Potrójny jubileusz

          14 września 2017 roku II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie świętowało potrójny jubileusz. Szkoła obchodziła 25-lecie II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie, 10-lecie nadania imienia Polonii i Polaków na Świecie oraz 90-lecie tradycji szkolnictwa w budynku II LO. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Stanisław Karczewski.

          Uroczystość rozpoczęła msza święta celebrowana przez Ekscelencję Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego w kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w intencji społeczności szkolnej i jej absolwentów. Od godziny 12.00 uroczystości jubileuszowe były kontynuowane na dziedzińcu szkoły. Pani Barbara Koronkiewicz, Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie serdecznie powitała przybyłych gości. Na uroczystość zaproszenie przyjęli: Pani Senator Małgorzata Kopiczko, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Andrzej Zbigniew Koronkiewicz, Starosta Augustowski Jarosław Szlaszyński, Wicestarosta Augustowski Katarzyna Beata Sturgulewska, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wiesława Zofia Jedlińska, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Augustowie Bożenna Kondracka, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach Anna Urban, Burmistrz Augustowa i wieloletni dyrektor szkoły Wojciech Walulik, dyrektorzy szkół zrzeszonych w Podlaską Rodzinę Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej na czele z jej Przewodniczącym Andrzejem Rybnikiem, Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku Waldemar Brenda, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku Dorota Zimnoch, Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Lidia Kłoczko, Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Augustowie Jan Dziądziak, pierwszy Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie Tadeusz Janusz Wierzbicki, Prezes Stowarzyszenia Polaków Kiejdan Irena Duchowska, członkowie Zarządu Powiatu w Augustowie: Marek Dobkowski, Lech Haraburda i Andrzej Zarzecki, Radni Rady Powiatu w Augustowie: Daniel Kaszuba, Leszek Płoński, Marcin Kleczkowski i Dariusz Jan Szkiłądź, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie nadkom. Marek Bogdan, przedstawiciel Powiatowej Straży Pożarnej w Augustowie st. kpt Krzysztof Kiewlak, Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Augustowie kpt. Zofia Zielepucha, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustów Roman Rogoziński, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów – Lipowiec Zbysław Kurczyński, akowcy: Anna Urbanowska, Marianna Zambrzycka, Halina Jankowska, Anna Wasilewska, Edward Maksimowski i Prezes ŚZŻAK Koło w Augustowie Zbigniew Kaszlej, Sybiracy: Prezes Związku Sybiraków Oddział w Augustowie Jerzy Sienkiewicz oraz Barbara Czrtoszewska, Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie Małgorzata Pieńczykowska, dyrektorzy, wicedyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Augustowskiego, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów z Augustowa i terenu Powiatu Augustowskiego, liczni nauczyciele ze szkół zaprzyjaźnionych z liceum poprzez udział w licznych przedsięwzięciach inicjowanych przez II Liceum Ogólnokształcące, rodzice uczniów, absolwenci.

          Dyrektor Barbara Koronkiewicz przybliżyła zebranym historię szkoły, pochwaliła się również jej najnowszymi osiągnięciami. Starosta Augustowski pogratulował II LO w Augustowie osiągnięć, zaś w dowód uznania uhonorował placówkę Medalem „Za Zasługi dla Powiatu Augustowskiego”. Tym samym Medalem odznaczona została Pani Danuta Kaszlej, Prezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie. Z kolei Radosławowi Lotkowskiemu przyznana została Nagroda Starosty Augustowskiego za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Starosta Augustowski przekazał również na ręce Dyrektor szkoły prezent – projektor multimedialny. Chwilę później Pani Barbara Koronkiewicz wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom szkoły. Otrzymali je: Dorota Prokop, Danuta Kaszlej, Marta Jackiewicz, Agnieszka Gromkowska, Grzegorz Gołaszewski, Tomasz Choroszewski, Teresa Milewska oraz Bogusław Romanowski.

          Zaproszeni goście gratulowali szkole dotychczasowych dokonań i życzyli dalszej owocnej pracy i kolejnych osiągnięć. Zwracali szczególną uwagę na wychowanie patriotyczne młodzieży, które w tak znakomity sposób funkcjonuje w szkole. Doceniali także współpracę II LO z Polonią, która wpisuje się w imię szkoły.

          Część oficjalna uroczystości zakończona została spektaklem w wykonaniu grupy teatralnej „Antrakt”. Scenariusz stworzył wicedyrektor szkoły i opiekun zespołu – Tomasz Choroszewski, zaś w przygotowaniu inscenizacji pomagały: Maria Kisielewska, Marta Jackiewicz i Agnieszka Kuźma (układy choreograficzne poloneza). Montaż przybliżał historię szkoły, ozdobiony był także okolicznościowymi wierszami oraz piosenkami. Wywołał głębokie poruszenie wśród publiczności. Aby podkreślić uroczysty charakter inscenizacji, została ona okraszona staropolskim polonezem, który otwierał i zamykał spektakl. W finałowym korowodzie uczniowie II LO w Augustowie utworzyli pary z zaproszonymi gośćmi i w rytm Poloneza Husarii przemaszerowali do auli II LO, gdzie miały miejsce dalsze rozmowy o charakterze wspomnieniowym