikacja roczna uczniów klas I i II

x

 

8.

01.07.2015

plenarna

10.00

Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły w roku szkolnym 2014/2015

 

x

9

27.08.2015

plenarna

10.00

Klasyfikacja roczna uczniów klas I-III po przeprowadzeniu ewentualnych egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016

Przydział nauczycielom stałych zajęć i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2015/2016

Tygodniowy rozkład zajęć w roku szkolnym 2015/2016

Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016

 

x

x

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

x