II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie laureatem Nagrody Honorowej „Świadek Historii”

7 grudnia 2017 roku o godzinie 16.00 w sali konferencyjno – wystawienniczej Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku odbyła się uroczystość wręczenia  Nagród Honorowych „Świadek Historii”. Nagrody laureatom wręczył wiceprezes Instytutu – Jan Baster w obecności zacnych gości przybyłych na galę. W uroczystości uczestniczyli m.in.: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, liczni przedstawiciele wojska, samorządowcy, kierownicy placówek kulturalnych, stowarzyszeń, urzędów. Gospodarzem uroczystości był dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku dr hab. Piotr Kardela. W imieniu II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie nagrodę odebrała dyrektor szkoły, Barbara Koronkiewicz, liczna delegacja uczniów i nauczycieli Liceum. W czasie gali uczniowie II LO w Augustowie zaprezentowali swoje talenty muzyczne i recytatorskie.

Kapituła Nagrody Honorowej „Świadek Historii” pod przewodnictwem Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej  spośród czterdziestu siedmiu zgłoszeń z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, które wpłynęły w tegorocznej, IX. edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”, wyłoniła sześciu laureatów.

Uhonorowanie II Liceum Ogólnokształcącego medalem „Świadek Historii” to podkreślenie doniosłej roli szkoły w upamiętnianiu historii narodu polskiego, w tym historii regionalnej oraz w  kształtowaniu postaw patriotycznych młodego pokolenia.

Nagroda „Świadek Historii” powstała w białostockim Oddziale IPN. Jest przyznawana osobom fizycznym oraz instytucjom i stowarzyszeniom działającym na terenie Polski północno-wschodniej, szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii narodu polskiego oraz wspierającym pion edukacyjny IPN w realizacji ustawowej działalności, w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym.

Z Biogramów Laureatów Nagrody Honorowej „Świadek Historii” – Białystok 2017:

„II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie – szkoła od 25 lat prowadzi wyjątkowo aktywną działalność na rzecz upamiętniania historii narodu polskiego. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i uczniów, wartości patriotyczne stały się fundamentem kształcenia uczniów i wyróżniają jej absolwentów. Cechą szczególną szkoły jest to, że uczy młodzież historii, która harmonijnie łączy się z teraźniejszością i kształtuje postawy obywatelskie. Szczególne zaangażowanie społeczności szkoły widać w zakresie historii regionalnej: upamiętnianiu i propagowaniu wiedzy o Obławie Augustowskiej oraz o działalności miejscowych struktur podziemia niepodległościowego. Młodzież realizuje własne projekty edukacyjne, uczestniczy w konkursach regionalnych i ogólnopolskich realizowanych przez inne podmioty, od lat współtworzy projekty białostockiego Oddziału IPN.” (https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/43784,Uroczysta-gala-IX-edycji-Nagrody-Honorowej-Swiadek-Historii-Bialystok-7-grudnia-.html)