Klasa Ia - zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym: język angielski, biologia, chemia


Klasa I Klasa II Klasa III


Planowana liczba godzin tygodniowo 30 32 29 przydzielona łączna liczba godzin w cyklu nauczania min. liczba godzin do przydzielenia
podst rozsz podst rozsz podst rozsz podst rozsz razem podst rozsz
obowiązkowe zajęcia edukacyjne język polski 4 4 4 360 0 360 360 240
język angielski 3 2 3 3 3 1 450 180 600 450 180
język obcy nowożytny 2 2 2
wiedza o kulturze 1 30 30 30
historia 2 60 0 60 60 240
wiedza o społeczeństwie 1 30 0 30 30 180
podstawy przedsiębiorczości 2 60 60 60
geografia 1 30 0 30 30 240
biologia 1 5 5 30 300 330 30 240
chemia 1 5 5 30 300 330 30 240
fizyka 1 30 0 30 30 240
matematyka 3 3 4 300 0 300 300 180
informatyka 1 30 0 30 30 180
wychowanie fizyczne 3 3 3 270 270 270
edukacja dla bezpieczeństwa 1 30 30 30
zajęcia z wychowawcą 1 1 1 90 90 90
przedmioty dodatkowe historia muzyki
0 0
240
historia sztuki
0 0
240
język łaciński i kultura łac.
0 0
240
filozofia
0 0
240
przedmioty uzupełniające przyroda 0 0 120
historia i społeczeństwo 3 1 120 120 120
zajęcia artystyczne 0 0 30
ekonomia w praktyce 0 0 30
inny przedmiot uzupełniający 1 0 0 30
inny przedmiot uzupełniający 2 0 0 30
inny przedmiot uzupełniający 3 0 0 30
przydzielona ilość godzin: 30 32 29
1830 900 2700
1830 870

Klasa Ib - zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym: język angielski, matematyka, fizyka


Klasa I Klasa II Klasa III


Planowana liczba godzin tygodniowo 30 32 29 przydzielona łączna liczba godzin w cyklu nauczania min. liczba godzin do przydzielenia
podst rozsz podst rozsz podst rozsz podst rozsz razem podst rozsz
obowiązkowe zajęcia edukacyjne język polski 4 4 4 360 0 360 360 240
język angielski 3 3 3 3 3 450 180 540 450 180
język obcy nowożytny 2 2 2
wiedza o kulturze 1 30 30 30
historia 2 60 0 60 60 240
wiedza o społeczeństwie 1 30 0 30 30 180
podstawy przedsiębiorczości 2 60 60 60
geografia 1 30 0 30 30 240
biologia 1 30 0 30 30 240
chemia 1 30 0 30 30 240
fizyka 1 6 5 30 330 360 30 240
matematyka 3 2 3 4 4 3 300 270 570 300 180
informatyka 1 30 0 30 30 180
wychowanie fizyczne 3 3 3 270 270 270
edukacja dla bezpieczeństwa 1 30 30 30
zajęcia z wychowawcą 1 1 1 90 90 90
przedmioty dodatkowe historia muzyki
0 0
240
historia sztuki
0 0
240
język łaciński i kultura łac.
0 0
240
filozofia
0 0
240
przedmioty uzupełniające przyroda 0 0 120
historia i społeczeństwo 3 1 120 120 120
zajęcia artystyczne 0 0 30
ekonomia w praktyce 0 0 30
inny przedmiot uzupełniający 1 0 0 30
inny przedmiot uzupełniający 2 0 0 30
inny przedmiot uzupełniający 3 0 0 30
przydzielona ilość godzin: 30 32 29
1830 900 2640
1830 870

Klasa Ic - zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie


Klasa I Klasa II Klasa III


Planowana liczba godzin tygodniowo 30 32 29 przydzielona łączna liczba godzin w cyklu nauczania min. liczba godzin do przydzielenia
podst rozsz podst rozsz podst rozsz podst rozsz razem podst rozsz
obowiązkowe zajęcia edukacyjne język polski 4 4 4 360 0 360 360 240
język angielski 3 2 3 3 3 1 450 180 600 450 180
język obcy nowożytny 2 2 2
wiedza o kulturze 1 30 30 30
historia 2 60 0 60 60 240
wiedza o społeczeństwie 1 5 4 30 270 300 30 180
podstawy przedsiębiorczości 2 60 60 60
geografia 1 6 5 30 330 360 30 240
biologia 1 30 0 30 30 240
chemia 1 30 0 30 30 240
fizyka 1 30 0 30 30 240
matematyka 3 3 4 300 0 300 300 180
informatyka 1 30 0 30 30 180
wychowanie fizyczne 3 3 3 270 270 270
edukacja dla bezpieczeństwa 1 30 30 30
zajęcia z wychowawcą 1 1 1 90 90 90
przedmioty dodatkowe historia muzyki
0 0
240
historia sztuki
0 0
240
język łaciński i kultura łac.
0 0
240
filozofia
0 0
240
przedmioty uzupełniające przyroda 0 0 120
historia i społeczeństwo 2 2 120 120 120
zajęcia artystyczne 0 0 30
ekonomia w praktyce 0 0 30
inny przedmiot uzupełniający 1 0 0 30
inny przedmiot uzupełniający 2 0 0 30
inny przedmiot uzupełniający 3 0 0 30
przydzielona ilość godzin: 30 32 29
1830 900 2700
1830 870

Klasa Id - zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym: język angielski, język polski, historia


Klasa I Klasa II Klasa III


Planowana liczba godzin tygodniowo 30 32 29 przydzielona łączna liczba godzin w cyklu nauczania min. liczba godzin do przydzielenia
podst rozsz podst rozsz podst rozsz podst rozsz razem podst rozsz
obowiązkowe zajęcia edukacyjne język polski 4 2 4 5 4 3 360 300 660 360 240
język angielski 3 3 3 3 3 450 180 540 450 180
język obcy nowożytny 2 2 2
wiedza o kulturze 1 30 30 30
historia 2 6 4 60 300 360 60 240
wiedza o społeczeństwie 1 30 0 30 30 180
podstawy przedsiębiorczości 2 60 60 60
geografia 1 30 0 30 30 240
biologia 1 30 0 30 30 240
chemia 1 30 0 30 30 240
fizyka 1 30 0 30 30 240
matematyka 3 3 4 300 0 300 300 180
informatyka 1 30 0 30 30 180
wychowanie fizyczne 3 3 3 270 270 270
edukacja dla bezpieczeństwa 1 30 30 30
zajęcia z wychowawcą 1 1 1 90 90 90
przedmioty dodatkowe historia muzyki
0 0
240
historia sztuki
0 0
240
język łaciński i kultura łac.
0 0
240
filozofia
0 0
240
przedmioty uzupełniające przyroda 2 2 120 120 120
historia i społeczeństwo 0 0 120
zajęcia artystyczne 0 0 30
ekonomia w praktyce 0 0 30
inny przedmiot uzupełniający 1 0 0 30
inny przedmiot uzupełniający 2 0 0 30
inny przedmiot uzupełniający 3 0 0 30
przydzielona ilość godzin: 30 32 29
1830 900 2640
1830 870