Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

5 października uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski, otrzymali stypendia Starosty Powiatu Augustowskiego. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu stypendia przyznane na pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018 to kwota 1276 zł wypłacona jednorazowo.

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w sali teatralnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Wyróżnionym uczniom towarzyszyli ich rodzice, którzy uhonorowani zostali listami gratulacyjnymi. Stypendia najlepszym uczniom wręczali: pan Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, pani Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski, pani Bożena Kondracka – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Spośród uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie stypendia otrzymali:

Mateusz Czajkowski (klasa IIa) i Adam Rółkowski (klasa IIa) - za wyniki w nauce;

Zuzanna Polkowska (klasa IIIa), Konrad Zawadzki (klasa IIIb), Anita Świacka (klasa IIa), Aleksandra Julia Korzun (klasa IIb) – za wyniki sportowe.

Przed nami jeszcze uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Stypendystką PRM jest Daria Trocka (klasa IIIa), która to zaszczytne stypendium otrzymała drugi rok z rzędu.

 

Stypendystom i ich Rodzicom serdecznie gratulujemy