Inauguracja roku szkolnego

„Jeśli chcesz znaleźć źródło/ musisz iść do góry pod prąd./ Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,/ wiesz, że ono musi gdzieś tu być.” – słowa Jana Pawła II powitały zebranych na uroczystej inauguracji roku szkolnego 2017/2018 w naszej szkole. Prowadzący spotkanie – Magdalena Stanko z klasy II c oraz Dawid Sujata z klasy II b – skierowali do wszystkich zgormadzonych życzenia jak najlepszych wyników w nauce, sukcesów na różnych polach oraz satysfakcji z każdego dnia spędzonego w II LO w Augustowie. Nie zapomnieliśmy także o bohaterach poległych w czasie II wojny światowej – delegacje uczniów zapaliły znicze pod Dębem Niepodległości oraz Pomnikiem Katyńskim. Dyrektor szkoły – Pani Barbara Koronkiewicz – szczególnie ciepło powitała uczniów klas pierwszych, gratulując im wyboru oraz życząc jak najszybszej aklimatyzacji i pokazania pełni swoich możliwości. Odczytała również fragment listu Rzecznika Praw Dziecka, Marka Michalaka: „Chociaż czasem w to wątpicie, wiele zależy od Was – to Wy decydujecie, czy warto z uwagą i aktywnie słuchać tego, co mówią nauczyciele. Także Wy możecie, lub nie, zmieniać i dostosowywać szkołę do Waszych potrzeb i marzeń. My dorośli mamy Wam pomagać zdobyć wiedzę i otworzyć świat. Wy macie nam mówić czego potrzebujecie, by uczyć się w najbardziej efektywny i nowoczesny sposób. Nie wierzcie tym, którzy wmawiają Wam, że się nie da. Organizujcie się, wraz z rodzicami, w  Samorządach Uczniowskich oraz Radach Szkoły. Domagajcie się organizowania zajęć pozalekcyjnych, zgodnych z Waszymi zainteresowaniami i aspiracjami. Szukajcie współzawodnictwa w konkursach i olimpiadach.  Tylko działając aktywnie i przy wsparciu mądrych dorosłych zyskacie rzeczywisty wpływ na otoczenie, w którym spędzacie na co dzień tak wiele czasu. Włączcie się w życie szkoły, zaplanujcie i realizujcie swoje pomysły – duma z osiągniętych dzięki własnemu działaniu sukcesów to naprawdę fantastyczne uczucie. Pomogą wam w tym wspaniali nauczyciele, pedagodzy. Szukajcie takich, którzy będą pracowali z Wami i dla Was, a nie tylko realizowali program.” Następnie Pani Dyrektor oficjalnie rozpoczęła rok szkolny 2017/2018.

W dalszej części uroczystości prowadzący przedstawili zebranym członków kadry pedagogicznej, jak również wszystkich pracowników szkoły. W finale natomiast nasze znakomite wokalistki – Julia Milanowska i Marcelina Czyżewska z klasy II a – przekonywały – za Pauliną Przybysz – by „nie bać się chcieć”, co może być zachętą dla wszystkich w nowy roku szkolnym.

 smartslider3[18]

Zdjęcia dzięki uprzejmości Jolanty Wojczulis.