Dwie przestrzenie. Dwa światy.

MultiMedialny Projekt Literacki świętował właśnie swoją XIV edycję, której finał  odbył się 2 czerwca 2017 roku w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie. Powiatowy konkurs artystyczny przyciąga młodzież uzdolnioną w wielu dziedzinach, a w szczególności fotograficznie oraz literacko.

Tematem tegorocznej edycji była ,,Przestrzeń wewnątrz. Przestrzeń na zewnątrz”. Czym więc ona jest? To po pierwsze nic innego jak nasze wnętrze złożone z sieci myśli, ulotnych emocji, niespełnionych marzeń, dawnych i świeżych doświadczeń, pielęgnowanych wspomnień, czyli wewnętrznego krajobrazu, który jest niematerialny, niemierzalny, a który jest osobistym światem samym w sobie dla każdego z nas. Z kolei przestrzeń na zewnątrz  jest dostrzegalna, realna, posiada trzy wymiary oraz jest osadzona w czasie. Przede wszystkim są to miejsca ważne (własny pokój, dom, miejscowość, w której mieszkam, ojczyzna), funkcjonalne (miejsca użyteczności publicznej) lub te obszary, do których lubimy wracać lub chcielibyśmy wrócić z różnych względów (sentymentalnych, podróżniczych, wypoczynkowych, rodzinnych). Można więc było w tej edycji skupić się na wybranym aspekcie tematu lub połączyć je w jedną harmonijną całość, w której to, co czujemy i to, co widzimy, jest nierozerwalne.

Inspiracją do pracy nad projektami stało się te oto zdanie, które stanowiło esencję twórczych poszukiwań: Świat duchowy, emocjonalny, jak i otaczająca nas rzeczywistość, przenikają się wzajemnie, ale mogą też istnieć osobno, jednak zawsze pozostaną dla nas znaczące i nieobojętne.

W jury konkursu zasiedli: Pani Marta Jackiewicz – nauczycielka języka angielskiego oraz etyki, Pani Maria Kisielewska – nauczycielka wiedzy o kulturze, edukacji dla bezpieczeństwa oraz lektoratu języka łacińskiego, Pan Grzegorz  Gołaszewski – nauczyciel języka polskiego oraz wiedzy o kulturze oraz nasz gość specjalny, absolwent naszego liceum – artysta i fotograf – Pan Bartłomiej Fijołek. Przygotował on absolutnie wyjątkowy pokaz autorskich fotografii, proponując tym samym swoją osobistą interpretację tegorocznego tematu-wyzwania. Jako ciekawostkę należy dodać, że Pan Bartłomiej Fijołek miał swoją autorską wystawę w naszej funkcjonującej od wielu lat w II Liceum Ogólnokształcącym Galerii Zaczarowane Wyspy, w której uczniowie prezentują swoje wielorakie talenty. Była to wystawa czynna na przełomie października 2006 i stycznia 2007 roku, a zatytułowana została ,,Światło/wody".

Konkurs otworzył pokaz Początek przyszłości, czyli w podróży z Kazimierzem Malewiczem autorstwa Bernadetty Kuklińskiej oraz Bartosza Łosińskiego z Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym. Praca ta otrzymała pierwszą nagrodę w ubiegłorocznej, XIII edycji, konkursu. Pani Bogusława Grudzińska była opiekunem ich prezentacji.

A oto wyniki XIV edycji powiatowego konkursu artystycznego MultiMedialny Projekt Literacki zatytułowanej ,,Przestrzeń wewnątrz. Przestrzeń na zewnątrz”:

I miejsce:

Praca pt. Przestrzeń wewnątrz, przestrzeń na zewnątrz. Wertykalna podróż w głąb ogrodu duszy, której autorkami są Katarzyna Prokop i Weronika Rółkowska – uczennice Zespołu Szkół Społecznych STO w Augustowie. Jest to w pełni autorska praca dziewcząt.

II miejsce:

Pokaz pt. Mara przygotowany przez duet z II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie: Gabrielę Dec oraz Kaję Łowczyńską. Opiekunami pracy byli - Pani Dorota Prokop oraz Pan Jerzy Lech. 

III miejsce ex aequo:

Film autorstwa Mileny Łosińskiej oraz Amelii Palczewskiej z Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym, zatytułowany Zieloność uczuć. Opiekunem pracy jest Pani Anna Skowrońska. 

Prezentacja Przestrzeń wewnątrz, przestrzeń na zewnątrz. Czym jest przestrzeń dla każdego z nas?  autorstwa Macieja Mikołaja Godlewskiego z Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym.  Opiekunem pracy jest Pani Bogusława Grudzińska.

Wyróżnienia:

Prezentacja zatytułowana Wszystko jest pozorem, która została wykonana przez Annę Łaniewską i Karolinę Skowrońską z Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym. Opiekunem pracy jest Pani Anna Skowrońska.

Praca List do… Sary Ruggiero z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego. Opiekunem pracy jest Pani Dorota Sikora.

Pokaz slajdów Dzieląc się tym, co skrywam w sobie Bartosza Łosińskiego. Bartek jest, przypominamy, zwycięzcą ubiegłorocznej edycji naszego konkursu, a zarazem uczniem klasy pierwszej naszego Liceum. Opiekunem pracy jest Pani Danuta Kaszlej.

Szczególne podziękowania chcielibyśmy złożyć na ręce opiekunów wszystkich prac konkursowych - Pani Bogusławie Grudzińskiej, Pani Danucie Kaszlej, Pani Dorocie Sikorze, Pani Annie Skowrońskej oraz Panu Jerzemu Lechowi. Naszą wdzięczność chcielibyśmy wyrazić również Pani Dyrektor Barbarze Koronkiewicz za obecność i wsparcie, jak również  członkom  jury. Gorące podziękowania kierujemy do Rady Rodziców naszego Liceum za niecenioną pomoc w ufundowaniu nagród.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom! Już dziś zapraszamy na kolejną - XV jubileuszową edycję MultiMedialnego Projektu Literackiego w przyszłym roku szkolnym…!

Ewa Jakubowicz

Dorota Prokop

Fotografie: Mikołaj Kwiatkowski

smartslider3[7]